Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » İsa’nın Evlilikteki Sevinci

İsa’nın Evlilikteki Sevinci

182 kez okundu.

Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan, görkemli biçimde kendine sunabilsin. (Efesliler 5:25-27)

Evlilikte bu denli ıstırabın olmasının sebebi kocaların ve karıların kendi zevklerinin peşinde olmaları değil, bu zevki kendi eşlerinin zevkinde aramıyor olmalarıdır. Kutsal Kitap’ın kocalara ve karılara ilettiği buyruk, kendi sevinçlerini eşlerinin sevincinde aramalarıdır.

Tüm Kutsal Kitap içerisinde, belki de Efesliler 5:25-30’daki evlilikle ilgili olan metin kadar hedonist olan başka bir metin yoktur. Burada kocalar kendi karılarını, Mesih’in kiliseyi sevdiği şekilde sevmeye çağrılmaktadırlar.

Peki O, kiliseyi nasıl sevdi? 25. ayet, O’nun kilise için “kendini feda” ettiğini söylüyor. Peki neden? 26. ayet, “kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için” olduğunu söylüyor. Peki O, niçin böyle bir şey yapmak istedi? 27. ayet bize bunun cevabını veriyor: “Öyle ki, kiliseyi … görkemli biçimde kendine sunabilsin!”

İşte! “O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı” (İbraniler 12:2). Ne sevinci? Geliniyle, yani kiliseyle olan evliliğinin sevinci. Kiliseyi kanıyla satın alıp kendisine görkemli bir biçimde sunabilmenin sevinci.

İsa kendisine kirli ve kutsallıktan uzak bir eş alma niyetinde değildir. Bu nedenle, kendisine “görkemli bir biçimde” bir eş sunabilmek adına, nişanlısını suyla temizleyip kutsal kılmak üzere ölmeye istekliydi. Kendi gelininin iyiliği için acı çekmeye katlanarak, yüreğinin arzusuna kavuştu.

Sonrasında Pavlus, 28 ve 30. ayetler arasında bunu kocalara uygulamaktadır: “Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine, onu besler ve kayırır; tıpkı Mesih’in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. Çünkü bizler O’nun bedeninin üyeleriyiz.”

İsa kocalara ve karılara –ve de diğer herkese– şöyle demişti: “Komşunu kendin gibi seveceksin” (Matta 22:39). Evlilik bunun uygulanacağı harika bir yerdir. Burada yalnızca kendiniz “gibi sevmek” ile kalmıyor, aynı zamanda kendinizi seviyorsunuz. Tanrı’nın sizi tek beden yaptığı kişiyi sevdiğinizde, kendinizi de seviyorsunuz. Yani, sizin en büyük sevinciniz, eşinizin en büyük sevincini aramakta yatmaktadır.

Yazar: JOHN PIPER

Bu makaleyi sesli olarak buradan dinleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın