Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Gelecekteki Umudunuza Bakın

Gelecekteki Umudunuza Bakın

120 kez okundu.

Başkâhin O’na yeniden, “Yüce Olan’ın Oğlu Mesih sen misin?” diye sordu. İsa, “Benim” dedi. “Ve sizler, İnsanoğlu’nun Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz.”… Petrus aşağıda, avludayken, başkâhinin hizmetçi kızlarından biri geldi. Isınmakta olan Petrus’u görünce onu dikkatle süzüp, “Sen de Nasıralı İsa’yla birlikteydin” dedi. Petrus ise bunu inkâr ederek, “Senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum” dedi ve dışarıya, dış kapının önüne çıktı. Bu arada horoz öttü. (Mar. 14:61-62; 66-68)

Markos 14, İsa’yı çarmıha götürecek olan Yüksek Kurul duruşmasının kaydını içerir ama Markos, İsa’nın cesur duruşuyla Petrus’un korkaklığını karşılaştıracak şekilde öyküyü düzenler. Başkâhinin sorusu, İsa için bir çıkış rampasıdır (bkz. 61. ayet). Eğer İsa gerçeği inkâr etseydi, çarmıhın acılarını atlayıp serbest kalabilirdi. Ancak korkuya teslim olmak yerine
gerçeğe tanıklık etti: O Tanrı’nın Oğlu’dur. Petrus’a sıra geldiğindeyse, Petrus korkunun altında ezildi ve Tanrı’nın Oğlu’nu tanıdığını inkâr etti.

Petrus’un düştüğü noktada İsa neden başarılı oldu? Petrus pes etti çünkü geleceği gözden kaçırıp şimdiki zamana odaklandı. İnsanların kendisi hakkında neler düşündüğünden endişe ederek dünyada inşa ettiği egemenliğin yıkılacağından korktu. Şöhretini, sahip olduklarını, ailesini ya da hayatını yitirebilirdi. İnsan korkumuz bizi ayartıya karşı savunmasız kılar. Petrus’a diz çöktüren, silahlarını doğrultmuş tehdit edici bir savaş ağası değildi. Petrus küçük bir hizmetçi kızdan korkup sindi (bkz. Mar. 14:66). Üç kez sorgulandı ve üç kez İsa’yı inkâr etti. Ne vahim! İsa, Petrus’un kurtuluşu için Tanrı’nın Oğlu olduğuna tanıklık ediyor ama Petrus İsa’yı tanıdığını inkâr ediyor.

İsa’nın güveni, gelecekteki umuda dayalıydı

Buna karşılık, İsa’nın 62. ayette verdiği yanıta dikkat edin: “Ve sizler, İnsanoğlu’nun Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz.” İnsanoğlu unvanı Daniel 7:13-14’ten gelir. Tanrı’nın yeryüzünü yargılamak ve her yanlışı düzeltmek için tekrar geleceği güne işaret eder. İsa’nın güveni, gelecekteki bir umuda dayalıydı. Bir gün
İnsanoğlu’nun tahtta oturduğunu görecekler (bkz. Mez. 110:1).

Evet, şimdi Yüksek Kurul’un huzurunda yargılanmaktadır ama yakında İnsanoğlu yücelik içinde döndüğü zaman, Yüksek Kurul O’nun huzurunda yargılanacaktır. İsa ayartıya teslim olmadı çünkü Tanrı’nın gelecekle ilgili vaadini biliyordu ve bunun teminatı olan umudun ışığında yaşıyordu. Bazen ihtiyacımız olan şey, şu anki ezici koşullarımızdan bir adım geride durmak ve Tanrı’nın çocuklarına sağlamayı teminat altına aldığı büyük resmi hatırlamaktır.

Düşünün: Önemsediğimiz şeyler riske girdiğinde, dikkatimizi onlara veririz. Hayatınızdaki koşullar, Tanrı’nın vaat ettiği geleceği görmenizi engelleyecek kadar baskın mı?

Hareket Geçin: Eğer siz de Petrus gibi Mesih’ten utandığınız için utanç duyuyorsanız, Tanrı’nın lütfunu hatırlayın. Bu anlatıdan kısa bir süre sonra İsa, Petrus’u buldu, onu geri getirip yeniledi ve tekrar gönderdi (bkz. Yu. 21:17). Tanrı’nın lütfu Petrus’u nasıl yenilediyse, sizi de yenileyebilir. Petrus daha sonra şöyle yazdı: “Mesih’in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki, Mesih’in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız” (1.Pe. 4:13). Geleceğe dair umudunuz size cesaret versin!

Yazar: ZACH SCHLEGEL

Bir yanıt yazın