Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Lütufla Dolu Müjde Kederinin Bir Portresi

Lütufla Dolu Müjde Kederinin Bir Portresi

123 kez okundu.

“Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin.” (Luk. 6:27–28)

“Babanız merhametli olduğu gibi, siz de merhametli olun.” (Luk. 6:36)

İsa, tekrar ve tekrar teselli edici umut noktasında kalakalmayı reddetti. Beni sadece başkalarını teselliye ve onları sevmeye değil, kederime neden olanları bağışlamaya ve sevmeye doğru yönlendirdi! İsa keder ve kayıp bağlamında dolaysız ve tutarlı olarak gözlerini ruhuma dikti ve Sözü aracılığıyla şöyle dedi: “Düşmanlarını sev, senden nefret edenlere iyilik yap, sana lanet edenler için iyilik dile, sana hakaret edenler için dua et” (Luka 6:27-28). Bu ayetlerin, İsa’nın şu sözlerinden beş ayet sonra geldiğini unutmayın: “Ne mutlu size, şimdi ağlayanlar! Çünkü güleceksiniz” (Luka 6:21). İsa Mesih yas tutma ve ağlama bağlamında bizleri bağışlayan ve seven bir hayata çağırıyor. Bu bedeli yüksek olan öğrenciliktir.

Kederin ilk evrelerinde bunu hayal etmek olanaksız olsa da, Tanrı’nın kederimiz için amacı budur: Geleceğimizin bakış açısının ışığında (“Güleceksiniz”), nefretin, lanetin ve hakaretin hedefi olurken, bizden nefret
edenlere iyilik yapmalı, lanet edenlere iyilik dilemeli ve hakaret edenler için dua etmeliyiz.

Bu nasıl mümkündür? Biz Kutsal Ruh’un gücüyle, Oğul’un etkinliğiyle ve Baba’nın örneğini takip ederek böyle sevebiliriz. Bizi kederlendirenleri sevdiğimiz zaman “Yüceler Yücesi’nin oğullarıyız. Çünkü O, nankör ve
kötü kişilere karşı iyi yüreklidir. Babanız merhametli olduğu gibi, siz de merhametli olun” (Luka 6:35-36).

Lütufla dolu Müjde kederi

İsa kendisinin yapmadığı bir şeyi bizden istemiyor. Kendisini çarmıha gerenler için “Baba, onları bağışla!” diye feryat etmişti. Baba, kalbini kıran kayıp oğluna koşmuş, kucaklamış ve eve dönüşünü kutlamıştı. Lütufla dolu Müjde kederi, Üçlübirlik’in sevdiği gibi sevmeyi içerir.

Romalılar 8:17-29’un acılar bağlamında görüldüğünü hatırlayın. Bu acıların doruk noktası, hedefi, nihai amacı nedir? “Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu’nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi (Rom.8:29). Acılardan şifa bulmak neye benzer? Sadece her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı’nın tesellisine kavuşmak değil, aynı zamanda bütün merhametin kaynağı olan Baba gibi merhamet göstermektir.

Düşünün: Sizi kim yaraladı? Kederinizin ve acınızın insan kaynağı kimdir? Tanrı’ya bu kişiyle ilgili olarak nasıl bir ağıt duasıyla feryat etmek istersiniz?

Düşünün: Tanrı’nın sevmenizi istediği düşman kimdir? Bu düşmana Kutsal Kitap’a uygun kutsal sevgiyle yaklaşmak nasıl olur? Tanrı sizi yaralamış, zarar vermiş ya da kötüye kullanmış bir kişi için nasıl dua etmeye çağırıyor?

Yazar: BOB KELLEMEN

Bir yanıt yazın