Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Sıyırıp Atmak ve Kuşanmak

Sıyırıp Atmak ve Kuşanmak

145 kez okundu.

Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. (Ef. 4:31-32)

Değişim. Hepimiz bunu isteriz. Bu kitabı almanızın ve otuz bir günlük yolculuğumuza başlamanızın nedeni budur. Öfkeli tutumlarınızın Tanrı yoluna yaraşan tutumlarla yer değiştirdiğini görmek istiyorsunuz.

Bir Hristiyan nasıl değişir? Çok önemli bir Kutsal Kitap stratejisi vardır ve bu da sıyırıp atma/kuşanma ilkesidir. Tanrı sizi günahı sıyırıp atmaya ve doğruluğu kuşanmaya, yani Tanrı yoluna yakışmayan davranıştan kurtulup onun yerine Tanrı yoluna uygun seçenekleri koymaya çağırıyor. Bugünkü metinde Pavlus bu ilkeyi doğrudan doğruya öfkeye uyguluyor.

Hemen dikkatimizi çeken şey, Pavlus’un bu metinde kullandığı terimlerin sayısıdır. Pavlus, zihnindeki eş anlamlılar sözlüğünü tarayarak öfkenin altı türünü ifade ediyor. Bu liste eksiksiz ya da bilimsel bir liste değildir ama öfkenin çeşitli türleri ve boyutları olduğunu, düşüncelerimizi, sözlerimizi ve eylemlerimizi kapsamına aldığını hatırlatır. Pavlus’un imanlılara seslenmesi bizleri teşvik etmelidir. İsa ve elçileri tekrar ve tekrar öfkeden söz ettiler çünkü bu günahın İsa’nın içten takipçileri arasında dahi var olduğunu biliyorlardı. Günahın içimizdeki kalıntısı bizi kuşkuya değil, bizi satın alan Kurtarıcı’yı hoşnut edebilmemiz için günahla olan mücadelemizi ikiye katlamaya yöneltmelidir.

Öfkemiz hakkında ne yapmalıyız?

Pavlus net bir şekilde belirtiyor: Bundan kurtulun! Öfkenin rengi ya da derecesi ne olursa olsun, Pavlus bu terimleri üst üste yığarak öfkenin her türünün derinliğini ve genişliğini ifade ediyor ve hepsinin sizden uzak olmasını söylüyor. Öfkenin her türlü dışavurumunu tamamen yok edin.

Öfkemizin yerini ne almalı? İyilikseverlik, şefkat ve bağışlama. Bu sıyırıp atma/kuşanma ilkesini ruhumuza derinlemesine ekelim. Sadece kin, kızgınlık vb. şeyleri bırakmak yeterli değildir. İyiliksever, şefkatli ve bağışlayıcı olmalıyız. Tanrı bu ilişkisel lütufları birlikte işlev görecek şekilde tasarlamıştır. Öfkenizi sıyırıp atarak Mesih’in benzerliğini nasıl kuşana- bilirsiniz? Öfkeli olduğunuz kişiler için dua etmeye, almayı düşündüğünüz intikamın adımlarından vazgeçmeye ve o kişiler için iyilik yapmaya başlayın.

Neden? Metnin nasıl bittiğine bakın: Çünkü Tanrı sizi Mesih’te bağışlamıştır. Tanrı’nın bağışlaması, yani O’nun günahlarınızı İsa’dan dolayı sizin aleyhinizde kullanmama kararı, beyanı ve vaadi, başkalarını bağışlamak için temel Kutsal Kitap gerekçesidir. Buradaki iddia çürütülemez; buradaki mantık sulandırılamaz: Her şeye gücü yeten Tanrı, günahlarınızın üzerine gazabını dökmek için adil bir nedeni olduğu halde sizi tümüyle bağışlamışsa, siz bir başkasına karşı nasıl kin ve iftirayla dolu olabilirsiniz?

Düşünün: Öfkeniz kuşkulanmanıza neden oluyor mu (“Bu şekilde günah işlemeye devam ediyorsam, sanırım Hristiyan değilim.”)? İsa’nın sizin yerinize ölümünün kesinliği, öfkeye karşı savaşınızda sizi gayrete getirsin.

Düşünün: Efesliler 4:17-5:2’yi okuyun. Buradaki metnimizin geniş bağlamı budur. Tanrı’nın lütfuyla (bkz. Ef. 1:1-4:1) karanlık, günah- lı ve Tanrı yoluna karşıt bir geçmişten kurtarıldığımız (bkz. 4:17-19) ve İsa Mesih’le kurtaran bir ilişkiye kavuştuğumuz için (bkz. 20-21. ayet), eski tutumlarımızı sıyırıp atmalı ve yeni tutumları kuşanma- lıyız (bkz. 22-24. ayet). 4:25-5:2’de sıyırıp atma/kuşanma örneği gö- rülebilir. Bu dinamiği anlamak, Hristiyan gelişiminin tamamı için temel oluşturur.

Harekete Geçin: Yakın zamanda öfke duyduğunuz ya da sergilediğiniz belli durumları düşünün. Sonra Rab’be dua ederek, suçlu kişiye öfke yerine iyilikseverlik, şefkat ve bağışlama göstermiş olsaydınız, neler olabileceğini sorun. Bu alandaki başarısızlığınız için tövbe edin ve O’nun size yönelik lütfunun ışığında Rab’bin sizi bağışlamasını ve daha lütufkâr karşılık vermeniz için size yardımcı olmasını dileyin.

Yazar: ROBERT D. JONES

Bir yanıt yazın