Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » İmanla Yaşarız

İmanla Yaşarız

150 kez okundu.

Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu’na imanla sürdürüyorum. (Galatyalılar 2:20)

İman, Tanrı’nın gelecek lütfuna mükemmel bir şekilde eşlik eder. Lütfun karşılıksız ve her şeye yeterli oluşuyla örtüşmektedir. Tanrı’nın görkemli güvenilirliğine dikkat çeker.

Bunun doğurduğu önemli sonuçlardan biri, aklayan iman ve kutsallaştıran imanın aslında iki farklı iman türü olmadığıdır. “Kutsallaştırma” basit bir tabirle kutsal yapmak ya da Mesih’in benzerliğine dönüştürmek demektir. Hepsi lütuf sayesindedir.

Dolayısıyla, bu aynı zamanda da iman aracılığıyla olmalıdır. Nitekim iman, lütufla buluşan, onu alıp benimseyen, onu itaatin gücü olarak yönlendiren ve onu insan övüncüyle geçersiz sayılmaktan koruyan ruhun gösterdiği eylemdir.

Pavlus, iman ve kutsallaştırılma arasındaki bu bağlantıyı Galatyalılar 2:20’de açık bir şekilde kurmaktadır (“Sürdürdüğümü yaşamı… imanla sürdürüyorum”). Kutsallaştırılma, Kutsal Ruh ve iman sayesindedir. Bu da, kutsallaştırılmanın lütuf ve iman sayesinde olduğunu ifade etmenin bir başka şeklidir. Ruh, “lütufkâr Ruh”tur (İbraniler 10:29). Tanrı’nın bizi kutsallaştırma yolu, Ruh’la kutsallaştırmadır. Ama Ruh, Müjde’ye iman aracılığıyla çalışır.

Aklayan imanın aynı zamanda kutsallaştıran iman olmasının sebebi, hem aklamanın hem de kutsallaştırmanın aslında egemen lütfun etkinliğiyle olmasıdır. Ayrıca lütufla örtüşen imandır. Aklanma ve kutsallaştırılma aynı türden bir etkinlik değildir (aklanma, doğruluğun bize sayılışı; kutsallaştırılma, doğruluğun bize uygulanışıdır) ama her ikisi de lütfun etkinliğidir. Kutsallaştırılma ve aklanma, “lütuf üzerine lütuf”tur (Yuhanna 1:16).

Tanrı’nın karşılıksız lütfunun insandaki sonucu imandır. Eğer hem aklanma hem de kutsallaştırılma lütfun etkinliğiyse, ikisinin imanla olması da doğaldır.

Yazar: JOHN PIPER

Bu makaleyi sesli olarak buradan dinleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın