Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » En Büyük Kayıp

En Büyük Kayıp

148 kez okundu.

Celile’de bir araya geldiklerinde İsa onlara, “İnsanoğlu, insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek, ama üçüncü gün dirilecek” dedi. Öğrenciler buna çok kederlendiler. (Mat. 17:22–23)

Martin Luther kederli Hristiyanlara hizmet ederken acıların iki “düzeyini” düşündürerek onlara yardımcı oldu. Birinci düzey bize neler olduğunu –hayatın acılı kayıplarını ve çarmıhlarını– içerir. Acıların birinci düzeyinde, dünya düşmüştür ve sık sık üzerimize yıkılır.

Sanki bu yeterince kötü değilmiş gibi, acıların ikinci düzeyi daha kötüdür. Bizim içimizde neler olduğunu –Tanrı’nın iyiliğinden kuşkulanma ayartısını, Tanrı’nın Mesih’te kim olduğunu gözden kaçırdığımız için umudumuzu yitirme ayartısını– içerir. Kayıpların en büyüğü, ruhsal görüşümüzün kaybına yol açan, Tanrı’nın iyi yüreğine olan imanımızı kaybetmektir. Acıların ikinci düzeyinde, dünya bir bataklıktır ve zihinlerimizi batırır.

İsa Mesih, Olacakları Önceden Bildirdi

İsa Mesih öğrencilerini hazırlamak için ölümünü ve dirilişini birkaç kez bildirdi. Öğrenciler buna karşılık acının iki düzeyini yaşadılar. Bugünkü okuma notlarımızda birinci tepki düzeyini görüyoruz: “Öğrenciler buna çok kederlendiler” (23. ayet). Mesih’in yaklaşan çarmıhının şok edici haberi yüreklerini dertlendirdi ve ruhlarını derinden kedere boğdu. Hiçbirimiz bundan farklı bir tepki gösteremezdik.

Ancak tepkileri orada kalmadı. Matta’nın ikinci acı düzeyine ilişkin anlatısını düşünün: “Bundan sonra İsa, kendisinin Yeruşalim’e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus O’nu bir kenara çekip azarlamaya başladı.
‘Tanrı korusun, ya Rab! Senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek!’ dedi. Ama İsa Petrus’a dönüp, ‘Çekil önümden, Şeytan!’ dedi, ‘Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı’ya değil, insana özgüdür’” (Mat. 16:21-23).

Düşünün. Petrus, İsa’yı azarlıyor! Bir yandan O’na “Rab” diyor, diğer yandan hizmetçisi gibi davranıyor: “Tanrı korusun, ya Rab! Senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek.” Petrus kederinin içerisinde kiminle konuştuğunu gözden kaçırıyor.

En yüce Ruh Hekimi olan İsa, Petrus’un ruhsal körlüğünü ve bunun nihai kaynağını teşhis ediyor. Petrus, İsa’nın Baba tarafından günahlarımıza karşılık ölmesi için gönderilen acı çeken Kurtarıcı olduğu gerçeğini gözden kaçırıyor. Ancak İsa’nın şifa veren Kurtarıcı, güçlendiren Kurtarıcı ve zaferli Kurtarıcı olduğu gerçeğini de gözden kaçırıyor.

Petrus’un İsa’nın çarmıhıyla ilgili kederi, onu Mesih’in dirilişinin yüceliğine karşı körleştiriyor! Petrus böyle bir şeyin olmayacağını söylerken Mesih’in dirilişinin de olmayacağını ifade ediyor!

Petrus’u suçlama modasına uymadan önce, kendimize karşı dürüst olalım. Kederimiz bizi kolaylıkla Tanrı’nın yüceliğine karşı körleştirebilir. Kayıplarımız Mesih’in dirilişinin gücünü kolaylıkla gözden kaybetmemize neden olabilir.

Düşünün: Siz de Petrus gibi Mesih’in dirilişinin gücünü gözden kaçırma suçunu ne zaman işlediniz?

Düşünün: Bugün hangi “birinci düzey acısıyla” kederleniyorsunuz? Şeytan sizi hangi şekillerde “ikinci düzey acıyla” –Tanrı’nın iyi yüreğini ve Mesih’in dirilişinin gücünü gözden kaçırmakla– ayartıyor?

Düşünün: “Ama üçüncü gün dirilecek” ifadesini göz önünde tutmak, bugün yolunuzu nasıl aydınlatabilir?

Yazar: BOB KELLEMEN

Bir yanıt yazın