Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Tanrı İçin Yaratıldınız

Tanrı İçin Yaratıldınız

96 kez okundu.

RAB görkemli adının hatırına halkını bırakmayacak. Çünkü sizi kendi halkı kılmaktan hoşnut kaldı. (1. Samuel 12:22)

Tanrı’nın adı O’nun itibarına, şanına, namına karşılık gelmektedir. İsim yapmak ifadesindeki “isim” kelimesiyle kastettiğimiz de budur. Ya da bazen markalara “isim yapmış” deriz. Bununla büyük, ünlü bir markayı kastederiz. 1. Samuel 12:22’de Samuel’in, “RAB görkemli adının hatırına halkını bırakmayacak. Çünkü sizi kendi halkı kılmaktan hoşnut kaldı” derken kastettiği şeyin de bu olduğunu düşünüyorum.

Tanrı’nın kendi adı için gösterdiği gayret ve hevesi bu şekilde ele almak, Kutsal Yazılar’ın birçok farklı yerinde de onaylanan bir şeydir.

Örneğin, Yeremya 13:11’de Tanrı, İsraillilerin zaman zaman buna layık olmadıkları zamanlar olsa da, İsrail’i kendi yüceliğini göstermek üzere kullandığı bir kuşak ya da bir kemer olarak tanımlamaktadır. “ ‘Kuşak insanın beline nasıl yapışırsa, ben de İsrail ve Yahuda halklarını kendime öyle yapıştırdım’ diyor RAB, ‘Öyle ki, bana ün, övgü, onur getirecek bir halk olsunlar. Ama dinlemediler.’ ” İsrail niçin seçilip Tanrı’nın kuşağı yapılmıştı? “Ün, övgü ve onur” getirsinler diye.

Bu bağlamda “övgü” ve “onur” kelimeleri, bize “isim” kelimesinin “ün”, “şan” veya “itibar” anlamına geldiğini göstermektedir. Tanrı, İsrail’i insanlar O’na itibar getirsin diye seçti. Tanrı, Yeşaya 43:21’de İsrail için şöyle der: “Kendim için biçim verdiğim bu halk bana ait olan övgüleri ilan edecek.”

Kilise de Yeni Antlaşma’da kendisini gerçek İsrail olarak bulduğunda, Petrus Tanrı’nın bizim için olan amacını şöyle açıklamıştır: “Ama siz seçilmiş soy, Kral’ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı’nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz” (1. Petrus 2:9).

Bir başka deyişle, İsrail ve kilise Tanrı tarafından O’na dünyada bir isim yapmak üzere seçilmiştir. İlk ve en önemli olarak şu şekilde dua etmemizin sebebi budur: “Adın kutsal kılınsın” (Matta 6:9). “Adın uğruna bana doğru yollarda öncülük et” diye dua etmemizin sebebi budur (bkz. Mezmurlar 23:3).

Tanrı odaklı bir halk olmaktan bahsettiğimizde, unutmayın, bunun sebebi Tanrı’ya O’nun kendi Tanrı merkezliliğinde ortak oluyor olmamızdır. Çarmıh ışığında değerlendirecek olduğumuzda, bunun anlamı Mesih’e bağımlı, O’nu yücelten insanlar olmaktır. “Size yazıyorum, çünkü Mesih’in adı uğruna günahlarınız bağışlandı” (1. Yuhanna 2:12). “Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa’nın adıyla, O’nun aracılığıyla Baba Tanrı’ya şükrederek yapın” (Koloseliler 3:17).

Yazar: JOHN PIPER

Bu makaleyi sesli olarak buradan dinleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın