Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Çarmıhın Merceği

Çarmıhın Merceği

172 kez okundu.

Onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı, şükretti ve ekmeği bölüp onlara verdi. O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar. (Luk. 24:30–31)

Yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken, İsa’nın kederli takipçilerinin O’nunla birlikte gerçek anlamda yolculuk yaptığı Emmaus yoluna kısaca göz gezdirelim. Bu gerçek yolculuğa rağmen… en azından ilk başta O’nu tanımadılar.

Kiminle konuştuklarını bilmeden, cumadan pazara kadar olup bitenleri İsa’ya özetlediler. İsrail’in kurtuluşu için umutlarının İsa olduğunu açıkladılar. Ancak İsrail’in Umudu orada, yanı başlarındaydı! Peki onları körleştiren neydi?

İsa bunu bize anlatıyor: “Sizi akılsızlar! Peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler! Mesih’in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi?” (Luk. 24:25-26). Bu iki yolcunun, Onikiler’in, İsa’yı izleyen kalabalıkların, Yahudi görevlilerin ve Çarmıh Haftası’ndaki kalabalığın gözleri aynı şekilde bağlanmıştı. Hiçbiri acı çeken bir Kurtarıcı’yı kavrayamıyordu.

Benliğimizde, bir yücelik teolojisinin peşinden gideriz. Bu teoloji, yanlış bir şekilde İsa’nın bize şu anki acılardan bağımsız bir yücelik, sağlık ve bolluk vaadi verdiğini öğretir. Bu sahte teoloji bizi hayal kırıklığına uğratır ve kayıplar üzerimize çöktüğünde, bizi umutsuzluğa boğar.

İsa bir çarmıh teolojisi öğretir.

Oysa İsa bir çarmıh teolojisi öğretir. Mesih’in yüceliğe kavuşmadan önce acı çekmesi gerekiyordu. Musa ve tüm peygamberler acı çeken Mesih’i bildirdiler.

En sevdiğim Kutsal Kitap öğretmeni sık sık şöyle derdi: “Eğer Mesih’teyseniz, tüm deneyim için O’ndasınız. Sadece yücelik için değil, acı çekmek için de.” Romalılar 8:16-17’nin mesajı budur. “Ruh’un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı’nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı’nın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. Mesih’le birlikte yüceltilmek üzere Mesih’le birlikte acı çekiyorsak, Tanrı’nın mirasçılarıyız, Mesih’le ortak mirasçılarız.”

Acı çekmek korkunçtur ama en korkunç acı, Şeytan’ın yalanına inandığımız için Tanrı’nın iyiliğinden kuşkulandığımız zaman gelir: “Tanrı senin için yalnızca iyi şeyler vaat etti. Kötü şeyler oluyor. Demek ki Tanrı’ya güvenemiyorsun!” Bu yalana karşılık olarak, Tanrı’nın Sözü’ndeki Tanrı’nın Oğlu, acı çeken Kurtarıcımız hakkındaki gerçekte köklenmeliyiz. Bu nedenle İsa, “Kutsal Yazılar’ın hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı” (Luk. 24:27). Bu nedenle onlar birbirlerine şöyle dediler: “Kutsal Yazılar’ı bize açıklarken yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu, değil mi?” (Luk. 24:32). Unutmayın, Tanrı’nın ağzından çıkan her bir sözle yaşıyoruz (bkz. Mat. 4:4).

Teoloji önemlidir. Gerçek önemlidir. Kutsal Kitap’ın acı çeken Kurtarıcı’yla ilgili mesajı bizim acılarımızda önemlidir. Bu iki öğrencinin nasıl aydınlandığına bakın: Onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı, şükretti ve ekmeği bölüp onlara verdi. “O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar” (Luk. 24:31). Ekmek bölündüğü zaman, Rab’bin Sofrası sırasında, Mesih’in kanının nasıl döküldüğünü ve bedeninin kendileri için nasıl kurban olduğunu andıkları sırada ışığı gördüler.

Çarmıhı merkez alan bir mercek (bakış açısı) bizim tek umudumuzdur. Hayatın tümünü ve özellikle de acılarımızı, Mesih’in bizim yerimize acı çekmesinin ışığında görmeli ve yorumlamalıyız.

Düşünün: Kederi yorumlamak, hayata çarmıhı merkez alan bir mercekle bakmak demektir. Ruhsal okumalarımızdaki çarmıh merkezli dersler arasında, hangisinin keder yolculuğunuzda size en çok yararı dokundu? Nasıl? Neden?

Düşünün: Müjde kitaplarında keder bağlamına uyguladığımız metinlerden hangileri sizin için en önemlileri oldu? Neden? Bunları uygulamaya nasıl devam edeceksiniz?

Yazar: BOB KELLEMEN

Bir yanıt yazın