Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Lütuf Bağışlama Ve Güçtür!

Lütuf Bağışlama Ve Güçtür!

121 kez okundu.

Ama şimdi neysem, Tanrı’nın lütfuyla öyleyim. O’nun bana olan lütfu boşa gitmedi. Elçilerin hepsinden çok emek verdim. Aslında ben değil, Tanrı’nın bende olan lütfu emek verdi. (1. Korintliler 15:10)

Lütuf, günah işlediğimizde bize gösterilen hoşgörüden ibaret değildir. Lütuf, bize günah işlememe imkânı sağlayan bir armağan ve Tanrı gücüdür. Lütuf yalnızca bağışlama değil, aynı zamanda güçtür.

Örneğin, 1. Korintliler 15:10’da bu oldukça açıktır. Burada Pavlus, lütfu kendi hizmetine imkân veren güç olarak açıklamaktadır. Lütuf Pavlus’un yalnızca günahlarının bağışlanması değil, aynı zamanda itaatle yürümeye devam etmesini sağlayan güçtür. “Hepsinden çok emek verdim. Aslında ben değil, Tanrı’nın bende olan lütfu emek verdi.”

Dolayısıyla, Tanrı’ya itaat yolunda sarf ettiğimiz emek kendi gücümüzle sarf ettiğimiz bir emek değil, “Tanrı’nın verdiği güçle… Tanrı her şeyde yüceltilsin” diye sarf ettiğimiz emektir (1. Petrus 4:11). İmanın itaatidir. Bu itaat Tanrı’nın durmak bilmeyen, yapmamız gereken şeyi yapmamızı mümkün kılan o lütufkâr gücüne olan imanın itaatidir.

Pavlus bunu 2. Selanikliler 1:11-12’de doğrulamaktadır. Bu ayetlerde Pavlus, gösterdiğimiz her bir iyilik eyleminin “imana dayanan” bir eylem olduğunu ve bunların İsa’ya getirdiği yüceliğin “Tanrımız’ınlütfuyla” gerçekleştiğini çünkü bunların O’nun “kendi gücüyle” mümkün olduğunu söylemektedir. Tamamını dinleyelim:

İşte bu nedenle Tanrımız sizi çağrısına layık görsün, iyiliğe yönelik her dileğinizi, imana dayanan her uğraşınızı kendi gücüyle sonuçlandırsın diye sizin için her zaman dua ediyoruz. Öyle ki, Tanrımız’ın ve Rab İsa Mesih’in lütfuyla Rabbimiz İsa’nın adı sizde yüceltilsin, siz de O’nda yüceltilesiniz.

Tanrı’yı hoşnut eden itaat, iman aracılığıyla Tanrı’nın gücü sayesinde ortaya çıkmaktadır. Aynı olay, Hristiyan yaşamının her adımı için geçerlidir. İman aracılığıyla kurtaran Tanrı lütfunun gücü (Efesliler 2:8), iman aracılığıyla kutsallaştıran Tanrı lütfunun gücüyle aynı güçtür.

Yazar: JOHN PIPER

Bir yanıt yazın