Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

O’nun Diriliş Amacı

“Mesih’in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi?…” (Luka 24:26) Rabbimiz’in Çarmıhı O’nun yaşamının kapısıdır. O’nun dirilişi, yaşamını bana ulaştırabilme kudretinin olması anlamına gelir. Yeniden doğduğumda diri Rab’bin yaşamını İsa’nın kendisinden aldım. Mesih’in diriliş amacı –bu önceden belirlenmiştir– “birçok oğulu yüceliğe eriştirmekti” (İbraniler 2:10). Amacını gerçekleştirmesi, O’na bizi Tanrı oğulları ve kızları yapma…

Neden Anlayış Eksikliğimiz Var?

“Dağdan inerlerken İsa, İnsanoğlu ölümden dirilmeden orada gördüklerini hiç kimseye söylememeleri için onları uyardı.” (Markos 9:9) Öğrencilere buyrulduğu gibi İnsanoğlu sizde de dirilene kadar –yani diri Mesih’in yaşamı sizi kontrol altına alana ve O’nun yeryüzündeyken neler öğrettiğini gerçekten anlayana kadar– hiçbir şey söylememelisiniz. Büyüdüğünüzde ve içsel olarak iyi bir duruma geldiğinizde İsa’nın sözleri o kadar…

Gururlu Eylemlere Karşı Alçakgönüllü İman

“O gün birçokları bana diyecek ki, ‘Ya Rab, ya Rab! Biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?’” (Matta 7:22) Bir “iman” yüreğiyle bir “eylem” yüreği arasındaki farkı düşünelim. Eylem yüreği, tatmini kendi gücüyle ego doyurucu başarılar sergileyerek bulur. Böyle bir yürek bir sarp kayalığa tırmanmaya,…

Sadece Tanrı Hakkında Değil, Bizzat Tanrı’yla Konuşun

Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. (Mezmurlar 23:4) 23. Mezmur’un yazılış şekli bizim için öğreticidir. 1 ve 3. ayetler arasında Davut, Tanrı’ya “O” diye hitap etmektedir: RAB çobanımdır… [O] beni yemyeşil çayırlarda yatırır… [O] sakin suların kıyısına götürür… [O] içimi tazeler. Sonrasında 4 ve 5. ayetlerde Davut, Tanrı’ya “Sen” diye hitap…

İsa Tüm Düşmanlarımızı Ezecek

Bundan sonra Mesih her yönetimi, her hükümranlığı, her gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Tanrı’ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. (1. Korintliler 15:24) Bu hükümranlığın kapsamı nedir? Bir sonraki ayet, 1. Korintliler 15:25 şöyle diyor: “Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını ayakları altına serinceye dek O’nun egemenlik sürmesi gerekir.” Bütün kelimesi, bize kapsamı vermektedir. Aynı şekilde 24….

Korkusuz Olmak İçin Beş Sebep

“Korkma, ey küçük sürü! Çünkü Babanız, egemenliği size vermeyi uygun gördü.” (Luka 12:32) Tanrı’nın bizim para ya da diğer dünyasal şeyler konusunda korkmamamızı istemesinin sebebi, korkusuzluğun, yani kaygıdan uzak olmanın, O’na ilişkin beş özelliği daha da yüceltiyor olmasıdır. İlk olarak, korkmamak Tanrı’yı Çobanımız olarak sayıp O’na değer verdiğimizi gösterir. “Korkma, ey küçük sürü!” Biz O’nun…

Kararlı Sevginin Anahtarı

“Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size! Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler.” (Matta 5:11-12) Matta 5:44’ten düşmanlarımızı sevmek üzerine vaaz verirken, yönelttiğim sorulardan biri şuydu: Sizi yakalayıp öldüren insanları nasıl seversiniz? Bunu nasıl yapabiliriz?…

En Büyük İki İhtiyacımız

Babamız Tanrı’ya ve Rab İsa Mesih’e ait Selanik kilisesine. (2. Selanikliler 1:1) Kilise olarak bizler bir Baba’ya ve bir Rab’be aidiz. Bu ne demek? “Baba” kelimesi, temelde ilgi, alaka, besleme, koruma, sağlayış ve terbiyeyi ima etmektedir. Dolayısıyla, Baba’da olmakla kastedilen şey de temelde, göksel Babamız olan Tanrı’nın ilgisi ve koruması altında olmaktır. Bir diğer ifadeyse…

Vaatleri Kuşanın

Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrı’yı görecekler. (Matta 5:8) Pavlus bedenin kötü işlerini “Ruh’la” öldürmemizi söylerken (Romalılar 8:13), burada kastettiği şeyin şu olduğunu görüyorum: Ruh’un öldürmek için kullanılan tek kılıcını, “yani Tanrı sözünü” kullanmalıyız (Efesliler 6:17). Beden korkuyla veya şiddetli bir arzuyla günahlı bir eyleme doğru sürüklenmek üzere olduğunda, Ruh’un kılıcını elimize alıp…

Ruh’u İman Aracılığıyla Tecrübe Ederiz

Size Kutsal Ruh’u veren ve aranızda mucizeler yaratan Tanrı, bunu Yasa’nın gereklerini yaptığınız için mi, yoksa duyduklarınıza iman ettiğiniz için mi yapıyor? (Galatyalılar 3:5) Her Hristiyan’ın içinde Kutsal Ruh vardır. Elçi Pavlus şöyle demiştir: “Ama içinde Mesih’in Ruhu olmayan kişi Mesih’in değildir” (Romalılar 8:9). Ruh, Tanrı’nın Mesih’in kanıyla satın alınan vaatlerine ilk kez inandığınız anda…

12345