Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Ağzınızı Ölümle Değil, Yaşamla Doldurun

Ağzınızı Ölümle Değil, Yaşamla Doldurun

98 kez okundu.

Bugün söylediğimiz şeyler büyük bir tehlike arz etmektedir. “Dil ölüme de götürebilir, yaşama da” (Süleyman’ın Özdeyişleri 18:21).

Okuma yazmayı bilmeyen toplumlarda, dile yazan, boyayan veya işaret yapan eller de dahildir.

Dilin Gücü

İnsanlar söylenmiş bir şeyden ötürü ölürler. Diller kitle imha silahları olabilir, soykırımlar ve savaşlar başlatabilir. Diller aynı zamanda evliliklerin, ailelerin, dostlukların, kiliselerin, kariyerlerin, umutların, anlayışın, itibarın, Müjde hizmet çabalarının ve devletlerin ölümü de olabilir.

Ama insanlar aynı zamanda söylenmiş bir şeyden ötürü yaşarlar. Dil “hayat ağacı” olabilir (Süleyman’ın Özdeyişleri 15:4 – Kitab-ı Mukaddes Çevirisi). Diller insanları barıştırır ve esenlik doğurur. “Ne mutlu barışı sağlayanlara” (Matta 5:9). Diller evlilikleri tatlı, aileleri güçlü ve kiliseleri de sağlıklı tutabilir. Diller ümitsiz insanlara umut verebilir, anlayışı geliştirebilir ve Müjde’yi yayabilir.

Öyleyse, bugün sizin ağzınızdan ne çıkacak? Yaşam mı, yoksa ölüm mü? “Kılıç” mı, yoksa “şifa” mı? (Süleyman’ın Özdeyişleri 12:18)?

Yüreğinizi Ne Dolduruyor?

Cevap, tümüyle yüreğinizi neyin doldurduğuna bağlıdır. İsa şöyle demiştir: “İnsanın ağzı, yüreğinden taşanı söyler” (Luka 6:45). Eleştirel bir yürek, eleştirel bir dil doğurur. Kendini beğenmiş bir yürek, yargılayıcı bir dil doğurur. Kin tutan bir yürek, iğneleyici bir dil doğurur. Nankör bir yürek, homurdanan bir dil doğurur.

Ancak sevgi dolu bir yürek, lütufkâr bir dil doğurur. Sadık bir yürek, dürüst bir dil doğurur. Barışçıl bir yürek, barıştırıcı bir dil doğurur. Güvenen bir yürek, teşvik edici bir dil doğurur.

Dolayısıyla, elinizdeki Kutsal Kitap’a tümüyle dalın ve yüreğinizi lütufla doldurun. Matta 5’e, Romalılar 12’ye, 1. Korintliler 13’e veya Filipililer 2’ye dalın. Ayrıca gazetelerdeki, radyodaki, televizyondaki veya internetteki ölüm sözlerini içinize almamaya çok dikkat edin.

Ve dua edin: “Ya RAB, ağzıma bekçi koy, dudaklarımın kapısını koru!” (Mezmurlar 141:3).

Dünya, ölüm sözleriyle doludur. “Bütün dünya kötü olanın denetimindedir” (1. Yuhanna 5:19) ve “O başlangıçtan beri katildi. … O yalancıdır ve yalanın babasıdır” (Yuhanna 8:44). Onun “dinmeyen kötülüğüne” ortak olmayalım (Yakup 3:8).

Çünkü “biz Tanrı’danız” (1. Yuhanna 5:19) ve O’nun Oğlu’na, “Söz” olan İsa’ya inanıyoruz (Yuhanna 1:1). “Gerçek ve yaşam” O’dur (Yuhanna 14:6) ve “sonsuz yaşamın sözleri” yalnızca O’ndadır (Yuhanna 6:68). Bunları konuşmakta O’na ortak olalım.

Bugünün Sözleri

Bugün, ağzınızı “yaşam pınarı” yapın (Süleyman’ın Özdeyişleri 10:11). Genel olarak “konuşmakta yavaş” olun (Yakup 1:19). Eleştirdiğinizden daha fazla teşvik edin. Sevecen, şefkatli sözler söyleme fırsatları arayın (Efesliler 4:32). Beklenmedik bir zamanda sevdiğiniz bir kişiye şefkat dolu bir şey söyleyin. Sadece “ruhsal gelişme için iyi olan” ve “işitenlere inayet” olacak olan sözler söylemeye gayret edin (Efesliler 4:29 – Bünyamin Candemir Çevirisi).

Ağzı yaşam dolu olan bir kişi olun.

“Şimdi sizi Tanrı’ya ve O’nun lütfunu bildiren söze emanet ediyorum. Bu söz, sizi ruhça geliştirecek … güçtedir” (Elçilerin İşleri 20:32).

Yazar: JON BLOOM

Bir yanıt yazın