Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Hüküm Süren Lütuf

Hüküm Süren Lütuf

139 kez okundu.

“Yaptıklarını gördüm ama onları iyileştirip yol göstereceğim. Karşılık olarak hem onları hem de aralarında yas tutanları avutacağım.” (Yeşaya 57:18)

Öğretinizi Kutsal Kitap metinlerinden alın. Bu şekilde öğreti daha sağlam olacak ve ruhu besleyecektir.

Örneğin, karşı konulamaz lütuf öğretisini Kutsal Kitap metinlerinden öğrenin. Bu şekilde, bu öğretinin anlamının lütfun karşı konulamaz olması değil, Tanrı bir kişiyi seçtiğinde, O’nun bu karşı koymanın üstesinden gelebilecek ve gelecek olması olduğunu görebilirsiniz.

Örneğin Yeşaya 57:17-19’da, Tanrı kendi isyankâr halkını, onları cezalandırarak ve onlardan yüzünü gizleyerek terbiye etmektedir: “Haksız kazanç suçuna öfkelenip halkı cezalandırdım, öfkeyle yüzümü çevirdim onlardan” (17. ayet).

Ama onlar buna tövbeyle karşılık vermediler. Aksine, kendi bildikleri yolda ilerlemeye devam ettiler. Karşı koydular: “Ne var ki, inatla kendi yollarından gittiler” (17. ayet).

Öyleyse lütfa karşı konulabilir. Hatta, İstefanos Yahudi önderlere şöyle demiştir: “her zaman Kutsal Ruh’a karşı direniyorsunuz” (Elçilerin İşleri 7:51).

Peki sonra Tanrı ne yapıyor?

O, tövbeye ve tam olmaya yanaşmayıp direnen kişileri yola getiremeyecek kadar güçsüz mü? Hayır. O güçsüz değildir. Bir sonraki ayet şöyle diyor: “Yaptıklarını gördüm ama onları iyileştirip yol göstereceğim. Karşılık olarak hem onları hem de aralarında yas tutanları avutacağım” (Yeşaya 57:18).

Yani, dik kafalı bir şekilde, lütfa karşı konularak kötü yola sapıldığı durumlarda, Tanrı şöyle diyor: “Onları iyileştireceğim.” Tanrı onları “yola getirecek.” Burada yola getirme olarak çevrilen kelime, orijinal metinde “tam kılmak ya da kemale erdirmek”tir. Shalom, yani “esenlik” kelimesiyle bağlantılıdır. Bu tamlık ve esenlik, lütfa direnerek kötü yola sapan bir kişiyi Tanrı’nın nasıl geri getirdiğini açıklayan bir sonraki ayette geçmektedir.

“Dudaklardan övgü sözleri döktüreceğim. Uzaktakine de yakındakine de tam esenlik olsun” diyor RAB, “hepsini iyileştireceğim” (Yeşaya 57:19). Tanrı orada olmayan şeyi, yani esenliği, tamlığı yaratmaktadır. Bu şekilde kurtuluruz ve saptığımız kötü yollardan da tekrar tekrar bu şekilde geri döndürülürüz.

Tanrı’nın lütfu, övgü olmayan yerde övgü yaratarak, bizim karşı koymalarımıza galip gelmektedir. Uzaktakine de yakındakine de shalom üstüne shalom getirmektedir. Uzaktakine de yakındakine de tamlık üstüne tamlık getirmektedir. Bunu da bizi yola getirerek, yani karşı koyma hastalığımızı tedavi edip bizi sağlam bir teslimiyetle doldurarak yapar.

Karşı konulamaz lütuf öğretisi, bizim direnemediğimizi göstermez. Direnebiliriz ve direniyoruz da. Mesele şu ki, Tanrı bizi seçtiğinde, direncimizin üstesinden gelir ve içimize yeniden itaatkâr bir ruh koyar. Yaratır. “Işık olsun!” diye buyurur. İyileştirir. Yola getirir. Avutur.

Bu yüzden, gittiğimiz kötü yollardan geri döndük diye asla övünmeyiz. Rab’bin önünde yüzüstü yere kapanır ve O’na, bizim tüm direncimizin üstesinden gelen o karşı konulamaz lütfu için büyük bir sevinçle şükrederiz.

Yazar: JOHN PIPER

Bu makaleyi sesli olarak buradan dinleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın