Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Her Şeye Hükmedeceğiz

Her Şeye Hükmedeceğiz

113 kez okundu.

“Ben nasıl galip gelerek Babam’la birlikte Babam’ın tahtına oturdumsa, galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim” (Vahiy 3:21)

İsa Laodikya’daki kiliseye bunu söylerken ne kastetmektedir?

İsa’yla tahtta oturmak mı? Cidden mi? Bu, galip gelen herkese, yani imanını, acının ve çekici, günahlı zevklerin oluşturduğu her tehdide rağmen sona kadar koruyan herkese verilen bir vaattir (1. Yuhanna 5:4). Dolayısıyla eğer İsa’da gerçek bir imanlıysanız, Baba Tanrı’nın tahtında oturmakta olan Oğul Tanrı’nın tahtında oturacaksınızdır.

Ben burada “Tanrı’nın tahtı”nın, O’nun evrene hükmetme hakkına ve yetkisine işaret ettiğini düşünüyorum. İsa’nın oturduğu yer orasıdır. Pavlus şöyle demiştir: “Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını ayakları altına serinceye dek O’nun egemenlik sürmesi gerekir” (1. Korintliler 15:25). Dolayısıyla İsa, “benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim” derken, bize her şeye hükmetmede bir pay vaat etmektedir.

Kilise, O’nun Bedenidir

Pavlus’un Efesliler 1:22-23’te aklındaki şey bu mudur? “Her şeyi ayakları altına sererek [Mesih’e] bağımlı kıldı. O’nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise O’nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur.

Biz, yani kilise, “O’nun her yönden her şeyi dolduran doluluğu”yuz. Bu ne anlama geliyor? Bunun, evrenin Rab’bin görkemiyle dolacağı anlamına geldiğini düşünüyorum (Çölde Sayım 14:21). Bu görkemin bir boyutu da, O’nun her yere tümüyle ve karşı konulamaz bir biçimde hükmedeceğidir.

Dolayısıyla, Efesliler 1:23 şu anlama gelir: İsa, evreni kendi görkemiyle, bizim aracılığımızla doldurmaktadır. O’nun hükümranlığına ortak olarak, O’nun hükümranlığının doluluğuyuz. O’nun adına, O’nun gücüyle, O’nun yetkisi altında hüküm sürüyoruz. Bu anlamda, O’nunla, O’nun tahtında oturmaktayız.

Hiçbirimiz, bu gerçeği gerektiği kadar hissetmiyoruz. Bu bize fazla gelmektedir. Son derece iyi ve son derece harikadır. Pavlus tam da bu sebeple, “O’nun çağrısından doğan umudu… anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye” dua etmektedir (Efesliler 1:18).

Şu anda her şeye kadir güçten yoksun olarak, bizi bekleyen şeyin ne denli harika olduğunu hissedemiyoruz. Ancak o gücü, olduğu şekliyle bir nebze de olsa hissedebilmemize izin verildiğinde, bu dünyada gösterdiğimiz tüm duygusal tepkilerimiz de değişecektir. Yeni Antlaşma’nın garip ve radikal buyrukları, bize eskisi kadar garip gelmeyecektir. 

Yazar: JOHN PIPER

Bu makaleyi sesli olarak buradan dinleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın