Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Tam Teçhizat, Tam Güç

Tam Teçhizat, Tam Güç

174 kez okundu.

Esenlik veren Tanrı, koyunların büyük Çobanı’nı, Rabbimiz İsa’yı sonsuza dek sürecek antlaşmanın kanıyla ölümden diriltti. Tanrı, isteğini yerine getirebilmeniz için sizi her iyilikle donatsın; kendisini hoşnut eden şeyi İsa Mesih aracılığıyla bizlerde gerçekleştirsin. Mesih’e sonsuzlara dek yücelik olsun! Amin. (İbraniler 13:20-21)

Mesih, sonsuz antlaşma kanını döktü. Bu başarılı kefaretle, ölüler arasından diriliş bereketini elde etti. Bu, Grekçe orijinal metinde çok daha net olsa da, buradaki çeviride de yeterli netliktedir: “Tanrı … Rabbimiz İsa’yı sonsuza dek sürecek antlaşmanın kanıyla ölümden diriltti.” Antlaşma kanıyla ölümden dirilen bu İsa, şimdi bizim yaşayan Rabbimiz ve Çobanımız’dır.

Tüm bunlardan ötürü, Tanrı iki şey yapmaktadır:

1. İsteğini yerine getirebilmemiz için her iyi şeyle bizi donatmaktadır.

2. Kendisini hoşnut eden şeyi isteyip yapabilmemiz için bizde etkin olmaktadır.

Mesih’in kanıyla mühürlenen “sonsuza dek sürecek antlaşma”, Yeni Antlaşma’dır ve Yeni Antlaşma vaadi şudur: “Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım” (Yeremya 31:33). Dolayısıyla, bu antlaşmanın kanı yalnızca Tanrı’nın bizi kendi isteğini yerine getirebilmemiz için donatması değil, aynı zamanda bu donatımı başarılı kılmak için bizde etkin olması demektir.

Tanrı’nın isteği bir lütuf aracı olarak yalnızca taş veya kâğıt üzerine yazılmış değildir. Bizde etkindir. Etkisiyse şudur: Duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımız, Tanrı’yı çok daha fazla hoşnut eder hale gelmektedir.

Bize sağladığı donatımı kullanmamız, bize hâlâ buyrulmaktadır: “Kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla sonuca götürmek için daha çok gayret edin.” Ancak daha da önemlisi, artık bunun nedeni de bize açıklanmaktadır: “Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı’dır” (Filipililer 2:12-13).

Eğer şu anda Tanrı’yı hoşnut etme yetisine sahipsek –eğer O’nu hoşnut edeni yapıyorsak– bunun sebebi, Tanrı’nın kanla satın alınan lütfunun bizi donatılma noktasından alıp, mutlak bir güçle dönüştürülme noktasına taşımış olmasıdır.

Yazar: JOHN PIPER

Bu makaleyi sesli olarak buradan dinleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın