Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Sonraki İşinizi Nasıl Seçersiniz?

Sonraki İşinizi Nasıl Seçersiniz?

155 kez okundu.

1997 yılında, insanlara hangi işi arayacaklarını değerlendirirken yardımcı olacak bir Kutsal Kitap metinleri listesi yapmıştım. Aşağıdaysa bu listeyi aldım ve aklımdan geçenleri daha çok yansıtabilmek için yorumlar ekledim.

Duam o ki, bu düşünceler yaşamın tümünde aklınızı Mesih’in merkeziyetiyle doldursun. Sizi çalışmanız üzere yarattı. O, “meslek” denen ve uyanıkken geçen yaşamınızın yarısına karşılık gelen zamanda neler yaptığınızı umursamaktadır. Sizin mesleğinizde sevinç bulmanızı istiyor. Onunla yüceltilmek istiyor.

Rab sizi stratejik bir şekilde uygun iş ortamlarına yerleştirsin. Bu da, O’nun halkının aşağıdaki türden sorular sormasıyla mümkündür.

Düşünülecek 12 Soru

1. Bu işin her kısmını içtenlikle “Tanrı’nın yüceliği için”, yani O’nun her şeyin üstündeki değerini yansıtacak bir şekilde yapabilir misiniz?

Sonuç olarak, ne yer ne içerseniz, ne yaparsanız, her şeyi Tanrı’nın yüceliği için yapın. (1. Korintliler 10:31)

Söylemeye neredeyse hiç lüzum yoktur ki, günah işlemenizi gerektiren bir iş Tanrı’nın yüceliği için yapılamaz. Günah, Tanrı’nın yüceliğinin üstün değere sahip olmadığını ima eden her türlü his, söz veya eylemdir. Dolayısıyla, Tanrı’nın yüceliği için günah işlemeniz mümkün değildir.

Ama her şey her zaman net değildir. Bir iş beni şüpheli uygulamalara dahil edebilir ve bu uygulamalar net bir biçimde günah olmayabilir. Bu durumda soru şudur: Vicdanım temiz mi? Can alıcı metinse Romalılar 14:23’tür: “Ama bir yiyecekten kuşkulanan kişi onu yerse yargılanır; çünkü imanla yemiyor. İmana dayanmayan her şey günahtır.”

2. Bu işi seçmek, kişisel kutsallıkta büyümem için bir stratejinin parçası mı?

Tanrı’nın isteği şudur: Kutsal olmanız. (1. Selanikliler 4:3)

Pavlus, “Doğruluğun … ardından koş” derken (1. Timoteos 6:11; 2. Timoteos 2:22), kilisede ve evde koş ama iş yerinde koşma dememektedir. İşimiz uyanıkken geçirdiğimiz yaşamın yarısıdır. Eğer yaşamın tümünde kişisel kutsallık bizim çağrımızsa, o hâlde bunun işte nasıl gerçekleştiği önemlidir. Tanrı şu soruyu sormanızdan hoşnut olacaktır: Bu iş, benim Mesih’in karakterine benzer olma arayışımın genel stratejisine nasıl uyuyor?

3. Bu iş Rabbiniz İsa Mesih’i tanımanın üstün değerini sayma yolunda gelişmenize yardım mı edecek, yoksa engel mi olacak?

Rabbim İsa Mesih’i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. (Filipililer 3:8)

Bu işin gerektirdiklerini ve bunun sizin Mesih’i tanıma ve O’na değer verme arayışınızı nasıl etkileyebileceğini iyice düşünün. Örneğin, sizi mesleki kusursuzluk ve topluluk ibadetine sadakat arasında seçim yapmak zorunda bırakacak mı? Size karşısında oldukça zayıf durumda olduğunuz günahlı görseller veya teklifler sunacak mı? Yani, sizi dünyaya Mesih’ten daha çok değer vermeye çekecek mi?

4. Bu iş sizin üzerinize Kralınız İsa aleyhinde düşünmeniz, hissetmeniz veya davranmanız için uygun olmayan baskılar yükleyecek mi?

Bir bedel karşılığı satın alındınız, insanlara köle olmayın. (1. Korintliler 7:23)

Buradaki temel nokta tutsaklıktır. Her iş, davranışı kısıtlar. Görünmemiz gerekir. Sonuçları ortaya çıkarmamız gerekir. Prosedürü takip etmemiz gerekir. Eğer bilgelikle onaylıyorsak, kısıtlamalar tutsaklık değildir. Bu iş size haksız yere zulmedici ve tutsak edici şekillerde baskı uygulayacak mı?

5. Bu iş, Tanrı’nın dünyanın tüm ulaşılmamış halkları arasında Mesih’in yüceltilmesine yönelik yüce amacına hizmet eden bir yaşam şekli kurabilmenize yardımcı olacak mı?

İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.” (Matta 28:18-20)

Söz konusu Yüce Görev olduğunda, herkesin giden, gönderen veya itaat etmeyen biri olduğunu varsayıyorum. Nötr bir alan yok. Hepimiz gitmiyoruz. Ama gidenlerin olmasını umursuyoruz. Hepimizin dünya Hristiyanı’yız. Müjde’nin ulaşmadığı o kadar insan olması bize dert oluyor ve Müjde’nin yayıldığı haberi hepimizi heyecanlandırıyor.

Bazı işler seyahat veya farklı etnik gruplar arası etkileşim sunarak, bu ömürlük amacı önemli ölçüde geliştirebiliyor. Diğer işlerse konuyla pek alakalı değil gibi görünüyor. Ama öyle mi? İş yerleri, Mesih’in davasına verilecek gelirin kazanıldığı kaynaktır. İş yerleri küresel hizmet için sohbetlerin ve alımların yapıldığı yerlerdir. İş yerleri az sayıda Hristiyan’ın olduğu bir başka ülkede geçim kaynağı olabilecek şeyler için eğitimin alındığı yerlerdir. İş yerleri dünyadaki halklar hakkında zekice ve bilgece konuşulacak yerlerdir.

6. Bu iş, çabalarınıza layık olacak mı?

Çalışmak için eline ne geçerse, var gücünle çalış. (Vaiz 9:10)

Hiçbir şey gönülsüzce yapılmamalıdır. Bunun anlamı da, tüm yüreğinizle yapmaya değer olmayan şeylerin yaşamınızdan çıkması gerektiğidir. Yapılacak şeylerin yüksek efora değer olması için yüksek etkiler yapması gerekmez. Bir montaj bandında çalışmak kendi içinde pek de bir etkisi olmayan bir görevi yüzlerce kez yapmaktan ibaretmiş gibi görünebilir.

Ama eğer bir ürün veya hizmet değerliyse, az etkili binlerce görevin toplu etkisi devasadır. Bu görevler bir iman eylemiyle ibadete çevrilebilir. Bu görevleri var gücünüzle ve Tanrı’nın yüceliği için yapmak demek, bu demektir.

7. Bu işin aktiviteleri ve çevresi sizi mi şekillendirecek, yoksa siz bunları Tanrı’nın Mesih’i yücelten tasarıları için şekillendirebilecek misiniz?

Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı’nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. (Romalılar 12:2)

Kendinizi tanıyın. Hepimiz farklı ayartılara karşı az veya çok savunmasız durumdayız. Hristiyanların dünya tarafından şekillendirilmek yerine, dünyayı şekillendirmeleri gerekir. Evet, hepimiz kültürümüz tarafından şekillendiriliyoruz (dil, giyim-kuşam vs.). Ama Tanrı bu gerçeğin karşılıklı olmasını istemektedir. Bu dünyanın kültürünü paylaşırken, bunu bu dünyanın ötesindeki bir hazine uğruna yaşadığımızı iletebilmek için yaparız. Bu iş bu konuda ümit vaat ediyor mu? Ya da gerçekçi olursak, ümit pek mi az?

8. Bu iş radikal anlamda Hristiyan olmanız ve ışığınızın Babanız için parlamasını sağlamanız için bir fırsat mı olacak, yoksa iş sahasına yapacağınız katılım yapısı gereği doğrudan kandilinizi söndürecek mi?

“Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız’ı yüceltsinler!” (Matta 5:16)

Bazı şirketler vardır –sayıları da artmaktadır– ve bu şirketlerin politikaları ve süreçleri sesinizi öyle ciddi bir şekilde bastırır ki, oradan kovulmadan gerçekle ve sevgiyle konuşmanız mümkün olmaz. Bu işi benimsemek bu susturmayı benimsemek anlamına geliyor mu? Tanrı’nın sizin için isteği bu mu?

9. Bu işin hedefi, sizin bedeli ne olursa olsun radikal, açık ve verimli bir şekilde Mesih’e adanma yönündeki artan çabanızla örtüşüyor mu?

“Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin.” (Markos 8:34)

Eğer ciddi bir ruhsal gelişim dönemindeyseniz, yeni bir işin bunu nasıl etkileyeceğini sorun. Bu gelişimi acı bir frenle durduracak türden görevler, insanlar, baskılar ve programlar vardır. Mesih’e duyduğunuz bu yeni sevgi düzeyi bunu, eğer gerekiyorsa, yeni işin de önüne koyacağınız kadar değerli mi?

10. Bu iş, sonsuzluğa hazırlık aşamasındaki “iki saniye” sonlandığında, yaşamınızın iyi bir yatırımı olacak mı?

Yaşamınız nedir ki? Kısa süre görünen, sonra yitip giden buğu gibisiniz. (Yakup 4:14)

Tanrı, günlerimizi saydığımız zaman bundan bir bilgelik doğacağını söylemektedir (Mezmurlar 90:12). Bu nedenle, yaşamın kısalığını düşünmek yeni iş seçiminde bilge bir karar vermenize yardımcı olacaktır. Rab bizi çağırdığında veya kendisi bize geldiğinde, O’nu hoşnut eden şeyi yaparken bulunmak isteriz. Yaşamın ne kadar kısa ve kırılgan olduğunu düşündüğümüzde, bilge bir seçim yaptığımızı düşünüp iyi hissetmek isteriz.

11. Bu iş, Mesih tarafından yaratıldığınız ve O’nun tarafından satın alındığınıza inanma sebebinizle örtüşüyor mu?

“Yüceliğim için yaratıp biçim verdiğim, adımla çağrılan herkes…” (Yeşaya 43:7). Bir bedel karşılığı satın alındınız; onun için Tanrı’yı bedeninizde yüceltin. (1. Korintliler 6:20)

Eşsizsiniz. Bu harika ve doğru. Çoğunlukla kalabalık bir havaalanında hayrete düşerim. Binlerce kişinin hepsi insan ama hepsi çok farklı. Nasıl tek bir varlıkta bu kadar çok farklılık olabilir? Ama bu kadar çok farklılık var ve hiçbiri de kazara değil. Tanrı hepsini kendi yüceliğini yansıtacak eşsiz prizmalar olarak tasarlamıştır. Soru şudur: Bu iş sizin prizmanızın eşsizliğini yansıtacak mı? Ya da size ışıldama alanı tanıyacak mı?

12. Bu iş, her şeyin Mesih için var olduğu nihai gerçeğiyle örtüşüyor mu?

Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı. (Koloseliler 1:16)

Eğer her şey Mesih için varsa, yanlış iş diye bir şey olabilir mi? Evet. Çünkü insanlar bir şeyleri Mesih’in yüceliğinden başka şeyler için kullanmaktadır. Tanrı’nın yarattığı her şey iyidir. O’nun yüceliğini ve güzelliğini bir yönüyle aktarmak üzere vardır. Bu iş sizin O’nun yaratmış olduğu şeyi alıp O’nun onuru için kullanmanızı sağlayacak mı?

Umarım, buradan hangi iş aranmalı sorusuna verilecek birkaç basit cevabın olduğunu anlıyorsunuzdur. Buradaki amaç işi basitleştirmek değil, onu Mesih-merkezli, Mesih’i yücelten ve Mesih’ten güç bulan bir iş yapmaktır. Eğer yüreğiniz tam bu sorulardaysa, Tanrı sizi yönlendirecektir. Bu yollarla her şeyden öte O’nu arayın ve yüreğiniz rehberiniz olsun.

Yazar: JOHN PIPER

KAYNAKÇA:

Sonraki İşinizi Nasıl Seçersiniz?

Bir yanıt yazın