Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Tanrı’nın En İyi Vaadi

Tanrı’nın En İyi Vaadi

146 kez okundu.

Öz Oğlu’nu bile esirgemeyip O’nu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, O’nunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? (Romalılar 8:32)

Tanrı’nın en geniş kapsamlı olan gelecek lütuf vaadi, Romalılar 8:32’te bulunmakta. Bu ayet, benim için Kutsal Kitap içerisindeki en kıymetli ayet. Bunun bir sebebiyse bu ayetin tümüyle kapsayıcı olması. Öyle ki, yaşamımın ve hizmetimin neredeyse her noktasında bana yardım eli uzatmaya hazır bir ayet. Yaşamımda bu ayetin geçerli olmadığı hiçbir an olmadı ve olmayacak da.

Bu her şeyi kapsayan vaadin aslında kendiliğinden bu ayeti en değerli ayet yapması zor. Örneğin Mezmurlar 84:11 gibi baskın gelecek başka vaatler de var: “Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.” Ya da 1. Korintliler 3:21-23 – “Her şey sizindir. Pavlus, Apollos, Kefas, dünya, yaşam ve ölüm, şimdiki ve gelecek zaman, her şey sizindir. Siz Mesih’insiniz, Mesih de Tanrı’nındır.” Bu vaatlerin kapsamı hiç abartısız muazzamdır.

Ancak Romalılar 8:32’yi kendi başına özel bir yere koyan şey, vaadin arka planında yer alan mantıktır. Nitekim buradaki mantık, bahsi geçen vaadi tıpkı Tanrı’nın sonsuz övgüye yaraşır Oğlu’na duyduğu sevgi kadar sağlam ve sarsılmaz kılmaktadır.

Romalılar 8:32’nin öyle güçlü, öyle sağlam ve öyle güvenli bir temeli vardır ki, bu vaadin bozulmasının hiçbir imkânı yoktur. Bu ayeti en çalkantılı dönemlerde bile her daim mevcut olan bir güç haline getiren şey de işte budur. Çöken, hayal kırıklığı yaratan, hüsranla sonuçlanan ne olursa olsun, her şeyi kapsayan bu gelecek lütuf vaadi asla boşa çıkamaz.

“Öz Oğlu’nu bile esirgemeyip O’nu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı…” Temel budur. Göksel mantığa göre, eğer bu doğruysa, öyleyse Tanrı da öz Oğlu’nu uğruna verdiği kişilere mutlak bir kesinlikle her şeyi bağışlayacaktır!

Yazar: JOHN PIPER

Bu makaleyi sesli olarak buradan dinleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın