Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Sayfa 3

O’nun Diriliş Amacı

“Mesih’in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi?…” (Luka 24:26) Rabbimiz’in Çarmıhı O’nun yaşamının kapısıdır. O’nun dirilişi, yaşamını bana ulaştırabilme kudretinin olması anlamına gelir. Yeniden doğduğumda diri Rab’bin yaşamını İsa’nın kendisinden aldım. Mesih’in diriliş…

Neden Anlayış Eksikliğimiz Var?

“Dağdan inerlerken İsa, İnsanoğlu ölümden dirilmeden orada gördüklerini hiç kimseye söylememeleri için onları uyardı.” (Markos 9:9) Öğrencilere buyrulduğu gibi İnsanoğlu sizde de dirilene kadar –yani diri Mesih’in yaşamı sizi kontrol altına alana ve O’nun yeryüzündeyken neler…

İsa Tüm Düşmanlarımızı Ezecek

Bundan sonra Mesih her yönetimi, her hükümranlığı, her gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Tanrı’ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. (1. Korintliler 15:24) Bu hükümranlığın kapsamı nedir? Bir sonraki ayet, 1. Korintliler 15:25 şöyle diyor: “Çünkü…

Korkusuz Olmak İçin Beş Sebep

“Korkma, ey küçük sürü! Çünkü Babanız, egemenliği size vermeyi uygun gördü.” (Luka 12:32) Tanrı’nın bizim para ya da diğer dünyasal şeyler konusunda korkmamamızı istemesinin sebebi, korkusuzluğun, yani kaygıdan uzak olmanın, O’na ilişkin beş özelliği daha da…

Kararlı Sevginin Anahtarı

“Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size! Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler.” (Matta 5:11-12) Matta…

En Büyük İki İhtiyacımız

Babamız Tanrı’ya ve Rab İsa Mesih’e ait Selanik kilisesine. (2. Selanikliler 1:1) Kilise olarak bizler bir Baba’ya ve bir Rab’be aidiz. Bu ne demek? “Baba” kelimesi, temelde ilgi, alaka, besleme, koruma, sağlayış ve terbiyeyi ima etmektedir….

Vaatleri Kuşanın

Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrı’yı görecekler. (Matta 5:8) Pavlus bedenin kötü işlerini “Ruh’la” öldürmemizi söylerken (Romalılar 8:13), burada kastettiği şeyin şu olduğunu görüyorum: Ruh’un öldürmek için kullanılan tek kılıcını, “yani Tanrı sözünü” kullanmalıyız…

12345