Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Devamlı ve Güçlü Sevgi

Devamlı ve Güçlü Sevgi

167 kez okundu.

Mesih’in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? (Romalılar 8:35)

Romalılar 8:35’deki üç noktaya dikkat edin.

1. Mesih bizi şu anda sevmektedir.

Bir kadın, ölen kocası hakkında şöyle diyebilir: Beni hiçbir şey onun sevgisinden ayıramaz. Burada kadın eşinin sevgisinin anısının, yaşamı boyunca tatlı ve güçlü olacağını kastedebilir. Ama Pavlus’un burada kastettiği şey bu değildir.

Romalılar 8:34’te açık bir şekilde söylenmektedir: “Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı’nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir.” Pavlus’un bizi hiçbir şeyin Mesih’in sevgisinden ayıramayacağını söyleyebilmesinin sebebi, Mesih’in diri ve bizi şu anda seviyor olmasıdır.

O, Tanrı’nın sağındadır ve bu nedenle bizim için hüküm sürmektedir. Üstelik bizim için aracılık etmektedir ve bunun anlamı da, O’nun tamamladığı kurtuluş eyleminin bizi saat saat kurtardığını ve bizi sonsuz sevince doğru güvenle getirdiğini kesinleştirdiğidir. O’nun sevgisi bir anıdan ibaret değildir. O’nun sevgisi her şeye gücü yeten Tanrı Oğlu’nun, bizi sonsuz sevince kavuşturmak üzere anbean gösterdiği eylemdir.

2. Mesih’in bu sevgisi bizi ayrılmaktan koruma noktasında etkindir ve bu nedenle de bu sevgi, O’nun herkes için beslediği evrensel sevgi değil, kendi halkı için, yani Romalılar 8:28’e göre Tanrı’yı seven ve O’nun amacı uyarınca çağrılmış olanlar için beslediği özel bir sevgidir.

Efesliler 5:25’teki sevgi budur: “Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin.” Bu, Mesih’in kendi kilisesine, yani gelinine olan sevgisidir. Mesih herkes için bir sevgi besler ancak gelini için özel, kurtaran, koruyan bir sevgi beslemektedir. Eğer Mesih’e güveniyorsanız, siz de bu gelinin bir parçasısınızdır. Herkes –hiçbir istisna olmadan– ama Mesih’e güvenen herkes şunu diyebilir: “O’nun gelininin, kilisesinin, çağrılmış ve seçilmiş olanlarının, Romalılar 8:35’e göre korunan ve ne olursa olsun sonsuza dek korunacak olanların bir parçasıyım.

3. Her şeye gücü yeten, etkin, koruyan sevgi bizi bu yaşamın felaketlerinden muaf tutmaz, ancak bunlar aracılığıyla bizi Tanrı’yla yaşanacak sonsuz sevince güvenle götürür.

Ölüm hepimizi bulacak ancak bizi ayırmayacak. Dolayısıyla Pavlus 35. ayette kılıcın bizi Mesih’in sevgisinden ayıramayacağını söylerken, şunu kastetmektedir: Öldürülsek bile, Mesih’in sevgisinden ayrılmayız.

35. ayetteki olayın özü şudur: İsa Mesih yüce bir şekilde şu anda kendi halkını her şeye gücü yeten, anbean süren bir sevgiyle sevmektedir ve bu sevgi bizi her zaman felaketten kurtarmaz ancak acılar ve ölüm aracılığıyla bile, bizi O’nun huzurundaki sonsuz sevinç için korur.

Yazar: JOHN PIPER

Bu makaleyi sesli olarak buradan dinleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın