Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Ey Bütün Yorgunlar, Gelin

Ey Bütün Yorgunlar, Gelin

138 kez okundu.

Derin ruh yorgunluğu. Farklı şekillerde ve farklı sebeplerle de olsa, bunu hepimizin yaşıyoruz. Bazen belirli bir etmenden bahsedebiliyoruz ama çoğunlukla bunu yapamıyoruz. Yorgunluğumuz birikerek, yaşamın karmaşıklığından, fiziksel acizliklerden, duygusal kalp kırıklıklarından ve günahın sonuçlarından çok yönlü bir biçimde doğuyor. Anlayışımızı aşıyor.

Yüklerimiz kolay olmadığından, kolay yavan sözlerle de avuntu bulmuyor (“Neşelen biraz! Her gecenin bir sabahı vardır!”). Ancak basit bir vaat, bu vaadin arkasındaki gücün karmaşık ve ağırlığımızı hafifletecek kadar güçlü olduğunu düşündüğümüz takdirde, karmaşık bir yükü hafifletebilir.

İşte bu yorgunluğumuza, en karmaşık ve en güçlü varlık basit, umut dolu ve içimizi tazeleyen bir vaatle dahil olmaktadır. Daha iyisini isteyemezdik:

“Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir.” (Matta 11:28-30)

Bana Gelin

İsa’nın vaadinin sadeliği hem çarpıcı hem de tazeleyicidir. İsa bize Buda’nın yaptığı gibi huzur veren bir aydınlanmaya giden dört katmanlı bir yol sunmamaktadır. Bize İslam’ın yaptığı gibi beş şartı yerine getirmekle gelen bir huzur sunmamaktadır. Ya da günümüzün pragmatik, kişisel gelişim yönelimli 21. yüzyıl Amerikalılarının tercih ettiği gibi “Yorgunluğunuzdan Kurtulmanın 10 Yolu” şeklinde bir şey de sunmamaktadır. İnsanlık tarihindeki hiç kimseye benzemeyen bir biçimde, İsa bize yük olan her şeyin evrensel çözümü olarak, bize sade bir biçimde kendisini sunmaktadır.

Üstelik O’nun sade vaadi cüretkâr bir vaattir: “Bana gelin.” Bunun megalomanca bir delilik olmamasının tek yolu, İsa’nın iddia ettiği kişi olup olmamasıdır: Yaratıcımız olan, beden alan ezeli Söz (Yuhanna 1:1-3; Yuhanna 8:58; İbraniler 1:1-3). O’nun sade vaadi, arkasında bizim yüklerimizi kaldırmaktan çok daha fazlasını yapabilecek bir gücün olduğunu ima etmektedir.

İsa’ya gelmek ne demektir? Bu vaadin verildiği bağlamı okuduğumuzda (Matta 11-12), kastettiği şey de açık olmaktadır. O’nun kim olduğunu sergileyen mucizevi işlerini (Yuhanna 5:36) ilk elden gören, ancak yine de O’na inanmayı reddeden kentlere (Matta 11:20-24) ve Ferisilere olan azarına (Yuhanna 12:1-8) baktığımızda, İsa’nın “Bana gelin” derken, “Olduğumu söylediğim kişiye ve bu yüzden de sizin için yapabileceklerime inanın” dediğini görebiliyoruz.

İşte üzerine yükler binen ruhlarımız da burada sınanmaktadır. O’na inanacak, O’na güvenecek miyiz? Üzerimize binen sorunlarımızın nasıl ve ne zaman icabına bakılacağını bilmek ve ruhlarımızı bu bilgiye göre emanet etmek istiyoruz. Ama İsa bize bu detayları sunmuyor. Bize basitçe bunların icabına bakılacağını vaat ediyor.

İsa, sanki her şeyi anlayıp belirleme bilgeliğine sahipmişiz gibi ruhlarımızı nasıl ve neden sorularına bağlamamızı istememektedir. Bunun yerine ruhlarımızı, O’nun bize sunduğu vaatleri en iyi zamanda en iyi şekilde yerine getireceği güvencesine bağlamamızı istemektedir. “Bana gelin” der, “bütün kaygılarınızı bana yükleyin çünkü ben sizi kayırırım” (bkz. 1. Petrus 5:7). “Bana güven bütün yüreğinle; kendine aklına bel bağlama” (bkz. Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5) der, “böylece ruhlarınız rahat bulur.”

Ruhlarınızın Rahatı

Ruhlarımız yalnızca umutla rahat bulur. Yükler omuzlarımıza bindiğinde ve rahat bulamadığımızda, telaş içinde bunu ararız: umut. Ayrıca yine dünyadaki çoğu ürünü pazarlarken çoğu zaman sunulmaya çalışılan şey budur: umut. Ama bunlar ruhun rahatı için sahte umutlardır. Yalnızca geçici bir oyalanma veya yükler altındaki ruhlarımızı kısa süreliğine baskılamaya yetebilirler. Yüklerimizi gerçekten hafifletmezler.

Hayır, ezilen ruhlarımız sadece tek bir yerde rahat bulabilir:
Ey canım, yalnız Tanrı’da huzur bul,
Çünkü umudum O’ndadır.
Tek kayam, kurtuluşum,
Kalem O’dur, sarsılmam.
Kurtuluşum ve onurum Tanrı’ya bağlıdır,
Güçlü kayam, sığınağım O’dur. 
(Mezmurlar 62:5-7)

İsa yalnızca kendisinin bizim kurtuluşumuz, kalemiz, sağlam kayamız, sığınağımız olduğunu bilmektedir. Sahip olacağımız her soruya, her kaygıya, her korkuya ve her ihtiyaca tek cevap O’dur. Bu nedenle de bize basit ve kapsamlı bir biçimde kendisini sunmaktadır. Yalnızca O’nda ruhlarımızın rahatına kavuşuruz.

Boyunduruğumu Yüklenin ve Benden Öğrenin

Peki O’nun bize vaadi rahat bulmaksa, niçin bize O’nun boyunduruğunu yüklenmemizi söylemektedir? Bir boyunduruk bir hayvana iş yapması için yüklenir. İsa bize rahat mı yoksa emek mi vaat ediyor?

İsa bizim tam da bu soruyu sormamızı istemektedir. O’nun bize rahat vermesi için ne iş yapmamız gerekiyor?

İsa bu soruyu Yuhanna 6:29’da cevaplamıştır: “Tanrı’nın işi O’nun gönderdiği kişiye iman etmenizdir.” Ayrıca Yuhanna 15:4’te de cevaplamıştır: “Bende kalın” (dalın asmada kaldığı gibi). İman edin ve kalın. Tanrı’nın bizden beklediği tek iş aslında budur. İman (inanmak ve kalmak), Tanrı’nın umut dolu vaatlerinde rahat bulmaktır (istirahat etmektir). İsa’nın bizi yüklenmeye çağırdığı boyunduruk budur.

Ayrıca burada bir boyunduruk değiş-tokuşu yaşanmakta. Çarmıhta, İsa bizim günahın mahkûmiyetinden ve cezasından doğan taşınması imkânsız ölçüde ağır olan boyunduruğumuzu almakta ve bize buna karşılık O’na yalnızca güvenmekten geçen hafif boyunduruğu ve yükü sunmaktadır. Tüm işi o yapar ve tüm rahatı bize verir. Üstelik O’nun işi bizim yalnızca günah sorunumuzu çözmekle kalmamakta, aynı zamanda bize her ihtiyacımızı sağlamaktadır (Filipililer 4:19). Bizden tek yapmamız beklenen, O’na güvenmemizdir!

Bunlar yetmezmiş gibi, bizim için insan olup aramızda yaşamasıyla, İsa bizim imanla nasıl yaşanması gerektiğini de O’ndan öğrenebilmemizi mümkün kılmıştır. İbraniler’in yazarı bu yüzden bize şunu salık vermektedir:

Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı’nın tahtının sağında oturuyor. (İbraniler 12:2)

İman edin, kalın ve O’nun izinden gidin (1. Petrus 2:21). İsa’nın bizi yüklenmeye çağırdığı hafif boyunduruk budur. Ruhlarımıza rahat veren tek boyunduruk bu boyunduruktur.

İsa’ya Hep Birlikte Gelelim

İsa’nın O’na gelmemiz, boyundurukları değişmemiz ve rahat bulmamız yönündeki büyük daveti, bizim bunları kendimizi soyutlayarak sadece bireysel bir şekilde yapmamız değildir. O bizim kendisine topluluk olarak, hep birlikte gitmemizi istemektedir. Kilisenin var olmasının en büyük sebeplerinden biri budur.

Hepimizin yükleri var ve hepimiz farklı şekillerde, farklı sebeplerle ve genellikle farklı zamanlarda yorgun olabiliyoruz. Yorulduğumuzda, şevkimiz kolaylıkla kırılıyor ve alaycı bir imansızlığa kapılabiliyoruz. Bu anlar geldiğinde, ruhlarımıza yönelttiğimiz vaazlar da genellikle iyi olmuyor. Başkalarının bize gerçeği söylemesine ve İsa’ya iman etmemize yardımcı olmasına ihtiyacımız vardır.

Bu nedenle, “bazılarının alıştığı gibi, bir araya gelmekten vazgeçmeyelim; o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim” (İbraniler 10:25). “‘Gün bugündür’ denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. Öyle ki, hiçbirinizin yüreği günahın aldatıcılığıyla nasırlaşmasın” (İbraniler 3:13).

Dolayısıyla, eğer yorgunsanız, hangi sebeple, ne kadar karmaşık olursa olsun, İsa sizi kendisine gelmeye davet etmektedir. Gelin, O’nun kendisine iman etmekten ibaret olan hafif boyunduruğunu yüklenin. Zor geliyorsa, yalnız başınıza gelmeyin. İsa’ya, O’na iman eden bir arkadaşınızla, onun aracılığıyla gelin. İman edin, kalın ve İsa’nın izinden gidin. Böylece ruhlarınız rahat bulur.

Yazar: JON BLOOM

Bir yanıt yazın