Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Tanrı’nın Gücünde Güç Bulmak

Tanrı’nın Gücünde Güç Bulmak

172 kez okundu.

Bir görevi nasıl başka birinin gücüyle yaparsınız? İradenizi nasıl bir şeyi yapmak için başka birinin iradesine bel bağlayacak bir biçimde harekete geçirirsiniz?

Bizi bu soruyla karşı karşıya bırakan bazı Kutsal Kitap metinleri şunlardır:

 • “Bedenin kötü işlerini Ruh’la öldürürseniz yaşayacaksınız” (Romalılar 8:13). Günahı öldürmeyi biz yapmalıyız ama bunu Ruh’la yapmalıyız. Nasıl?
 • “Kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla sonuca götürmek için daha çok gayret edin. Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı’dır” (Filipililer 2:12-13). Bizim gayret etmemiz gerekiyor. Ama isteme ve yapma, Tanrı’nın istemesi ve yapmasıdır. Bunu nasıl deneyimleriz?
 • “Hepsinden çok emek verdim. Aslında ben değil, Tanrı’nın bende olan lütfu emek verdi” (1. Korintliler 15:10). Pavlus şahsen sıkı çalışmıştı. Ama emekleri bir şekilde kendi emeği değildi. Bunu nasıl yaptı?
 • “O’nun kudretle bende etkin olan gücüne dayanarak uğraşıp emek vermemin amacı da budur” (Koloseliler 1:29). Biz uğraşıyoruz. Biz emek veriyoruz. Biz çaba ve enerji harcıyoruz. Ama bu öyle bir şekilde yapılıyor ki, bu Tanrı’nın enerjisi ve Tanrı’nın eylemi oluyor. Bunu nasıl yapıyoruz?
 • “Başkalarına hizmet eden, Tanrı’nın verdiği güçle hizmet etsin” (1. Petrus 4:11). Biz hizmet ediyoruz. Biz güç harcıyoruz. Ama bu öyle bir şekilde yapılıyor ki, hizmetimiz Tanrı’nın lütufkâr gücünün bir sonucu oluyor. Bu ne şekilde oluyor?

K.D.G.E.Ş.’ye Giriş

1983 yılında bu sorulara yönelik cevabımı bir vaazımda vermiştim ve bugüne dek, bu beş adımın kısaltması olan K.D.G.E.Ş. kısaltmasının daha gelişmiş bir versiyonunun çıkaramadım.

1984 yılında J. I. Packer, Keep in Step with the Spirit (Kutsal Ruh’a Ayak Uydurmak) adlı kitabında da 125-126. sayfalar arasında aynı yöntemi vermektedir. Bunu “Augustinusçu kutsallık öğretisi” olarak adlandırıyor. “Yoğun etkinliğe” çağırıyor ama bu etkinlik “doğasında hiçbir şekilde kişinin kendisine bel bağladığı” bir etkinlik değildir. Aksine, bunun “dört evreli bir sırayı takip ediyor” olduğunu söyler:

İlk olarak, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan biri olarak, karşınızdaki görevleri, fırsatları ve sorumlulukları gözlersiniz. İkinci olarak, bunlarda yardım bulmak için, Mesih’siz hiçbir şey –meyve veren hiçbir şey (Yuhanna 15:5)– yapamadığınızı fark ederek dua edersiniz. Üçüncü olarak, dilediğiniz üzere yardım bulacağınızı umut ederek iyi bir iradeyle ve cesaretle çalışmaya koyulursunuz. Dördüncü olaraksa, Tanrı’ya sağladığı yardım için şükrederek, yol boyunca gösterdiğiniz başarısızlıklar için af diler ve sonraki görev için daha çok yardım dilersiniz. Augustinusçu kutsallık, sıkı çalışılan kutsallıktır ve sıranın sürekli olarak tekrar edilmesini içerir.

Benim beş adımlık dizilimim onun ilk evresini es geçiyor (“önünüzdeki şeyi fark etmek”). Onun ikinci adımını da ikiye bölüyorum: K. Hiçbir şey yapamadığını Kabul Et (onun ifadesiyle “fark et”). D. Eldeki iş konusunda Tanrı’nın yardımı için Dua Et. Sonrasında onun üçüncü adımını ikiye bölüyorum. O, “dilediğiniz üzere yardım bulacağınızı umut et” diyor. Sonra, bu beklentiyle, “iyi bir iradeyle çalışmaya koyul.” Bense, G. Tanrı’nın belirli yardım vaadine Güven. Sonra, bu imanla, E. Eyleme geç. Son olarak, ikimizin de söylediği üzere, Ş. Tanrı’ya bulduğun yardım için Şükret.

