Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Ruh, Benlik ve Açığa Vurulan Öfke

Ruh, Benlik ve Açığa Vurulan Öfke

375 kez okundu.

Kutsal Ruh’un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik Ruh’a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır; sonuç olarak, istediğinizi yapamıyorsunuz. … Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. (Gal. 5:16–17, 19–21)

Bugünkü metin, her imanlının içinde şiddetle devam eden iç savaşı tanımlıyor. Benlik, yani imanlılarda kalmaya devam eden günahlı tutkular, eğilimler ve kalıplar, Kutsal Ruh’a karşı etkin bir savaş verir ve Ruh da benliğe karşı savaşır. Günah artık egemenlik sürmediği halde, Rab dönene kadar içimizdeki varlığını sürdürmektedir (bkz. Rom. 6-7; 1.Pe. 2:11; 1.Yu. 3:2-3). Pavlus’un savaş stratejisi Ruh’un izinden gitmektir.

Ruh’a uyarak yaşamadığımız zaman benlik neler üretir? Pavlus on beş günahı sıralar ve “buna benzer şeyler” diye eklemede bulunur.

Günahlı öfke çeşitli şekillerde davranır. İnsan yüreği ve davranışı muazzam derecede karmaşıktır. Kutsal Yazılar basite indirgeyen sınıflandırmalardan, revaçtaki psikoloji yaklaşımlarında gördüğümüz kategorilerden kaçınır.

Ancak Kutsal Kitap’a göre, öfkeli davranışın sıkça girdiği iki ana yol vardır. Açığa vurmayı seçtiğimiz öfkeyle saklamayı seçtiğimiz öfke arasında bir ayrım yapmanın bu noktada yardımcı olduğunu düşünüyorum.1 Açığa vurulan öfke, başkalarına gösterdiğimiz ve orada olduğunu hissettirdiğimiz öfkedir. Adeta bir ateş fırtınası gibidir. Saklanan öfkeyse başkalarından gizlenir ama varlığını devam ettirir. Okyanustaki bir buzdağı gibidir. Yüzeyin altında gizlidir ve ölümcüldür.

Benlik ve Ruh

Pavlus burada öfkeyi açığa vurma şekillerimize odaklanıyor. Bu metin, Efesliler 4:31’e (6. günü hatırlayın) benzer şekilde altı tane kadar öfkeyle ilişkili terimler içeriyor: düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, ayrılıklar, bölünmeler.

Bu sözcüklerin ortak yanı nedir? Bunlar ilişkiseldir. Başkalarıyla nasıl ilişki kurup etkileşimde bulunduğumuzla ilgilidirler. Aslında, bugünkü metin doğrudan Pavlus’un şu uyarısını takip ediyor: “Ama birbirinizi ısırıp yiyorsanız, dikkat edin, birbirinizi yok etmeyesiniz!” (Gal. 5:15) Öfke ilişkilere zarar verir.

Açığa vurulan öfke neye benzer? Kulaklarımızla duymuş ve ağızlarımızla ifade etmişizdir: iğneleyici yorumlar, hesaplı eleştiriler, yüksek sesler, keskin diller, küfürler. Gözlerimizle görmüş ve eyleme dökmüşüzdür: fırlatıp atmalar, kapıları çarpmalar, bağrışarak çıkıp gitmeler, birini tutup sarsmalar. Ben kesinlikle pişmanlık duyduğum şeyler söyledim ve yaptım. Peki ya siz?

Başkalarına gazabımızı hissettirmenin sayısız yolu vardır. Kutsal Ruh’un bizim için savaşmasına ve bize yardımcı olmasına muhtacız.

Düşünün: Açığa vurulan öfkeniz neye benziyor? Öfkeniz için suçluluk ya da utanç duyuyor musunuz? Eğer duyuyorsanız, merhamet ve bağışlanma için Mesih’e koşun.
Düşünün: Kutsal Kitap açığa vurulan öfkeyle ilgili yüzlerce yaşantı içeriyor. Yaratılış 39’da Potifar’ı, Çölde Sayım 20’de Musa’yı, 2. Samuel 12’de Davut’u, Matta 2’de Hirodes’i ve Müjde anlatılarındaki din bilginlerini ve Ferisiler’i düşünün.

Harekete Geçin: Galatyalılar 5:16’yı ezberleyin: “Kutsal Ruh’un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz.” Ardından birisine karşı öfkenizi dışarı vurmak için ayartıldığınızda bu ayete koşun. Tanrı’nın Ruhu’nun yüreğinizi korumasını, sözlerinizi ve eylemlerinizi denetlemesini dileyin.

Yazar: ROBERT D. JONES

Bir yanıt yazın