Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Uygulamaya Geçen Sevginin Güçlü Kaynağı

Uygulamaya Geçen Sevginin Güçlü Kaynağı

130 kez okundu.

Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz. (1. Yuhanna 3:14)

Yani, sevgi yeniden doğduğumuzun, Hristiyan olduğumuzun, kurtulduğumuzun kanıtıdır.

Kutsal Kitap bazen kutsallığımızı ve insanlara duyduğumuz sevgiyi, nihai kurtuluşumuzun şartı olarak gösterir. Bir başka deyişle, eğer kutsal değilsek ve sevmiyorsak, yargı gününde de kurtulmayacağızdır (örn. İbraniler 12:14; Galatyalılar 5:21; 1. Korintliler 6:10). Bu, sevgi eylemlerimizin Tanrı’yla aramızı düzeltmenin bir yolu olduğu anlamına gelmez. Hayır, Kutsal Kitap tekrar tekrar, Efesliler 2:8-9’un da söylediği üzere şu konuda nettir: “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.” Hayır, Kutsal Kitap imanla kurtulduğumuzu ancak sonunda kurtulabilmemiz için insanları sevmemiz gerektiğini söylerken, kastettiği şey şudur: Tanrı’nın vaatlerine olan imanımız o kadar gerçek olmalıdır ki, ortaya çıkardığı sevgi bu imanın gerçekliğini kanıtlamalıdır.

Dolayısıyla, başkalarına olan sevgimiz gelecek lütuf için bir şarttır. Şöyle ki, bu sevgi birincil şart olan imanımızın içtenliğini onaylar. Başkalarına yönelik sevgiyi ikincil şart olarak adlandırabiliriz. Nitekim bu ikincil şart da, bizi Mesih’le birleştiren ve O’nun gücünü alan birincil ve olmazsa olmaz iman şartının gerçekliğini onaylar.

İman gelecek lütuf vaatlerindeki Tanrı görkemini görür ve bu vaatlerin bize İsa’da Tanrı’ya ilişkin açıkladığı her şeyi tümüyle benimser. Tanrı’nın görkeminin bu ruhsal görünüşü ve bizim bundan duyduğumuz zevk, Tanrı’nın bizi lütfundan faydalanmak üzere çağırdığının başlı başına kanıtıdır. Bu kanıt bizi Tanrı’nın vaatlerine kendi vaadimizmiş gibi sarılmak üzere özgür kılar. Ayrıca vaade bu şekilde sarılma, bizi sevme yolunda güçlendirir. Bu da, imanımızın gerçek olduğunu onaylar.

Sarsılmaz ilahi Gerçek’in huşu uyandıran görünüşü ve yaşamda özgürleştirici bir değişim yaratmak üzere tümüyle uygulamaya geçen, 7/24 devam eden güç. İşte dünya, bu iki şeyi bir araya getiren bir imana feci bir şekilde muhtaçtır. Benim isteğim de budur. Bir Hristiyan olmamın sebebi budur.

Kendisine güvenen çaresiz insanlar için vaatlerini gerçekleştiren ve bu şekilde kendi sonsuz güzelliğini ve eksiksizliğini daha da yücelten, yüce bir lütuf Tanrısı var. Bunun yanında, bu Tanrı’ya değer vermenin sonucunda bize gelen ve yaşamın her bir kuytu köşesine değişim getiren bir güç var. Bu güç, bizi sevgi yolunda mümkün olan en uygulamalı şekilde güçlendirir.

Yazar: JOHN PIPER

Bu makaleyi sesli olarak buradan dinleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın