Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Tanrı’nın Başkâhinimiz İsa’daki Sağlayışı

Tanrı’nın Başkâhinimiz İsa’daki Sağlayışı

Tanrı Oğlu İsa gökleri aşan büyük başkâhinimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir. Onun için Tanrı’nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım. (İbr. 4:14–16)

İkinci günümüzde Tanrı’nın bizi öfkeliysek dahi kendisine yaklaşma- mız için çağırdığını gördük. Ancak Tanrı’ya nasıl döneriz? Ayrıca bunu yaptığımızda ne alacağız?

Bugünkü metin yanıtları veriyor. Tanrı’ya İsa Mesih aracılığıyla yak- laşırız. İsa’nın kendisi Tanrı olduğundan dolayı, öfkeyle uğraşınızda size yardımcı olmak için sınırsız gücü vardır.

Bu İsa, Tanrı’nın kendisiyle aramızda aracılık etmesi için atadığı Yüce Başkâhinimiz’dir. Bu Başkâhin insan yapımı bir tapınağa değil, günahla- rımıza karşılık tamamen yeterli olan kurbanı sunmak için ilk ve son kez doğrudan Tanrı’nın huzuruna çıkmıştır (14. ayetin bir diğer çevirisiyle, gökleri aşmıştır). Sizin öfkeniz kabarsa dahi, Tanrı’yla ilişkinizin İsa’nın ölümü ve dirilişi sayesinde sonsuza dek güvencede olduğundan hiçbir kuşku duymamalısınız. Üstelik yine aynı İsa, her yönden bize benzediği (bkz. İbr. 2:17) ve her yönden bizim gibi denendiği için bize yakınlık gös- terebilir.

15. ayetteki iki olumsuz fiile dikkat ettiniz mi: “duyamayan” ve “değil- dir”? Bu cümle yapısı güçlü bir beyanda bulunuyor. Eğer siz beni evinize davet etseydiniz ve ben de, “Geleceğim” deseydim, geleceğime dair epeyce güven duyardınız. Ama “Maalesef gelemem hiç mümkün değil” desey- dim, güveniniz uçup giderdi.

Bu nokta müthiştir: İsa’nın size yakınlık duymaması mümkün değil- dir. Acınızı hissetmemesi mümkün değildir. Bizim gibi O da açlığı ve yor- gunluğu tanımıştır. (Şiddetli bir fırtına sırasında küçük bir balıkçı tekne-

sinde kim uykuya dalabilir?) Yoksullukla, evsizlikle ve zaman sınırlarıyla yüzleşmiştir. Hem düşmanları hem de ailesi ve dostları tarafından yanlış anlaşılmaya, reddedilmeye ve ihanete maruz kalmıştır.

Yine de İsa, öfke konusunda kışkırtılmış ve korkunç günahlara maruz kalmış olduğu halde, asla günah işlememiştir. Asla vazgeçmemiş, pes et- memiş ve boyun eğmemiştir. O’nun duyduğu günahsız yakınlık, sizin öf- keye yönelik ayartılarınızı hissettiği ve bunlara karşı koymanıza yardımcı olabileceği anlamına gelir.

Bugünkü metin, Kurtarıcı-Kâhin’e dua yoluyla yaklaşmanız için doğ- rudan bir davetle son bulur. Peki bunu yaptığınızda ne bulacaksınız? Her gün fena halde ihtiyaç duyduğunuz iki imkânı bulacaksınız. Merhamete, yani bütün öfkeli düşüncelerinizi ve sözlerinizi bağışlayacak olan affedici lütfa kavuşacaksınız. Ayrıca muhtaç olduğunuz anda size yardımcı ola- cak lütfa, yani öfke döngüsünü kırmanızı ve Tanrı’yı hoşnut eden yeni bir döngüyü kuşanmanızı mümkün kılacak lütfa kavuşacaksınız.

Daha ne bekliyorsunuz? Haydi şimdi yaklaşın.

Düşünün: Öfkeli olduğunuz zaman, yardım gereksindiğinizde İsa sayesinde “Tanrı’nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşacak” mı- sınız?
Düşünün: İbraniler mektubu, Mesih’in başkâhinlik hizmetine parlak bir ışık tutar. İbraniler’de İsa’yla ilgili olan diğer tasvir- leri inceleyin: İbraniler 1:1-4; 2:5-10 ve 3:1-6. O’nun güçlü ve ışık saçan Tanrılığından, bize benzeyen ve yakınlık duyan insanlı- ğından, size bugün ihtiyacınız olan hem bağışlayıcı hem de güç- lendirici lütfunu sunmasını sağlayan ölümünden ve dirilişinde zevk bulun.

Harekete Geçin: İbraniler 4:16’yı ezberleyin. Öfkeye doğru ayar- tıldığınızda ya da öfkeyle patladığınızda, Rab’bin bağışlayıcı ve güçlendirici lütfunu dileyin.