Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Gelmekte Olan Gazap Karşısında Cennet’in Avuntusu

Gelmekte Olan Gazap Karşısında Cennet’in Avuntusu

228 kez okundu.

Tanrı adil olanı yapacak: Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleriyse bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Bütün bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı’yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili Müjde’ye uymayanları cezalandıracak. (2. Selanikliler 1:6-8)

Tanrı’nın sabrının sona erdiği bir an gelecek. Tanrı kendi halkının belirlenen süre boyunca acı çektiğini gördüğünde ve iman uğrunda öldürülecek olanların sayısı tamamlandığında (Vahiy 6:11), göklerden adil ve kutsal olan bir öç gelecek.

Dikkat ederseniz, Tanrı’nın kendi halkına sıkıntı çektirmiş olanlardan alacağı öç, bizim tarafımızdan bir “avuntu” olarak deneyimlenecek. “Tanrı adil olanı yapacak: Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleriyse bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır.” Bir başka deyişle, bize “sıkıntı çektirenler” üzerindeki yargı, bize gösterilen bir tür lütuftur.

Belki de yargının bir lütuf olarak resmedildiği en dikkate değer yerlerden biri, Vahiy 18’deki Babil’in yıkılışıdır. Yıkılışı sırasında, göklerden gür bir ses şöyle der: “Ey gök, kutsallar, elçiler, peygamberler! Onun başına gelenlere sevinin! Çünkü Tanrı onu yargılayıp hakkınızı aldı” (Vahiy 18:20). Sonrasında büyük bir kalabalığın şöyle dediği duyulur: “Haleluya! Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımız’a özgüdür. Çünkü O’nun yargıları doğru ve adildir. Yeryüzünü fuhşuyla yozlaştıran büyük fahişeyi yargılayıp kendi kullarının kanının öcünü aldı” (Vahiy 19:1-2).

Tanrı’nın o büyük sabrı artık taştığında, bu çağ sona erdiğinde ve yargı Tanrı halkının düşmanlarının üzerine çöktüğünde, kutsallar Tanrı’nın adaletini beğenmemezlik etmeyeceklerdir.

Bu, tövbe etmeyenlerin nihai yıkımının Tanrı halkı için bir ıstırap olmayacağı anlamına gelir.

Diğerlerinin tövbeye yanaşmamaları, kutsalların sevgisini rehin tutmayacaktır. Cehennem, cenneti sabote edip onu bir ıstırap yerine çeviremeyecektir. Tanrı’nın yargısı onay görecek ve kutsallar gerçeğin zaferini, yüce bir lütuf olarak tecrübe edeceklerdir.

Yazar: JOHN PIPER

Bu makaleyi sesli olarak buradan dinleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın