Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Mesih’in Sevgisi

Mesih’in Sevgisi

177 kez okundu.

Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa’da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. (Rom. 8:38)

Elçi Pavlus, bu muhteşem bölümü tamamlamak için Romalılar 8’in sonunda bazı sorular sorar ve cevaplarını verir.

Kim bize karşı olabilir?
Hiç kimse, çünkü Tanrı bizden yanadır (31. ayet).
Tanrı bize her şeyi lütfedip bizi bağışlamayacak mı?
Öz Oğlu’nu bile esirgemeyip O’nu hepimiz için ölüme teslim eden
Tanrı, O’nunla birlikte bize her şeyi bağışlayacak (32. ayet).
Tanrı’nın seçtiklerini kim suçlayacak?
Hiç kimse, çünkü bizi aklayan Tanrı’dır (33. ayet).
Bizi kim suçlu çıkaracak?
Hiç kimse, çünkü ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı’nın
sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir (34. ayet).
Bizi Mesih’in sevgisinden kim ayıracak?
Hiç kimse ve hiçbir şey. Ne sıkıntı, ne elem, ne zulüm, ne açlık, ne çıplaklık, ne tehlike, ne de kılıç bizi Mesih’in sevgisinden ayıracak tır (35. ayet).

Pavlus güven dolu bir cümleyle yazdıklarını sonuçlandırır: “Eminim ki…” (38. ayet). Pavlus neyle ilgili bu kadar emindir? Bizi Mesih’te olan Tanrı sevgisinden hiçbir şeyin ayırmayacağından emindir (38. ayet).

Pavlus belirttiği bu noktayı kanıtlamak için bizi Mesih’ten ayırabileceği düşünülen on nokta sıralar (38-39. ayet). “Ne ölüm ne yaşam.” Fiziksel ölüm bizi Tanrı’dan ayıramaz. Bu dünyanın acıları ya da felaketleri de ayıramaz. “Ne melekler ne yönetimler.” Bazı kişiler Tanrı’dan çok meleklere tapınmaları için ayartılıyordu (Kol. 2:18; Vah. 22:8-9). Burada geçen “yönetimler”, göksel varlıklar ya da dünyasal yöneticilerdir.

Mesih’in Sevgisinden Ayıramaz

Öyle ya da böyle, ne gökte ne de yerde hiçbir şey bu sevgiye engel oluşturamaz. “Ne şimdiki ne gelecek zaman.” Ne şimdi ne de gelecekte hiçbir şey Tanrı’nın sevgisini durduramaz. “Ne yükseklik ne derinlik.” Engelin ne kadar yüksek ya da geniş olduğu önemli değildir. Zaman (şimdiki ya da gelecek) ve mekân (yükseklik ve derinlik) imanlılara zarar veremez. “Ne güçler.” Hiç kimsenin gücü sizi Tanrı’nın sevgisinden ayırmaya yetmez. “Ne de yaratılmış başka bir şey.” Pavlus, her şeyi kapsadığından emin olmak için, yaratılmış olan hiçbir şeyin sizi Mesih’in sevgisinden ayıramayacağını ilan ediyor.

Harekete geçtiğinizde, “Ben bunu yaptıktan sonra Mesih beni sevmeye nasıl devam edebilir?” diye düşünebilirsiniz. Ancak Tanrı’nın sevgisi sizin başarınıza, itaatinize, düşünce yaşamınıza, paklığınıza bağlı değildir. Sizin hiçbir şeyinize bağlı değildir.

Belki başarınızın, itaatinizin, düşünce yaşamınızın ve paklığınızın Tanrı’nın sevgisine engel oluşturduğunu düşündünüz. Mesih’in ayırıcı duvarın bir tarafında, sizinse diğer tarafında durduğunu sandınız. Duvarın diğer tarafına nasıl atlayacağınızı bilemediniz. Dünya, benlik ve İblis hep bir ağızdan, “Tanrı’nın sevgisi senin için değil! Sen burada tutuklu
kaldın!” dediler. Ancak Mesih bu duvarları ölümü ve dirilişiyle yıkar. Önceden belirlenen, çağrılan, aklanan ve yüceltilen kişiler için (Rom. 8:30), O’nun sevgisine hiçbir şey engel olamaz.

Düşünün: Tanrı’yla ilişkiniz, sevginizin dönek doğasına ya da hayatınızdaki herhangi bir şeye bağlı değildir. Emin bir temele bağlıdır. Mesih’in, O’nun kim olduğunun ve sizin için çarmıhta neler yapmış olduğunun kesinliğine bağlıdır.

Düşünün: Kesin Tanrı sevgisi vaat eden kesin Tanrı Sözü yerine, ne kadar çok kendi duygularınıza bel bağlıyorsunuz?

Harekete Geçin: Olgun bir Hristiyan’a gidin ve şöyle bir ricada bulunun: “Bana Tanrı’nın Mesih’teki sevgisini öğret.” Sonra onun sunduğu her gerçeği özümseyin.

Yazar: DEEPAK REJU

Bir yanıt yazın