Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Tanrı’nın Sözü’yle Gayrete Gelen Haklı Öfke

Tanrı’nın Sözü’yle Gayrete Gelen Haklı Öfke

417 kez okundu.

Geçmişte verdiğin hükümleri anımsayınca, avundum, ya RAB. Çileden çıkıyorum, yasanı terk eden kötüler yüzünden. Senin kurallarındır ezgilerimin konusu, konuk olduğum bu dünyada. (Mez. 119:52-54)

Ne tatlı geliyor verdiğin sözler damağıma, baldan tatlı geliyor ağzıma! Senin koşullarına uymakla bilgelik kazanıyorum, bu yüzden nefret ediyorum her yanlış yoldan.
(Mez. 119:103-104)

Öfkeniz genellikle haklı mıdır yoksa haksız mı? Yoksa belki ikisinin karışımı mıdır? Mesih’e ait olan bizler, Tanrı’nın Ruhu’nun bizi giderek daha çok Mesih’e benzer kıldığını biliriz. Demek ki insan öfkesinin bü- yük bir kısmı günahlı olduğu halde, haklı öfke teorik bir olasılıktan daha fazlasıdır. Buradaki mezmur yazarı gibi, Kutsal Kitap’ta ciddi günah kar- şısında haklı öfkesini gösteren örnek kişiler vardır.

119. Mezmur’u Tanrı’nın Sözü’ne bir övgü, yazarın Tanrı’nın Sözü’nü bilmeye ve yerine getirmeye ilişkin eksiksiz adanmışlığının tanıklığı ola- rak takdir ederiz. Ancak bu mezmur, Tanrı yoluna yaraşır duyguları ve hatta 9. günde sıraladığımız üç ölçüte uyan haklı öfkenin altı ifadesini de içerir.

52-54 ayetlerde mezmur yazarı, Tanrı yoluna uymayan insanlara karşı kızgınlık duymaktadır. Bu gelip geçici bir his veya anlık bir duygu de- ğildir; ona hâkimdir. O’nun öfkesi kişisel sinir değil, Tanrı’nın yasasını terk edenlere yönelik kararlı bir tepkidir. Bu öfke yakıp tüketen bir öfke değildir. Metin haklı öfke ifadesini teselliyle övgü ve güvenle ezgi arasına koyuyor.

103-104. ayetleri mezmur yazarının kötülüğe karşı olan ama kişisel tercihine değil, Tanrı’nın Sözü’ne dayanan nefretini ifade ediyor. Aynı zamanda bu nefret, Tanrı’nın Sözü’nden kaynaklanan tatlı bir zevkle birliktedir. Mezmur yazarının haklı öfkesi, azgın bir boğanın değil, Tanrı’nın gerçeğini seven ve ona karşı olan her şeyden nefret eden bir kişinin öfke- sidir. Aynı mezmurun 113-115, 127-128, 135-136, 139, 157-159 ve 162-164 ayetlerinde de buna benzer Kutsal Kitap merkezli dinamiği görürüz.

Mezmur yazarının Tanrı yoluna yaraşır öfkesini harekete geçiren nedir? Tanrı’ya ve O’nun Sözü’ne olan sevgisidir. Kutsal Yazılar, onun yalnızca davranışına yön vermekle kalmayıp duygularını da biçimlendiriyor. Kutsal Yazılar’dan düzenli olarak beslenmek, yaşadığımız iyi ve kötü şeyler hakkındaki hislerimizi de biçimlendirecektir. Tanrı’nın Sözü tepkileri- mize yön vermelidir.

Öfkeli olmakta haklı mısınız?

Bir kişi, sosyal bir ortamda sizi küçümsediği zaman nasıl karşılık ve- rirsiniz? Kendisine emanet ettiğiniz bir sırrı başkalarıyla paylaştığı zaman ne yaparsınız? Aramanıza cevap vermediği zaman nasıl karşılık verirsi- niz? Öfkeniz ne kadar “haklı”? Mezmur yazarının öfkesinin kendisini hiçe sayan değil, Tanrı’yı hiçe sayan insanlara yönelik olduğunu hatırlayın.

Tanrı, doğruluğu seven ve kötülükten nefret eden (İbr. 1:9) Kurtarıcı- mız’ı ve O’nun Sözü’nü öyle çok sevmenizi sağlasın ki, haklı öfkeniz haklı zamanda harekete geçsin.

Düşünün: Haksız öfke hayatınızda nerede ortaya çıkıyor? Ne ka- dar sıklıkla haklı olmadığı halde haklı olduğunu zannediyorsu- nuz?
Düşünün: Rabbimiz’e (9. günü hatırlayın) ve bugünkü mezmur yazarımıza ek olarak, Musa (bkz. Çık. 32:19-20), Saul (bkz. 1.Sa. 11:1-6) ve Yonatan (bkz. 1.Sa. 20:33-34) haklı öfkenin üç ölçütüne uygundur. Bu beş örneğin hepsine bakarak Tanrı yoluna uygun insan öfkesi hakkında kavradığınız şeyleri kaydedin.

Harekete Geçin: Duygularınızın giderek daha çok Tanrı’nın Sözü tarafından biçimlendirilmesine izin vermek için kendinizi adayın. Bugünkü ayetlerin üzerinde düşünün ve dua edin. Tan- rı’dan, haklı öfkenin uygun biçimlerini sizde geliştirmesini dileyin.

Yazar: ROBERT D. JONES

Bir yanıt yazın