Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Öfkesi Kusursuz Olan Adam

Öfkesi Kusursuz Olan Adam

331 kez okundu.

Sonra havradakilere, “Kutsal Yasa’ya göre Şabat Günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, can almak mı?» diye sordu. Onlardan ses çıkmadı. İsa, çevresindekilere öfkeyle baktı. Yüreklerinin duygusuzluğu O’nu kederlendirmişti. Adama, «Elini uzat!» dedi. Adam elini uzattı, eli yine sapasağlam oluverdi. (Mar. 3:4–5)

Kaç kez “Tabii ki öfkelendim ama İsa bile öfkelenmiş!” dediniz ya da denildiğini duydunuz? Belki biz öfkemizi kabul etmeye razı oluyoruz ama sonraki nefeste onu haklı çıkarıyoruz!

Öfkenizin haklı olduğuna nasıl karar verebilirsiniz? Bugünkü metni- mizde, Ferisiler Rab’bin bir kişiyi Şabat Günü iyileştirme niyetine karşı koydukları zaman, Rab onlara öfkeyle bakıyor (bkz. 5. ayet). Haklı öfke- nin üç ölçütünü düşünelim ve Rabbimiz’in her birini nasıl örneklediğini görelim.1

Haklı öfke, birisinin sizin rahatınızı bozmasına ya da kişisel tercihinizi ihlal etmesine değil, gerçek bir günaha yöneliktir. İsa, Ferisiler’in günahını, katı yüreklerini, yargılayıcı gözlerini, cevap vermeye yanaşmamalarını ve bu acı çeken adama karşı şefkatsiz olduklarını kesin olarak anladı.

Tanrı’nın Egemenliği’ne odaklanın

Haklı öfke size, egemenliğinize, haklarınıza ve ilginize değil, Tanrı’ya, O’nun egemenliğine, haklarına ve ilgisine odaklanır. Haklı öfkeye güç veren bencil amaçlar değil, Tanrı Egemenliği’nin amaçlarıdır.

Sayısız insan İsa’ya karşı sayısız günah işlediği halde, O’nun öfkesinin seyrekliği şaşırtıcıdır. Peki burada neden öfkelendi? Kişisel olarak gücen- diği için değil, Ferisiler Tanrı’nın görevlendirdiği Mesih’in görevine karşı oldukları için öfkelendi. İsa’nın şifa hizmeti, O’nun vaat edilen Mesih olduğuna tanıklık ediyordu (bkz. Mar. 2:12). Şabat Günü şifa verme seçimi, O’nun o gün üzerindeki Rabliğini vurguluyordu (bkz. 27-28. ayet). Tanrı’nın iradesi, adı ve yüceliği, Rabbimiz’de vücut bulmuştu.

Haklı öfke kendisini Tanrı yoluna yaraşır, özdenetim dolu şekillerde ifade eder. Haykırmaz, hiddetlenmez ya da kendine acımayla debelenmez. İnsanları görmezden gelmez, onlara tepeden bakmaz ya da onlardan uzaklaşmaz. Ona eşlik eden şeyler Mesih karakterine yaraşan bir yas, sevinç ve itaattir. Haklı öfke aynı zamanda Tanrı yoluna yaraşır bir hizmet üretir. Ezilenleri savunur, kurbanlar için adalet ister, suçluları azarlar, tövbe, barışma ve onarım yolunu arar.

İsa’nın özdenetimine dikkat edin. Öfkeyle patlamak yerine kendine hâkim oldu. Sakinleşmek ya da kendini toplamak için zamana ihtiyacı yoktu. İsa’nın öfkesi, sakat adama merhametle şifa vermesine engel oluşturmadı.

Öfkemizin Nedeni

En son ne zaman haklı öfkeye kapıldınız? Birisi günah mı işledi yoksa sadece rahatınız mı bozuldu? O kişi Tanrı’nın planına mı yoksa sizin planına mı engel oldu? Mesih’in lütfunu, özdenetimini ve hizmetini mi sergilediniz, yoksa kontrolü kaybedip kendinizi geri çekerek her şeyi daha mı kötü yaptınız? Haklı öfke iddialarınızın kendinizi kasıtlı bir şekilde aldatmaktan ibaret olmamasına dikkat edin.

Düşünün: Kendi öfkenizi üç ölçütle sınamak için vakit ayırın. Öfkeniz haklı mıdır yoksa haksız mıdır?
Düşünün: Öfkenin bu üç ölçüte uygun düştüğü Markos 10:13- 16’yı ve Yuhanna 2:13-17’yi okuyun. Bu öfke ifadelerini, İsa’nın şiddetli zulüm karşısında öfkelenmek yerine kendisini Baba’ya emanet ettiğini ifade eden 1. Petrus 2:21-23 ayetleriyle karşılaştı- rın. Aradaki farkı yaratan nedir?

Harekete Geçin: Öfkenizin kabardığını hissettiğiniz anda, üç ölçütümüzü kullanarak Tanrı’dan öfkenizi değerlendirmenize yar- dımcı olmasını dileyin. Öfkenizin pek azının (bende olduğu gibi) gerçekten Tanrı yoluna uygun olduğunu göreceksiniz. Günahlı öfkenizi Tanrı’ya itiraf ederek O’nun bağışlayan ve güçlendiren lütfunu dileyin.

Yazar: ROBERT D. JONES

Bir yanıt yazın