Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » İsa’nın Geliş Sebebi

İsa’nın Geliş Sebebi

104 kez okundu.

Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis’i, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu, ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. (İbraniler 2:14-15)

Düşünüyorum da bu ayetler, benim en sevdiğim Advent ayetleridir çünkü İsa’nın yeryüzündeki yaşamının başlangıcı ve sonu arasındaki, yani beden alma ve çarmıha gerilme arasındaki bağlantıyı bu kadar açık bir şekilde ortaya koyan başka bir ayet bilmiyorum. Bu iki ayet, İsa’nın yeryüzüne geliş sebebini, yani ölümünü açıkça ortaya koyuyor. Bu ayetleri Mesih’e iman etmeyen bir arkadaşınızla veya bir aile üyenizle, bir Hristiyan olarak Doğuş Bayramı’na olan bakışınızı paylaşırken adım adım kullanabilirsiniz. Her adımda bir ifadeye yer verirsek, şu şekilde olabilir:

“Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için…”

“Çocuklar” sözcüğü, bir önceki ayetten alınmakta ve Mesih’in ruhsal soyuna karşılık gelmektedir (bkz. Yeşaya 8:18; 53:10). Bunlar aynı zamanda “Tanrı’nın çocukları”dırlar (Yuhanna 1:12). Bir başka deyişle Tanrı, Mesih’i göndererek özellikle kendi çocuklarının kurtuluşunu önünde tutmaktadır.

Tanrı’nın dünyayı İsa’yı verecek kadar çok sevdiği doğrudur (Yuhanna 3:16). Ancak aynı zamanda, O’nun özellikle “Tanrı’nın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için” etkin olduğu da doğrudur (Yuhanna 11:52). Tanrı’nın tasarısı Mesih’i dünyaya sunmak ve kendi “çocukları”nın kurtuluşunu etkin kılmaktı (bkz. 1. Timoteos 4:10). Mesih’i kabul edip benimseyerek, O’nun çocuğu olabilirsiniz (Yuhanna 1:12).

“İsa … onlarla aynı insan yapısını aldı.”

Bunun anlamı, Mesih’in beden almadan önce de var olduğudur. O, Ruh’tu. Tanrı’nın ezeli Sözü’ydü. Tanrı’yla birlikteydi ve Tanrı’ydı (Yuhanna 1:1; Koloseliler 2:9). Ama ete ve kana büründü ve kendi tanrılığını insanlıkla kapladı. Tümüyle insan oldu ve tümüyle Tanrı kaldı. Bu birçok açıdan büyük bir gizemdir. Ama imanımızın kalbinde yatan gerçek budur ve Kutsal Kitap tarafından öğretilmektedir.

“… ölüm aracılığıyla …”

İnsan olmasının sebebi ölmekti. Tanrı olarak, günahkârlar için ölemezdi. Ama insan olarak ölebilirdi. Hedefi ölmekti. Bu yüzden de insan olarak doğması gerekiyordu. Ölmek için doğdu. Kutsal Cuma*, Doğuş Bayramı’nın temelidir. Bugün birçoklarının Doğuş Bayramı’nın anlamına ilişkin duyması gereken şey budur.

“… ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis’i, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere …”

Mesih, ölümüyle Şeytan’ı etkisiz bırakmıştır. Nasıl mı? Tüm günahları örterek. Bunun anlamı, artık Şeytan’ın bizi Tanrı önünde suçlu çıkaracak hiçbir meşru temeli kalmadığıdır. “Tanrı’nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı’dır” (Romalılar 8:33). Tanrı hangi temele dayanarak bizi aklıyor? İsa’nın kanı aracılığıyla (Romalılar 5:9).

Şeytan’ın bize karşı kullanabileceği nihai silah, günahımızdır. Eğer İsa’nın ölümü günahı alıp götürüyorsa, öyleyse Şeytan’ın baş silahı –sahip olduğu tek ölümcül silah– elinden alınmış demektir. Hiçbir şekilde bize idam davası açamaz çünkü Yargıç, Oğlu’nun ölümüyle bizi temize çıkarmıştır!

“Bunu, ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı.”

Böylece, ölüm korkusundan artık özgür oluruz. Tanrı bizi aklamıştır. Şeytan bu kararı bozamaz. Ayrıca Tanrı bizim nihai güvenliğimizin yaşamlarımızda şu anda etkin olmasını istemektedir. O, mutlu sonun, tüm köleliği ve Şimdi korkusunu yok etmesini istemektedir.

Eğer son ve en büyük düşmanımız olan ölümden korkmak zorunda değilsek, o hâlde hiçbir şeyden korkmak zorunda değilizdir. Özgür olabiliriz. Özgürce sevinebiliriz. Özgürce kendimizi başkalarına verebiliriz.

Tanrı’dan bize ve bizden de dünyaya akan ne de yüce bir Doğuş Bayramı hediyesi!

Yazar: JOHN PIPER

Bir yanıt yazın