Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Kutsallık İçin Nasıl Savaşmalıyız?

Kutsallık İçin Nasıl Savaşmalıyız?

120 kez okundu.

Herkesle barış içinde yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rab’bi göremeyecek. (İbraniler 12:14)

Sahip olmadan Rab’bi göremeyeceğimiz, yaşamlarımızda uygulamalı olarak mevcut olması gereken bir kutsallık vardır. Oysa birçok insan sanki böyle bir şey yokmuş gibi yaşamaktadır.

Hristiyan olduğunu söyleyip kutsal olmayan yaşamlar süren kişiler var ve bu kişiler, İsa’nın şu korkunç sözlerini duyacaklar: “Sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar!” (Matta 7:23). Pavlus iman ikrarında bulunan kişilere şöyle diyor: “Benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz” (Romalılar 8:13).

Yani, sahip olmadan kimsenin Rab’bi göremeyeceği bir kutsallık vardır. Gelecek lütfa olan imanla kutsallık için savaşmayı öğrenmek, muazzam önem taşımaktadır.

Kutsallığın peşinden gitmenin bir diğer yolu da vardır ki, geri teper ve ölüme götürür. Pavlus Tanrı’ya, O’ndan gelen ve hizmetimizi mümkün kılan lütfa iman etmeden hizmet etmeye kalkışmaya karşı bizleri uyarmaktadır. “Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre, bir şeye gereksinmesi varmış gibi O’na insan eliyle hizmet edilmez” (Elçilerin İşleri 17:25). Tanrı’ya yüreklerimizin ödülü ve hizmetimizin gücü olarak bağımlı olmayan herhangi bir hizmet sunma çabası, O’nu muhtaç bir put durumuna düşürüp lekeleyecektir.

Petrus, bu kendi kendine yetmeye çalışan hizmetin karşısındaki alternatifi şöyle açıklamaktadır: “Başkalarına hizmet eden, Tanrı’nın verdiği güçle hizmet etsin. Öyle ki, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı her şeyde yüceltilsin” (1. Petrus 4:11). Pavlus da şöyle der: “Mesih’in benim aracılığımla yaptıklarından başka şeyden söz etmeye cesaret edemem” (Romalılar 15:18; ayrıca bkz. 1. Korintliler 15:10).

Lütuf her dakika, Tanrı’nın bizler için belirlediği “her iyi işi” yapabilmemizi sağlamak için bize ulaşmaktadır. “Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için, Tanrı her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir” (2. Korintliler 9:8).

İyi işler için gösterilen savaş, gelecek lütuf vaatlerine inanma savaşıdır.

Yazar: JOHN PIPER

Bu makaleyi sesli olarak buradan dinleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın