Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Arşiv Admin

Ne İstiyorsun?

“…büyük şeyler peşinde mi koşuyorsun?…” (Yeremya 45:5) Büyük bir insan olmaktansa büyük şeylerin peşinden mi koşuyorsunuz? Tanrı, sadece armağanlarını almakla kalmayıp aynı zamanda kendisiyle daha yakın bir ilişkiye sahip olmanızı istiyor – O’nu tanımanızı istiyor. İstediğimiz büyük şeyler bile anlıktır. Aradığınız, Tanrı’nın size verebileceklerinden çok Tanrı’nın kendisi ise, Tanrı’yla doğru bir ilişki kurmaktan daha kolay…

En Yüksek Tırmanış

“…oğlunu al… sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun.” (Yaratılış 22:2) Kişinin karakteri Tanrı’nın isteğini nasıl yorumladığını gösterir (bkz. Mezmur 18:25-26). İbrahim, Tanrı’nın buyruğunu oğlunu öldürmesi olarak anlamıştı ve bu geleneksel inancı yalnızca bu ateşten gömleği giyerek aşabilirdi. Tanrı onun imanını başka türlü arıtamazdı. Kendi gerçek inancımıza göre Tanrı’nın söylediklerine itaat ediyorsak, Tanrı…

Görevi Sürdür

“…Zaman uygun olsun olmasın bu görevi sürdür…” (2.Timoteos 4:2) Pek çoğumuz yalnızca “zaman uygun olmadığında” “görevi sürdürmemiz” gerektiğini düşünüyor. Buradaki zaman belli bir vakte işaret etmez; bize işaret eder. Bu ayette, “…Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın, bu görevi sürdür…” diyor. Diğer bir deyişle nasıl hissedersek hissedelim “bu görevi” sürdürmeliyiz. Eğer yalnızca keyifli olduğumuzda…

Ruhsal Başarı Arzusu Hakkında Uyarı

“Bununla birlikte, ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin…” (Luka 10:20) Hizmet edenler olarak bizim için en büyük tehlike ne dünyasallıktır ne de günah. Düştüğümüz tuzak aşırı derecede ruhsal başarı arzumuzdur; yani yaşadığımız çağ tarafından belirlenmiş şekiller, örnekler ve yaşadığımız çağa göre ölçülen başarı biçimidir. Tanrı’nın onayından başka bir şeyi asla aramayın ve her zaman “…aşağılanmaya katlanarak…

İşinize Mi Tapıyorsunuz?

“Biz Tanrı’nın emektaşlarıyız…” (1.Korintliler 3:9) Tanrı için yaptığınız, ama Tanrı’ya yoğunlaşmanızı engelleyen işlere dikkat edin. Hıristiyan emektaşların pek çoğu işine tapınmaktadır. Halbuki hizmet edenleri ilgilendiren tek şey Tanrı’ya yoğunlaşmak olmalıdır. Bu da zihinsel, ahlaksal veya ruhsal kısıtlamalar bakımından hayatın sınırlarının Tanrı çocuğuna sağladığı özgürlükle serbest olduğu anlamına gelir; yani değişken olan değil, tapınan bir Tanrı…

Sönmeyen Işık

“Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab’bin yüceliğini görerek…” (2.Korintliler 3:18) Tanrı’nın kulu öylesine yalnız kalmalıdır ki yalnız olduğunun farkına varmamalıdır. Hıristiyan yaşamının ilk dönemlerini hayal kırıklıkları ziyaret eder – diğer bir deyişle önceden bir ışık gibi parlayan insanların ışığı artık sönmeye ve önceden bizimle birlikte emek veren kişiler artık aramızdan ayrılmaya başlamıştır. Buna o kadar…

Rab’bi Üzmeyin

“İsa, ‘Filipus’ dedi, ‘Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı?…’ ” (Yuhanna 14:9) Rabbimiz her seferinde bize hayretler içerisinde bakıyor – “içten olmayışımıza” şaşırıyor. Anlayışımızın kıt ve yavaş olmasını sağlayan kendi fikirlerimizdir, ama içten olursak hiçbir zaman anlayışı kıt olmayız; kavrayışımız her zaman açık olur. Filipus olağanüstü bir gizemin kendisine esinlenmesini bekliyordu, ama esinin…

İmanlı Yanlışlıkla Tanrı’yı Suçlayabilir Mi?

“…Tanrı’nın bütün vaatleri Mesih’te ‘evet’tir. Bu nedenle… Mesih aracılığıyla Tanrı’ya ‘Amin’ deriz.” (2.Korintliler 1:20) İsa’nın Matta 25:14-30’da anlattığı talantlar benzetmesi kabiliyetlerimizi yanlış değerlendirebileceğimiz konusunda bir uyarıdır. Bu benzetmenin ne doğal armağanlarla ne de yeterliliklerimizle bir ilgisi vardır; ancak Pentikost Günü’nde verilen Kutsal Ruh armağanıyla ilgilidir. Ruhsal kabiliyetlerimizi asla eğitimimiz veya zekâmız temelinde ölçmemeliyiz; ruhsal konulardaki…

Gerçekleşme Olasılığı En Az Olan Denenmeye Dikkat Edin

“…Yoav… Avşalom’u desteklemediği halde Adoniya’yı destekledi…” (1.Krallar 2:28) Komutan Yoav, hırslı ve muhteşem Avşalom’un ardından gitmeyip Davut’a tam bir sadakatle bağlı kalarak hayatının en büyük denenmesine dayanmıştı. Ancak hayatının son dönemlerinde zayıf ve korkak Adoniya’yı izledi. Burada dikkat etmemiz gereken denenme şudur: Bir kişinin düştüğü nokta aslında hepimizin düşebileceği bir noktadır (bkz. 1.Korintliler 10:11-13). Büyük…

Hazır Olmak

“…Tanrı… seslendi. Musa, ‘Buyur!’ diye yanıtladı.” (Mısır’dan Çıkış 3:4) Tanrı konuşmaya başladığında pek çoğumuz sisin ortasında kalmış biri gibi oluruz – yanıt veremeyiz. Musa’nın Tanrı’ya yanıtı, nerede olduğunu ve hazır olduğunu göstermektedir. Hazır olmak demek Tanrı’yla doğru bir ilişkiye sahip olmak ve nerede olduğumuzu bilmek anlamına gelir. Genellikle Tanrı’ya nereye gitmek istediğimizi söylemekle meşgulüz, ama…

123