 • K. Kabul et
 • D. Dua et
 • G. Güven
 • E. Eyleme geç
 • Ş. Şükret

Tanrı’nın Vaatlerine Güvenmek

Ben ortadaki G harfinin en önemlisi olduğunu düşünüyorum. Bir vaade güven. Bence birçok Hristiyan’ın Hristiyan yaşamını yaşama girişimlerinde eksik olan adım budur. Kesinlikle benim en çok yaptığım hata budur.

Çoğumuz zorlu bir görevle karşılaşıyoruz ve “Yardım et, Tanrım. Sana ihtiyacım var” demeyi unutmuyoruz. Ama sonra, D’den doğrudan E’ye, yani Duadan Eyleme atlıyoruz. Dua ediyoruz ve sonra da eyleme geçiyoruz. Ancak bu, bizi çok önemli bir adımdan mahrum bırakıyor.

Tanrı’nın yardımı için dua ettikten sonra, kendimize Tanrı’nın vermiş olduğu özel bir vaadi hatırlatmamız gerekiyor. Zihinlerimizi ona vermemiz gerekiyor. İmanımızı ona bağlamamız gerekiyor ve Tanrı’ya, “Sana iman ediyorum; imansızlığımı yenmeme yardım et. Bu vaade olan imanımı arttır. Sana güveniyorum, Rab. Haydi bakalım.” Sonra eyleme geçilmeli.

Pavlus, “imana dayanarak” (2. Korintliler 5:7) ve “imanla” (Galatyalılar 2:20) yaşadığımızı söylemektedir. Ancak çoğumuz için, bu muğlak kalmaktadır. Her saat bunu nasıl yaparız? Bunu, Tanrı’nın yapmış olduğu ve İsa’nın kanıyla satın aldığı özel, somut vaatleri kendimize hatırlatarak yaparız (2. Korintliler 1:20). Sonrasında, saat başı yardım bulmak için dua etmeyiz sadece; saat başı o belirli vaatlere güveniriz.

Petrus, “Başkalarına hizmet eden, Tanrı’nın verdiği güçle hizmet etsin” (1. Petrus 4:11) derken, bunu yalnızca bu gücün tedariki için dua ederek değil, aynı zamanda bu özel durumlarda Tanrı’nın tedarik vaatlerine güvenerek yaparız. Pavlus, Tanrı’nın size Ruh’u “duyduklarınıza imanla” sağladığını söylemektedir (Galatyalılar 3:5). Yani, bir vaat duyarız ve özel bir ihtiyacımız konusunda bu vaade güveniriz; Kutsal Ruh da inandığımız bu vaat aracılığıyla yardımımıza gelir.

Ezberlenecek 10 Vaat

Benim bunun nasıl yapılacağına dair önerimse şu: Her durum için geçerli olacak ve “Tanrı’nın verdiği güçle” yapılması gereken bir görevle karşılaştığınız zaman size yardımda bulunacak birkaç vaadi ezberleyin. Sonra, bu görevler karşınıza geldikçe, bunu kendi başınıza yapamayacağınızı kabul edin. İhtiyaç duyduğunuz yardım için dua edin. Sonra, ezberlediğiniz vaatlerden birkaç tanesini hatırlayın ve ona güvenin – ona iman edin. Sonra, eyleme geçin – Tanrı’nın sizin eyleminizle eyleme geçtiğine inanın! Son olarak da göreviniz bittiğinde, O’na şükredin.

Aşağıda başlamanıza yardımcı olacak on vaade yer veriyorum. Bunlar arasında benim en çok kullandığım Yeşaya 41:10’dur.

 1. “Korkma, çünkü ben seninleyim; yılma, çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim; zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.” (Yeşaya 41:10)
 2. “Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa’da görkemli bir biçimde karşılayacaktır.” (Filipililer 4:19)
 3. “Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için, Tanrı her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir.” (2. Korintliler 9:8).
 4. “‘Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım.’ Böylece cesaretle diyoruz ki, “‘Rab benim yardımcımdır, korkmam; İnsan bana ne yapabilir?’” (İbraniler 13:5-6)
 5. “Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır. Lütuf ve yücelik sağlar. Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.” (Mezmurlar 84:11)
 6. “Öz Oğlu’nu bile esirgemeyip O’nu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, O’nunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı?” (Romalılar 8:32)
 7. “Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni, hep RAB’bin evinde oturacağım.” (Mezmurlar 23:6)
 8. “İblis’e karşı direnin, sizden kaçacaktır.” (Yakup 4:7)
 9. “Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır.” (2. Korintliler 12:9)
 10. “Sıkıntılı gününde seslen bana; seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin.” (Mezmurlar 50:15)

Asla Pavlus’un sözleri üzerine düşünmeyi bırakmayın: “Mesih’le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu’na imanla sürdürüyorum” (Galatyalılar 2:20). Ben değil. Ama yine de ben. İmanla.

Yazar: JOHN PIPER

KAYNAKÇA:

Tanrı’nın Gücünde Güç Bulmak

Bir yanıt yazın