Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Herkes Sizi Terk Ettiğinde

Herkes Sizi Terk Ettiğinde

173 kez okundu.

İlk savunmamda benden yana çıkan olmadı, hepsi beni terk etti. Bunun hesabı onlardan sorulmasın. Ama Tanrı bildirisi aracılığımla tam olarak açıklansın, bütün uluslar bunu duysun diye Rab yardımıma gelip beni güçlendirdi. Aslanın ağzından böyle kurtuldum! Rab beni her kötülükten kurtarıp güvenlik içinde göksel egemenliğine ulaştıracak. Sonsuzlara dek O’na yücelik olsun! Amin. (2. Timoteos 4:16-18)

Bu sabah bu harika ve bir o kadar da yürek parçalayıcı olan sözler üzerinde düşünüyordum. Pavlus Roma’da tutukludur. Bildiğimiz kadarıyla, asla serbest de bırakılmıyor. Son mektubu bu şekilde sonlanıyor.

Bunları düşünün ve sarsılın!

Terk edilmiş bir durumda: “Benden yana çıkan olmadı.” Yaşlı bir adam. Sadık bir hizmetkâr. Yabancı bir şehirde, evinden uzakta. Çevresi düşmanlarla dolu. Ölüm tehlikesi altında. Neden mi? Cevap: Öyle ki, hayal kırıklığı, korku ya da yalnızlık yaşayan ruhlarımız için şu kıymetli cümleyi sarf edebilsin: “Ama… Rab yardımıma gelip beni güçlendirdi!”

Bu sözleri nasıl da seviyorum! Yakın arkadaşlarınız sizi terk ettiğinde, Tanrı’ya isyan ediyor musunuz? Öyleyse, yaşamınızdaki insanlar mı sizin tanrınız? Ya da bu harika gerçekle cesaret mi buluyorsunuz: Kim sizi terk ederse etsin, “ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim” (Matta 28:20)? Yüreğinizi şu sarsılmaz yeminle güçlendiriyor musunuz: “Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım” (İbraniler 13:5)?

Öyleyse gelin, şöyle diyelim: “Rab yardımıma gelip beni güçlendirdi!”

Soru: 2. Timoteos 4:18’de tehdit altında olan şey neydi? Cevap: Pavlus’un Rab’bin göksel egemenliğine giremeyecek olması! Ancak bu tehdide karşın, Pavlus şöyle haykırıyor: “Rab beni… güvenlik içinde göksel egemenliğine ulaştıracak.”

Soru: Pavlus’un göksel egemenliğe kavuşmasını tehdit eden şey neydi? Cevap: “kötülük.” “Rab beni her kötülükten kurtarıp güvenlik içinde göksel egemenliğine ulaştıracak.”

Soru: Bir kötülük, kötü eylem Pavlus’un göksel egemenliğe kavuşmasını nasıl tehdit ediyordu? Cevap: O’nu itaatsizliğe ayartıp Mesih’e olan bağlılığından vazgeçirmeye çalışarak.

Soru: Bu ayartı, kurtarıldığı “aslan ağzı” mıydı? Cevap: Evet. “Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. … İmanda sarsılmadan İblis’e karşı direnin” (1. Petrus 5:8-9).

Soru: Peki, Pavlus’un bu şeytani ayartıya teslim olmayıp iman ve itaatle sonuna kadar dayanmasından ötürü yücelik kime gidiyor? Cevap: “Kudret sonsuzlara dek O’nun [Rab’bin] olsun!” (1. Petrus 5:11). “Sonsuzlara dek O’na yücelik olsun! Amin” (2. Timoteos 4:18).

Soru: Neden? Direnip sağlam duran niçin Pavlus değildi? Cevap: “Rab yardımıma gelip beni güçlendirdi!”

Yazar: JOHN PIPER

Bir yanıt yazın