Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Evliliğin Gizemi

Evliliğin Gizemi

125 kez okundu.

“Bunun için adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.” Bu sır büyüktür; ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. (Efesliler 5:31-32)

Burada, Efesliler 5:31’de Pavlus, Musa’nın konuştuğu ve İsa’nın da Musa aracılığıyla Tanrı’nın konuştuğunu söylediği (Matta 19:5) Yaratılış 2:24’ten alıntı yapıyor – “Adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.” Pavlus’un ifadesiyle Tanrı’nın günaha düşüşten önce söylediği bu söz, Mesih’e ve kiliseye yönelik söylenen bir sözdür ve büyük bir gizem içermektedir.

Buradan çıkan sonuç da şu ki, Tanrı erkeği ve kadını yaratmaya ve evlilik birliğini tayin etmeye giriştiğinde, kadın ve erkeğin birbiriyle nasıl bir ilişkide olacağını zar atarak veya yazı tura atarak belirlemedi. Evliliği son derece maksatlı bir şekilde, Oğul ve kilise arasında ezelden belirlediği ilişkiye göre tasarladı.

Dolayısıyla, evlilik bir gizemdir. İçerisinde dışarıdan gördüğümüzden çok daha büyük bir anlam barındırmaktadır. Tanrı, Mesih ve kilisesi arasındaki sonsuz antlaşma ilişkisinin evlilik bağı içerisinde resmedilmesi amacıyla insanı kadın ve erkek olarak yarattı ve evliliği tayin etti.

Pavlus’un bu gizemden yaptığı çıkarım, kocanın ve karının evlilikteki rollerinin keyfi bir şekilde belirlenmediği, ancak bunların Mesih’in ve kilisesinin birbirlerinden ayrı olan rollerine dayandığıdır.

Evli olanlarımızın, Tanrı’nın bize evlilik içerisinde kendimizden çok daha büyük ve yüce olan harika tanrısal gerçeklikleri resmetme ayrıcalığını vermesinin ne gizemli ve ne muhteşem olduğu üzerine tekrar tekrar düşünmesi gerekmektedir.

Mesih’in ve kilisesinin gizemi, Pavlus’un evliliğe ilişkin açıkladığı sevgi düzeninin temelidir. Her bir eşin, bir diğerinin sevincinde kendi sevincini araması gerektiğini söylemek tek başına yeterli değildir. Bu doğrudur. Ama yeterli değildir. Aynı zamanda şunu da söylemek önemlidir ki, kocaların ve karıların, Tanrı’nın Mesih ve kilise için tasarladığı ilişkiyi bilinçli olarak taklit etmesi gerekir. Yani, her bir eş Tanrı’nın Mesih ve kilise için ayrı olarak belirlediği pak ve mutlu modelin ardınca yaşamaya çalışmalıdır.

Umarım, bekâr ya da evli, yaşlı ya da genç olun, bunu ciddiye alırsınız. Antlaşmasını tutan Mesih’in ve antlaşmasını tutan kilisesinin açığa çıkması buna bağlıdır.

Yazar: JOHN PIPER

Bu makaleyi sesli olarak buradan dinleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın