Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Güvencenizin Ana Kayası

Güvencenizin Ana Kayası

126 kez okundu.

Tanrı, Ruh aracılığıyla kutsal kılınıp gerçeğe inanarak kurtulmanız için sizi ta başlangıçtan seçti. (2. Selanikliler 2:13)

Kutsal Kitap yeryüzünün kuruluşundan önce, daha biz herhangi bir iyi ya da kötü şey yapmamışken (Romalılar 9:11), bizim Mesih’te seçilmemizden –Tanrı’nın bizi seçmesinden– bahseder (Efesliler 1:4). Bu nedenle, seçilişimiz kati suretle koşulsuzdur. Ne imanımız ne de itaatimiz bu seçimde bir temel teşkil eder. Tümüyle karşılıksızdır ve asla hak edilmemiştir.

Bir diğer yandan, Kutsal Kitap’taki onlarca ayet nihai kurtuluşumuzun (zamanın başlangıcından önce seçilmemizin aksine), değişmiş bir yürek ve yaşam koşuluyla gerçekleşeceğinden bahseder. Burada şu soru ortaya çıkar: Sonsuz yaşamı miras almak için gerekli olan imanda ve kutsallıkta sona kadar dayanacağımın güvencesine nasıl sahip olabilirim?

İlahi Seçim

Cevap şu ki, güvencenin temeli seçilmişliğimizdir. 2. Petrus 1:10 şöyle der: “Çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha çok gayret edin. Bunları yaparsanız, hiçbir zaman tökezlemezsiniz.” İlahi seçim, Tanrı’nın beni kurtarmaya yönelik, dolayısıyla da O’nun seçen lütfunun içimde başlatmış olduğu şeyi, kutsallaştıran lütfuyla tamamlayacağına yönelik taahhütüdür.

İsa’nın gerçekleştirdiği yeni antlaşmanın anlamı budur. İsa’ya inanan herkes, bu antlaşmadan güvenle faydalanır çünkü İsa, Luka 22:20’de şöyle demiştir: “Bu kâse, sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır.” Yani, yeni antlaşmayı bana ait olanlar için kanımla güvence altına alıyorum. Yeni antlaşmada Tanrı itaati sadece emretmemekte, aynı zamanda vermektedir de. “Sizin ve çocuklarınızın yüreğini değiştirecek. Öyle ki, O’nu bütün yüreğinizle, bütün canınızla sevesiniz ve yaşayasınız” (Yasa’nın Tekrarı 30:6).

“Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım” (Hezekiel 36:27; krş. 11:20). Bunlar yeni antlaşma vaatleridir.

Seçilmişlik, Tanrı’nın kendi halkı için bunları yapacağına sonsuza dek kararlı olmasıdır. Dolayısıyla, seçilmişlik Tanrı’nın imanla akladıkları kişileri tam bir güvenceyle yücelteceğinin garantisidir (Romalılar 8:30). Bu, Tanrı’nın içimizde tam bir başarıyla çalışarak, yüceltilme yolunda gerekli olan tüm koşulları bizde yerine getireceği anlamına gelir.

Seçilmişlik, güvencenin nihai temelidir. Çünkü bu, Tanrı’nın kurtarmaya olan kararlılığı olduğundan dolayı, aynı zamanda O’nun kurtuluş için gereken her şeyi sağlamaya olan kararlılığıdır.

Yazar: JOHN PIPER

Bu makaleyi sesli olarak buradan dinleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın