Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Tam Egemenlik

Tam Egemenlik

147 kez okundu.

“…ölümün artık O’nun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz… Sürmekte olduğu yaşamı ise Tanrı için sürmektedir. Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa’da Tanrı karşısında diri sayın.” (Romalılar 6:9-11)

Sonsuz yaşam İsa Mesih’in insan düzeyinde sergilemiş olduğu yaşamdır. Ve yeniden doğduğumuzda ölümlü bedenlerimizde açık bir şekilde görülen, bu yaşamın aynısıdır, benzer bir kopyası değil. Sonsuz yaşam Tanrı’dan gelen bir hediye değildir, Tanrı’nın bizzat kendi eliyle verdiği hediyedir. İsa’nın hayatında çok açık bir şekilde görülen güç ve enerji, günahla ilgili o tam ve etkin kararı verdiğimizde Tanrı’nın egemen lütfu aracılığıyla bizde de görülecektir.

“Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız…” (Elçilerin İşleri 1:8) – Kutsal Ruh’tan gelen bir armağan olarak güç değil; Kutsal Ruh’un kendisi güçtür, O’nun bize verdiği bir şey değildir. O’nunla özdeşleşmeye karar verdiğimiz anda İsa’da olan yaşam, O’nun Çarmıhı’ndan dolayı bizim yaşamımız olur. Eğer Tanrı’yla doğru bir ilişki kurmakta zorlanıyorsak, bunun sebebi günahla ilgili bu erdemli kararı vermeyi reddetmemizdendir. Fakat bir kez karar verdiğimizde Tanrı’nın hayatı bütün doluluğuyla içimize dolar. İsa bize sonsuz bir hayat vermek için geldi – “Öyle ki, Tanrı’nın bütün doluluğuyla dolabilesiniz” (Efesliler 3:19). Sonsuz yaşamın zamanla bir ilgisi yoktur. Sonsuz yaşam, İsa’nın yeryüzündeyken yaşadığı yaşamdır ve tek yaşam kaynağı Rab İsa Mesih’tir.

Eğer “izin vermekte” kararlıysa, en zayıf imanlı bile Tanrı Oğlu’nun tanrılığının gücünü deneyim edebilir. Fakat her tür “kendi gücümüze dayanma” çabamız bizde İsa’nın yaşamını azaltacaktır. İzin vermeye devam etmeliyiz, böylece yavaş fakat emin adımlarla Tanrı’nın büyük yaşamının doluluğu her bir parçamıza işleyerek bizi ele geçirecektir. Böylece İsa bizde tam ve etkin bir şekilde hüküm sürecek ve insanlar da İsa’yla birlikte olduğumuzun farkına varacaklardır.

Yazar: OSWALD CHAMBERS

Bir yanıt yazın