Hakkımızda

”Uyanış Gençliği” genç Mesih İnanlıları'nın katılımıyla gerçekleştirilen Kiliseler arası gönüllü bir gençlik hizmetidir! Türkiye'deki farklı Kiliselerden gönüllü genç temsilcilerin organize ettiği Uyanış Gençliği toplantıları tüm Katolik, Ortodoks ve Protestan gençlerin katılımına açıktır. Bu bağlamda Kiliseler arası birlik, sevgi ve hizmeti teşvik ediyoruz ve destekliyoruz. Bütün etkinliklerimiz, atölyelerimiz, web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız Hristiyan gençlere yöneliktir.

Bu ruhsal, sosyal ve gönüllü hizmetin amacı; özlem duyduğumuz UYANIŞ’ın genç Mesih İnanlıları'nın hayatlarından başlayarak tüm yeryüzüne sıçramasıdır. Peki 'Uyanış' nedir? Tanrı'nın müjdesinin, yani İsa Mesih aracılığıyla insanlıkla barışının tüm insanlar tarafından bilinmesidir. Biz Hristiyan gençler olarak arzumuz imanımızı yaşamak ve komşularımızın da imanımızın ne olduğunu öğrenmesidir. Biz genç Mesih İnanlıları olarak, bütün günahlarımızdan tövbe ederek Tanrı’nın kudretli eli altında kendimizi alçaltıyoruz! Tanrı’nın iradesini ve O’nun yüzünü arıyoruz!