Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Tanrı’nın Gazabı, Mesih’in Kurbanı ve Bizim Doğruluğumuz

Tanrı’nın Gazabı, Mesih’in Kurbanı ve Bizim Doğruluğumuz

Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa’ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. (Rom. 3:23–26)

7. günde Elçi Pavlus her insanı, hem Yahudileri hem de Grekleri, hem sizi hem de beni Tanrı’nın huzurunda suçlu olduğu ve O’nun haklı gaza- bını hak ettiği konusunda suçlu çıkarmıştı (bkz. Rom. 1:18-3:20). Ancak bu bir sorun yaratıyor: Tanrı bizim günahımıza karşı olan haklı öfkesini devam ettirip bizi kendi halkı olarak tutkuyla nasıl sevebilir?

O’nun yanıtı: İsa’nın çarmıhı! Romalılar 3:23-26 ayetleri üzerinde ya- pacağımız gözlem sonucunda, şu altı şey bizi aydınlatabilir:1

Öncelikle, günahınızın cezalandırılması gerekir. Tanrı suçluları haklı olarak cezalandırmaksızın adaletini devam ettiremez. “Günah işleyen can ölecek” (Hez. 18:4).

İkinci olarak, Tanrı günahınızın karşılığında bir kan kurbanı istemiş- tir. Eski Antlaşma, İsrailliler’in günahlarının bedelini ödemek için bir hayvan kurban edilmesini talep ediyordu. Yeni Antlaşma’da, bizim yeri- mize geçen Mesih “dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu” olmuştur (Yu. 1:29).

Üçüncü olarak Mesih’in ölümü, Tanrı’nın size karşı olan gazabını yeri- nize geçen Mesih’in üzerine döküp tatmin eden, kefaret sağlayan (Kutsal Kitap bilginlerinin buna “gazap yatıştırma” dediği) bir kurbandı. O sizin yerinize öldü.

Sonuç olarak, adil bir şekilde “aklandınız”, yani Tanrı’nın gözünde doğru ilan edildiniz.

Tanrı bunların hepsini (“Tanrı Mesih’i günahları bağışlatan bir kur- ban olarak sundu”) lütfunu sergilemek için yaptı (“İnsanlar… Tanrı’nın lütfuyla… aklanır). Tanrı bizim hak ettiğimizin tam tersini bize vererek mükemmel doğruluğunu gösterdi. Tanrı’nın gazabı ve Tanrı’nın sevgisi çarmıhta muhteşem bir şekilde buluştu!

Son olarak, “İsa’ya iman” sayesinde, yani sadece Rab ve Kurtarıcı ola- rak İsa Mesih’e güvenininiz aracılığıyla bu doğruluk sizin olur. “Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır” (Yu. 3:36).

Bütün bunların sizin öfkenizle ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Sizin hak ettiğiniz ilahi darbeyi lütufkâr şekilde kendi üzerine alan Mesih’e bakın. Sizin hak ettiğiniz gazabı bertaraf ettiği için O’na şükredin. İsa’nın merha- metli kurbanı yüreğinizi yumuşatsın ve size suç işleyenlere karşı merha- metle doldursun. Öfkenizi yenmek size değil, Mesih’e bağlıdır.

Düşünün: Sizin adınıza öldüğü için Mesih’e minnettar mısınız? Şükrediyor musunuz? Öfke insanın gözünü kör eder, Mesih’in kur- banını gözden kaçırıp lütfunu unutmanıza sebep olur. Müjde’yi tekrar hayatınızın odak noktası yapın. Mesih’in doğruluğu iman yoluyla sizindir. Sizin için ne güzel bir haber!

Düşünün: Petrus ilk mektubunda Mesih’in ölümü hakkında çok çarpıcı açıklamalar yapıyor. İsa’nın günahlarınız için bağışlatan ölümünün size nasıl yaşam, umut, doğruluk ve sevinç verdiğini görmek için 1. Petrus 1:18-19; 2:24 ve 3.18 (ve içinde bulundukları bağlamlar) üzerinde düşünün.

Harekete Geçin: Müjde’yi ezgilere dökün! Mesih, çarmıh ve kur- tuluş hakkında harika ezgiler bulmak için bir ilahi kitabı seçin (ya da internette araştırın). Pastörlerinizden ya da tapınma önderle- rinizden Müjde merkezli tavsiyeler isteyebilirsiniz. Ben İngiliz- ce olarak size “And Can It Be?”, “When I Survey the Wondrous Cross”, “Before the Throne of God Above”, “Man of Sorrows” ve “Rock of Ages” ilahilerini öneririm.