Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Müjde’nin Altı Maddelik Bir Özeti

Müjde’nin Altı Maddelik Bir Özeti

145 kez okundu.

Mesih de bizleri Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. (1. Petrus 3:18)

Burada Müjde’yi anlayabilmeniz, ondan zevk alabilmeniz ve onu paylaşabilmeniz için, onun kısa bir özetini sunuyorum.

1) Tanrı bizi kendi yüceliği için yarattı.

“‘Oğullarımı uzaktan, kızlarımı dünyanın dört bucağından getir’ diyeceğim. ‘Yüceliğim için yaratıp biçim verdiğim, adımla çağrılan herkesi, evet, oluşturduğum herkesi getirin’ diyeceğim” (Yeşaya 43:6–7). Tanrı hepimizi kendi benzeyişinde yarattı. Öyle ki, O’nun karakterini ve ahlaki güzelliğini ortaya koyup yansıtalım.

2) Bu nedenle, her insanın Tanrı’nın yüceliği için yaşaması gerekir.

“Ne yer ne içerseniz, ne yaparsanız, her şeyi Tanrı’nın yüceliği için yapın” (1. Korintliler 10:31). Tanrı’nın yüceliği için yaşamanın yolu O’nu sevmek (Matta 22:37), O’na güvenmek (Romalılar 4:20), O’na şükretmek (Mezmurlar 50:23), O’na itaat etmek (Matta 5:16) ve O’na her şeyden çok değer vermektir (Filipililer 3:8; Matta 10:37). Bunları yaptığımızda, Tanrı’nın yüceliğini ortaya koymuş oluruz.

3) Ancak herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.

“Herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı” (Romalılar 3:23). “Tanrı’yı bildikleri halde O’nu Tanrı olarak yüceltmediler, O’na şükretmediler. Ölümsüz Tanrı’nın yüceliği yerine … putları yeğlediler” (Romalılar 1:21-23). Hiçbirimiz gerektiği kadar Tanrı’yı sevmedik, O’na güvenmedik, O’na şükretmedik, O’na itaat etmedik ve O’na değer vermedik.

4) Bu nedenle, hepimiz sonsuz cezayı hak ediyoruz.

“Günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır” (Romalılar 6:23). Rab İsa’ya itaat etmemiş olanlar “Rab’bin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar” (2. Selanikliler 1:9). “Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler” (Matta 25:46).

5) Yine de, yüce merhametiyle Tanrı, biricik Oğlu İsa Mesih’i günahkârlara sonsuz yaşam yolunu sunmak üzere dünyaya gönderdi.

“Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16). “Mesih bizim için lanetlenerek bizi Yasa’nın lanetinden kurtardı” (Galatyalılar 3:13). “Mesih de bizleri Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü” (1. Petrus 3:18).

6) Dolayısıyla, sonsuz yaşam Mesih’e Rab, Kurtarıcı ve yaşamlarının en büyük Hazinesi olarak güvenecek olan herkese karşılıksız bir armağandır.

“Rab İsa’ya iman et, kurtulacaksın” (Elçilerin İşleri 16:31 – Thomas Cosmades Çevirisi). “İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın” (Romalılar 10:9). “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir” (Efesliler 2:8-9). “Mesih’le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu’na imanla sürdürüyorum” (Galatyalılar 2:20). “Uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih’i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki, Mesih’i kazanayım” (Filipililer 3:8).

Yazar: JOHN PIPER

Bir yanıt yazın