Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Ya Hep, Ya Hiç

“Simun Petrus O’nun Rab olduğunu işitince üzerinden çıkarmış olduğu üstlüğü giyip göle atladı.” (Yuhanna 21:7) Hayatınızdaki her şeyi açıkça, gerçekten, çekinmeden bırakmanıza sebep olmuş bir kriz anı yaşadınız mı hiç? Bu tür bir krizin adı, irade krizidir. O noktaya dışsal olarak pek çok kez gelmiş olabilirsiniz, ama bu yine de aynı şey demek değildir. Size…

Dağdan Aşağı İnmek

“Sizde ışık varken ışığa iman edin…” (Yuhanna 12:36) Hepimizin kendimizi çok iyi hissederek “her zaman böyle hissetsem her şeyi yapmakta istekli olurdum” dediğimiz zamanlar vardır. Tabi bunu gerçekten söylemeyiz. Böyle zamanlar çok iyi hissetmesek de hayata devam etmemiz gerektiğini öğrendiğimiz zamanlardır. Pek çoğumuzun zirvedeymişiz gibi hissetmediği zamanların gündelik hayata bir faydası yoktur. Ancak yine de…

Özensizlik

“Ancak İsrail’den puta tapılan yerleri kaldırmadı. Ama yaşamı boyunca yüreğini RAB’be adadı.(2.Tarihler 15:17) Kral Asa dışsal olarak, hayatının görünen yanlarında tam bir itaat göstermemekteydi. En önemli olduğunu düşündüğü alanlarda itaatkardı, ama her şeyiyle tam olarak doğru bir insan değildi. “Hayatımdaki o şey pek de önemli değil” gibi bir düşünceye sahip olmamaya dikkat edin. Sizin için…

Bir Olsunlar

5 yıl önce katıldığım kanat kampının son gününde ortada bunun gibi birçok kart vardı, dua edip bir kart almamız istenmişti. Önce başkalarının almasına izin verdim önümde çok seçeneğin olmasını sevmem diye. Sonra kartlar azalınca ben de öne gittim, bir kart seçmek için eğilip hepsini inceledim. Seçmek zordu, hepsinin mesajı iyiydi. Sonra bu kart gözüme ilişti,…

Ruhsal Yenilmezlik

“Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin…” (Matta 11:29) Rab sevdiğini terbiye eder…” (İbraniler 12:6). Şikayetlerimiz ne kadar da önemsiz! Rabbimiz bizi O’nunla paydaşlık kurabileceğimiz bir noktaya getiriyor, biz ise “Ya Rab, diğer insanlar gibi olayım” sözleriyle ağlayıp inliyoruz. İsa O’nun yanında yürüyüp boyunduruğun bir ucunu da biz yüklenelim istiyor, öyle ki boyunduruğu birlikte taşıyalım. İsa bu yüzden…

Yükünüz Ağırsa

“Yükünü RAB’be bırak…” (Mezmur 55:22) Taşımamızın doğru olduğu yükler ile taşımamızın yanlış olduğu yükler arasındaki farkı kavramalıyız. Asla günah ve şüphe yüklerini taşımamalıyız, ama bazı yükler Tanrı tarafından verilmiştir ve Tanrı’nın bu yükleri kaldırmaya niyeti yoktur. Tanrı bu yükleri kendisine sunmamızı, yani bize verdiği yükleri O’na bırakmamızı ister. Eğer Tanrı’ya hizmet etmek ve O’nun işini…

Tam Egemenlik

“…ölümün artık O’nun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz… Sürmekte olduğu yaşamı ise Tanrı için sürmektedir. Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa’da Tanrı karşısında diri sayın.” (Romalılar 6:9-11) Sonsuz yaşam İsa Mesih’in insan düzeyinde sergilemiş olduğu yaşamdır. Ve yeniden doğduğumuzda ölümlü bedenlerimizde açık bir şekilde görülen, bu yaşamın aynısıdır, benzer bir kopyası değil. Sonsuz…

Tanrı’nın Kutsallığı

Eğer O’nunkine benzer bir ölümde O’nunla birleştiysek, O’nunkine benzer bir dirilişte de O’nunla birleşeceğiz.” (Romalılar 6:5) İsa ile çarmıha gerildiğimin kanıtı O’na kesin bir şekilde benzememdir. İsa’nın Ruhu’nun içime girmesiyle Tanrı’yla özel yaşamım tamamen yenilenir. İsa, ölümden dirilişi sayesinde Tanrı’nın yaşamını bana verme yetkisine sahip olmuştur ve yaşadığım her şey O’nun yaşamı temeli üzerine kurulmalıdır….

Günah Konusunda Tam ve Etkin Karar

“Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaradılışımız… Mesih’le birlikte çarmıha gerildi.” (Romalılar 6:6) Günah konusunda –yani günahın sizin içinizde tamamen öldürülmesi gerektiğiyle ilgili– bir karar verdiniz mi? Günahla ilgili bu tam ve etkili kararı verme noktasına gelmek uzun bir zaman alır. Ancak günahın sizde ölmesine karar verdiğinizde –sadece engellemek, bastırmak,…

İsa’yı Gördün Mü?

“Bundan sonra İsa… öğrencilerinden ikisine değişik bir biçimde göründü.” (Markos 16:12) Kurtulmak ve İsa’yı görmek aynı şey değildir. İsa’yı hiç görmemiş birçok insan Tanrı’nın lütfunu alır ve paylaşır. Fakat bir kez O’nu gördüğünüzde bir daha eskisi gibi olmazsınız. Eskiden sizi cezbeden şeyler artık canınızı çekmez. İsa’nın kim olduğu ile sizin için neler yaptığı arasındaki farkı…

1234