Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Tanrı’yı Suçlamayın; Ağıt Yakmayı Öğrenin

Tanrı’yı Suçlamayın; Ağıt Yakmayı Öğrenin

Ya RAB, ne zamana dek seni yardıma çağıracağım, Beni duymuyor musun? “Zorbalık var” diye haykırıyorum sana, ama kurtarmıyorsun! Bunca kötülüğü bana neden gösteriyorsun, nasıl hoş görürsün bunca haksızlığı? (Hab. 1:2–3)

Tomurcuklanmasa incir ağaçları, asmalar üzüm vermese, boşa gitse de zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermese de, boşalsa da davar ağılları, sığır kalmasa da ahırlarda, ben yine RAB sayesinde sevineceğim, kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım. Egemen RAB gücümdür benim (Hab. 3:17–19)

Dün Tanrı’ya öfkeli olmanın, O’nu kötülükle suçlamak olduğunu gör- dük. O halde, sebep olmadığınız ve belirgin bir açıklaması olmayan zor- luklarla yüzleştiğinizde, Tanrı haksızca, adaletsizce ve sevgisizce görünen acılara izin verdiğinde ne yapmalısınız?

Yanıt: Ağıt yakmak! Ağıt yakmak, duanızda Tanrı’ya şaşkınlığınızı, acılarınızı ve acılarınızın ortasında Tanrı’nın yaptıklarına (ya da yapma- dıklarına) ilişkin korkularınızı ifade etmeyi içerir. Bugünkü metin do- kunaklı bir örnektir. Babil’in İsrail’i işgalinin arifesinde Habakkuk, Tan- rı’nın neden kendi halkını terbiye etmek için kendi hakimiyetiyle tanrısız bir ulusu kullandığına ilişkin dürüst şikayetlerini dile getiriyor (bkz. Hab. 1:1-4, 12-2:1).

Burada Kutsal Kitap’a dayalı ağıtların hangi unsurlarını görüyoruz?1

1. Acı çekmek. Kutsal Kitap’ta ağıt yakanlar, yalnızca acı çekmekle kal- mayıp Tanrı’nın açıklanan karakteriyle o anki takdiri arasındaki belirgin uyumsuzluklarla boğuşurlar.

2. Dua. İmanlılar sorularını doğrudan doğruya Tanrı’ya iletirler. Tan- rı’dan uzaklaşmaz, tam tersine O’na yaklaşırlar. Tanrı hakkında değil, Tanrı’nın kendisiyle konuşurlar.

3. İman. İmanlıların ağıtları, (kusursuz olmasa da) temel imandan kaynaklanır. Mevzilerde Tanrı’ya teslim olur ve O’nun Sözü’ne sarılırlar. Aslında, en başta şikayetlerinin nedeni olan şey Tanrı’nın hakimiyetine, kudretine, bilgeliğine ve iyiliğine olan imanlarıdır! Şöyle bir düşünce ya- pıları vardır: “Baba, senin tamamen sevgiyle dolu ve tamamen kudretli olduğunu biliyorum ve tam da bu yüzden, şu anda sevgin ve kudretin san- ki yokmuş gibi göründüğü için acı çekiyorum. Senin iyi olduğuna ikna oldum ve yine tam da bu yüzden, azarlaman ve gözle görülür uzaklığın beni şaşırtıyor. Gerçekten yardımına ihtiyacım var.”

4. Alçakgönüllülük. İmanlılar ağıtlarını hürmet ve teslimiyetle ifade ederler. Patlamazlar veya kontrolü kaybetmezler. Kendilerini alçaltarak, putperest din yazıtlarında görülen küfürlü suçlamalardan kaçınırlar. Yumruklarını sallamak yerine, yardım için feryat ederler.

5. Yenilenme. İmanlılar, mücadelelerinde belli bir sonuca ulaşırlar. Zor- luklarla denenen, sınanan, olgunlaşan ve tatlılaşan bir imandır bu. Ha- bakkuk’un 3:17-19’da vardığı sonuç, peygamberlerin perişan durumuna rağmen (Yar. 50:20; Rom. 8:28’de görüldüğü gibi), Rab’bin kendisinde ya- şanan muazzam, sevinçle dolu ve gelişen bir imanı ifade etmektedir.

Sizi öfkeyle ayartan denemelerde yalnız değilsiniz. İçinde bulunduğu- nuz koşullar ya da haliniz ne olursa olsun, Tanrı sizi kendisiyle konuşmaya davet ediyor. Bu nedenle, ağıt yakmayı öğrenin. Koşullarınız zor olduğu ya da bir şey sizi öfkeyle kışkırttığı zaman derhal duayla Tanrı’ya yaklaşın.

Düşünün: Zorluklarda Tanrı’ya mı dönersiniz, yoksa O’ndan uzaklaşır mısınız?
Düşünün: Habakkuk’u bir kerede baştan sona okuyun ve için- deki beş ağıt unsurunu dikkate alın. Daha çok çalışma, okuma ya da düşünme için Ağıtlar kitabına ya da 13. Mezmur gibi bir ağıda bakın. Eyüp’ün son kısımları, Ağıtlar, Habakkuk ve 13. Mezmur’un hepsi olgunlaşan imanı yansıtır.

Harekete Geçin: Tanrı’ya dürüstlüğü, imanı ve alçakgönüllülüğü örnekleyen bir ağıt yazın.