Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Sürüklenip Gitme Tehlikesi: Kutsal Tatminsizliğin On Yedi Yönü

Sürüklenip Gitme Tehlikesi: Kutsal Tatminsizliğin On Yedi Yönü

132 kez okundu.

Sahici Hristiyanlığın işaretlerinden biri, “Tanrı’nın bütün doluluğundan” daha azıyla tatmin olmamaktır (Efesliler 3:19). Kıyıda seyretmek, İsa öğrenciliği değildir. Kendi kendimizden tatmin olma noktasına doğru ilerlemek emniyetli bir havuzda güneşlenmek gibi değil, şelaleye doğru son süratle sürüklenmek gibidir. “Akıntıya kapılıp sürüklenmemek için işittiklerimizi daha çok önemsemeliyiz” (İbraniler 2:1).

Kutsal bir tatminsizlik diye bir şey vardır. Bu, tırnaklarımızı yiyip Tanrı’nın gözündeki yerimiz konusunda belirsizlik içinde olmamız değildir. Rab’bin iyi olduğunu tatmış ve görmüş olanların artan iştahıdır (1. Petrus 2:2-3). Sevginin güçlü kolları tarafından aranıp tutulmuş kişilerin arayışıdır. “Bunlara şimdiden kavuştuğumu ya da yetkinliğe eriştiğimi söylemiyorum. Ama Mesih İsa’nın beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum” (Filipililer 3:12).

Dolayısıyla, aşağıda yer alan Kutsal Kitap metinleri uyuşuk ruhlarımızı uyandırmaya yardımcı olacak ve içimizde pak ve kutsal bir tatminsizlik yaratıp, “Tanrı’nın bütün doluluğunu” aramamız için bizi harekete geçirecektir.

 1. “İsa Mesih’in lütfunda … ilerleyin.” “Yine de bize daha çok lütfeder.” (2. Petrus 3:18; Yakup 4:6)
 2. “Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizler için dua etmekten, tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı’nın isteğini bütünüyle bilmenizi sağlamasını dilemekten geri kalmadık. Rab’be yaraşır biçimde yaşamanız, O’nu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı’yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz.” “Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in lütfunda ve O’nu tanımakta ilerleyin.” (Koloseliler 1:9-10; 2. Petrus 3:18)
 3. İmanımızı artır!” “Sizin için her zaman Tanrı’ya şükran borçluyuz. Böyle yapmamız da yerindedir. Çünkü imanınız büyüdükçe büyüyor.” (Luka 17:5; 2. Selanikliler 1:3; 2. Korintliler 10:15)
 4. “Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh’un gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.” (Romalılar 15:13)
 5. “Rab birbirinize ve bütün insanlara beslediğiniz sevgiyi … çoğaltıp artırsın.” (1. Selanikliler 3:12; ayrıca bkz. 1. Selanikliler 4:10; 2. Selanikliler 1:3; Filipililer 1:9)
 6. “Nasıl yaşamanız, Tanrı’yı nasıl hoşnut etmeniz gerektiğini bizden öğrendiniz. Nitekim öyle yaşıyorsunuz. Son olarak bu konuda daha da ilerlemeniz için Rab İsa adına size rica ediyor, yalvarıyoruz.” (1. Selanikliler 4:1)
 7. “Biz hepimiz peçesiz yüzle Rab’bin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle O’na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh olan Rab sayesinde oluyor.” (2. Korintliler 3:18)
 8. “Bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım; Tanrı korkusuyla kutsallıkta yetkinleşelim” (2. Korintliler 7:1)
 9. “Tanrı, sizin de ekeceğinizi sağlayıp çoğaltacak.” “Doğruluğunuz din bilginleriyle Ferisiler’inkini aşmadıkça, Göklerin Egemenliği’ne asla giremezsiniz.” (2. Korintliler 9:10; Matta 5:20)
 10. “Dayanın, sarsılmayın, Rab’bin işinde her zaman gayretli olun.” (1. Korintliler 15:58; 2. Korintliler 9:8)
 11. “Ruh’la dolun.” (Efesliler 5:18)
 12. “Tanrı’nın sözü ise yayılıyor, etkisini artırıyordu.” (Elçilerin İşleri 12:24; 6:7)
 13. “Yeruşalim’deki öğrencilerin sayısı arttıkça artıyor.” “Daha çok kişi kazanayım diye herkesin kölesi oldum.” (Elçilerin İşleri 6:7; 1. Korintliler 9:19; Elçilerin İşleri 16:5)
 14. “Siz de ruhsal armağanlara heveslendiğinize göre, inanlılar topluluğunu geliştiren ruhsal armağanlar bakımından zenginleşmeye bakın.” (1. Korintliler 14:12)
 15. “Rab Mesih İsa’yı nasıl kabul ettinizse, O’nda öylece yaşayın. Şükranla dolup taşarak O’nda köklenin ve gelişin.” “Durmadanher şey için … şükredin.” (Koloseliler 2:6-7; Efesliler 5:20; 2. Korintliler 4:15)
 16. “Sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih’e doğru her yönden büyüyeceğiz.” (Efesliler 4:15)
 17. “Onun için, gökteki Babanız kusursuz olduğu gibi siz de kusursuz olun.” (Matta 5:48 – Bünyamin Candemir Çevirisi; Filipililer 3:12)

Baba, akıntının tersine yüzüyor olmamız gerekirken, şelaleye doğru sürüklenip bundan ölümcül bir biçimde memnun olmaktan korkuyoruz. Ey Tanrı, bize merhamet et ve Hristiyan yaşamında sürüklenip gitme tehlikesine karşı bizi tekrar tekrar uyandır. İbraniler 2:1’e kulak vermemizi sağla: “Akıntıya kapılıp sürüklenmemek için işittiklerimizi daha çok önemsemeliyiz.” Tüm akıntıların mahva gittiği bir dünyada kapılıp sürüklenenlerin vay haline! Bize yalnızca yaşamın değil, aynı zamanda sevincin de, bizler nihai huzur diyarına girene kadar sürecek olan “yüce mücadele”de olduğunu görebilmeyi ve hissedebilmeyi bahşet (1. Timoteos 6:12; 2. Timoteos 4:7).

Yazar: JOHN PIPER

KAYNAKÇA:

Sürüklenip Gitme Tehlikesi: Kutsal Tatminsizliğin On Yedi Yönü

Bir yanıt yazın