Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » O’nun Eviyiz

O’nun Eviyiz

146 kez okundu.

Evi yapan nasıl evden daha çok saygı görürse, İsa da Musa’dan daha büyük yüceliğe layık sayıldı. Her evin bir yapıcısı vardır, her şeyin yapıcısı ise Tanrı’dır. Musa, gelecekte söylenecek sözlere tanıklık etmek için Tanrı’nın bütün evinde bir hizmetkâr olarak sadık kaldı. Oysa Mesih, O’nun evi üzerinde yetkili oğul olarak sadıktır. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna dek sürdürürsek, O’nun evi biziz. (İbraniler 3:3-6)

Övüncü ve umudu İsa Mesih olan insanlar, Tanrı’nın evidirler. Bunun anlamı da şudur: Bugün de İsa –yalnızca Musa zamanında veya kendisinin yeryüzünde olduğu zamanda değil– bugün de O, bizim Yaratıcımız, Sahibimiz, Hükümranımız ve Sağlayıcımız’dır.

İsa, bu evin “yapıcısı” olarak adlandırılmaktadır. Musa yapıcının kendisi değildi. O, evin yalnızca bir parçasıydı. Bu nedenle ayette şöyle deniyor: “Evi yapan nasıl evden daha çok saygı görürse, İsa da Musa’dan daha büyük yüceliğe layık sayıldı.” Dolayısıyla Musa, evi yönetme ve Tanrı Sözü’nü eve iletme konusunda ne kadar büyük bir yere sahip olursa olsun, hâlâ bu evin yalnızca bir parçasıydı. Ama İsa, bu evi bizzat inşa etti.

Böylece eğer övüncümüz ve umudumuz İsa’ysa, ev biziz ve İsa da bizim Yapıcımız, Sahibimiz, Hükümranımız ve Sağlayacımız’dır. O, kendi evinin yok edilmesine veya yıkılmasına izin vermez.

İbraniler yazarı, sonrasında çizdiği bu portreyi değiştiriyor. Yapıcı ve evden, oğul ve hizmetkâra geçiyor. “Musa … Tanrı’nın bütün evinde bir hizmetkâr olarak sadık kaldı. Oysa Mesih, O’nun evi üzerinde yetkili oğul olarak sadıktır.” Yani Mesih, kendi yaptığı evin bir parçası, ev halkının bir parçası oldu. Ancak böyleyken bile, O’nun onuru Musa’nın çok daha üstündedir. Musa hizmetkârdı. Oysa Mesih, Oğul’dur. Varis’tir.

Biz de bu ev halkının bir parçasıyız. İbraniler 3:6 şöyle diyor: “Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna dek sürdürürsek, O’nun evi biziz.” Şüphesiz, Musa’ya layık olduğu saygıyı sunalım. Ancak tüm İbraniler kitabının ana fikri şudur: Mesih daha büyüktür. Her açıdan daha büyüktür. O, Tanrı halkının evinin yapıcısıdır ve O, Tanrı halkının evinde Oğul’dur. Musa’ya saygı duyalım. Ama Mesih’e tapınalım. O, bizim Yaratıcımız, kardeşimizdir.

Yazar: JOHN PIPER

Bu makaleyi sesli olarak buradan dinleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın