Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Haklı Öfke, Augustinus ve Yüreğiniz

Haklı Öfke, Augustinus ve Yüreğiniz

265 kez okundu.

Ya RAB, nasıl tiksinmem senden tiksinenlerden? Nasıl iğrenmem sana başkaldıranlardan? Onlardan tümüyle nefret ediyor, onları düşman sayıyorum. (Mez. 139:21–22)

Haklı ve günahlı öfke üzerindeki üç günlük derin düşünme sürecimi- zi, dördüncü yüzyılın kilise babalarından Aziz Augustinus’un yardımıyla noktalıyoruz. Augustinus, tövbe ve imanla Mesih’e dönmeden önce hita- bet öğretmeni olarak kariyerine başlamak amacıyla Roma’ya geldi. Oraya vardığında öğrencileri bir araya getirmeye başladı ama kısa süre içinde bu öğrencilerin çoğunun öğretmenin gelirini azaltmak için bir hileye başvur- duklarını fark etti.

Peki, Augustinus’un bu durum karşısındaki tepkisi ne oldu? “Yüreğim onlardan nefret etti ama bu ‘kusursuz bir öfke’ değildi (Mez. 139:22). On- lara duyduğum nefret, onların tümüyle kanun dışı şeyler yapmalarından çok bana sıkıntı çektirmelerinden kaynaklanıyordu.”1 Başka bir deyişle Au- gustinus’un nefreti, suçluların Tanrı’nın haklı yasasını çiğnemelerinden ziyade kendisine ve maddi kaybına odaklandığı için, mezmur yazarının haklı öfkesinden eksik kalıyordu.

Ancak daha sonra, Mesih’e iman etmesinin ve bir Hristiyan olarak gelişim göstermesinin ardından, Augustinus bu suçlulara daha haklı bir öfkeyle bakmaya başlamıştı. Değişen ne oldu? Onun Tanrı bilinci değiş- ti. Augustinus’un suçlulara yönelik öfkesi artık kendisini değil, Tanrı’yı reddetmelerine odaklanıyordu. Augustinus konuyu şöyle sonuçlandırıyor: “Ancak o zamanlar, onları sevmekten ve onlar için iyilik dilemektense, kendi adıma onları kötü oldukları için sevmemeyi yeğliyordum.”

Öfke, yürek sorunudur!

Augustinus, 4. ve 5. günlerde gördüğümüz şeyleri onaylıyor. Öfke en nihayetinde bir yürek sorunudur. Altta yatan niyetler önemlidir.

Eşiniz sizi gücendirdiğinde, çocuklarınız sözünüzü dinlemediğinde, kayınvalideniz sizi eleştirdiğinde, bir kilise üyesi size hakaret ettiğinde, patronunuz size haksızlık ettiğinde (bu durumların her birindeki size za- mirine dikkat edin) kendinize şu soruları sorun:

  • Kızgın duygularınızın ortasında, öfkenizin gerekçesi Tanrı mı yoksa siz misiniz?
  • Kimin daha çok gücenmiş olduğunu düşünüyorsunuz? Siz mi, İsa mı?
  • O kişinin size yaptıklarından ötürü mü yoksa bu günahları kanlı çar- mıhta üstlenen Kurtarıcı’ya yaptıklarından ötürü mü kızgınsınız?
  • Tanrı’nın adına leke sürüldüğü için mi yoksa gururunuz incindiği için mi öfkeniz kabarıyor? Augustinus’tan ders alın: Haklı öfke, kişisel yaralarınızdan ya da inti- kam arzunuzdan ötürü değil, bir başkasının Tanrı’ya karşı işlediği günah- tan ötürü doğar.

Düşünün: İmanlılar zaman zaman 19-22 ayetlerindeki “nefret” diline takılırlar. Kutsal Kitap bilginleri bu tür metinleri beddua- lar olarak adlandırırlar. Yani bu metinler Tanrı’ya kötüleri yargı- laması için sunulan yakarışlardır. Bunları barbarca ya da Hristi- yan karşıtı olarak reddetmek yerine, Kutsal Ruh’un esini olan bu metinler size üç şekilde yardımcı olsun: size Tanrı’nın, kendisini reddedenlere yönelik yoğun gazabının ciddi göstergelerini sun- sun (7. günü hatırlayın), Tanrı’nın imanlıları o hak edilen gazap- tan esirgeyen kurtaran lütfunu hatırlatsın (8. günü hatırlayın) ve kaybolanlar için dua etmeniz ve onlarla Müjde’yi paylaşmanız için harekete geçmenizi sağlasın.

Harekete Geçin: Bugünkü mezmur şöyle sonuçlanıyor: “Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi, sına beni, öğren kaygılarımı. Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı, öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda” (Mez. 139:23-24). Tanrı’dan yüreğinizi araştırmasını ve öfkenizin incinen gururdan, kişisel yaralardan, intikam arzularından kaynaklanıp kaynaklanmadığını kavrayabilmenize yardımcı olmasını isteyin. Eğer durum buysa, pastörünüze ya da hikmetli bir Hristiyan dostunuza gidip öfkenizi itiraf edin ve yardım isteyin.

Yazar: ROBERT D. JONES

Bir yanıt yazın