Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Sorunla Değil, Kişiyle Başlayın

Sorunla Değil, Kişiyle Başlayın

İçinizden biri sıkıntıda mı, dua etsin. Sevinçli mi, ilahi söylesin. (Yak. 5:13)

Öfkeyle başa çıkma konusunda düşünmeye nereden başlayabiliriz? Öf- kemizi ifade ettiğimiz çeşitli yollarla başlayabiliriz. Bazen patlarken, bazen kaynarız. Neden öfkelendiğimizle başlayabiliriz;. Öfkemizi tetikleyen ve harekete geçirip sürdüren şeyler nelerdir? Ya da öfkenin panzehriyle başla- yabiliriz. Öfkenin yerini alması gereken Tanrı yoluna uygun davranışlarla, örneğin özdenetim, sabır ve bağışlamayla başlayabiliriz.

Bu konuların her birine değinmek gerekir ve bunları gelecek günlerde ele alacağız. Ama en iyi başlangıç noktası, Tanrı ve O’nun kendisine gel- memiz için bize sunduğu açık davettir.

Bugünkü ayette, Yakup birbirine zıt olan iki farklı insan deneyimini karşılaştırır: sıkıntı zamanları ve mutluluk zamanları. Yakup’un da onay- ladığı üzere, bu günahlı dünyada zorluklarla ve acılarla sık sık yüzleşiyo- ruz. Bunların yanında, mutlu zamanlarımız da oluyor. Hayatın iyi gittiği ve Tanrı’nın iyiliğini bol bol tattığımız anlar da oluyor. Bu iki kategoride, “hayattaki tüm deneyimleri görüyoruz ve her biri, kolaylıkla ruhsal rahat- sızlık nedenine dönüşebilir.”1

Hayat iyi gittiğinde ve kötü gittiğinde, ne yapmalıyız? Elçinin yanıtı şaşırtıcı derece tutarlı ve son derece sadedir: Tanrı’ya gidin! Sıkıntıyla yüz- leştiğinizde Tanrı’ya duayla yaklaşın, alçakgönüllülükle O’nun yardımı- nı isteyin ve O’ndan sizi rahatlatmasını dileyin. Mutlu hissettiğinizde de Tanrı’ya yaklaşmalı ama bu kez şükran ilahileri sunmalısınız.

Yakup’un vurgulamak istediği ana nokta nedir? Durumumuz ne olursa olsun, duygusal halimiz ne olursa olsun, Tanrı’ya yaklaşmalıyız. John Cal- vin’in belirttiği gibi “[Yakup’un] dediği şey şudur: Tanrı’nın bizi kendisine çağırmadığı hiçbir zaman yoktur. Nitekim sıkıntılar dua etmemizi teşvik ederken, mutluluklar Tanrı’yı övmemizi sağlar.”2 Kaygı ya da üzüntü gibi olumsuz duygular sizi Tanrı’dan uzak tutamazken, mutluluk ve memnu-

niyet gibi olumlu duygular da sizi Tanrı’dan uzak tutmamalıdır. Tanrı, kendisine gelmeniz için sizi davet ediyor. Ünlü bir ilahinin üçüncü kıtası bu iki zıt deneyimi ifade ediyor: “Her saat muhtacım sana, hem sevinçte hem acıda. Tez gel ve kal, yaşam boş yoksa.”3 İster sevinç, isterse de acı ol- sun, Tanrı’ya koşun.

Bugünkü Kutsal Kitap ayetimizin öfkemizle ne ilgisi var? Basit bir dille şöyle bir ilgisi var: Tanrı’ya koşun. İçinde bulunduğunuz koşullar acı getir- diğinde ya da dostlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınız size yanlış davran- dığında, öfke kolayca uyanır. Ama Tanrı sizi kendisiyle konuşmaya çağırır. Gelecek günlerde öfke hakkında çok şey öğreneceksiniz ama bugün ken- dinizi öfke hakkında dua etmeye ve Tanrı’nın yardımını aramaya adayın.

Düşünün: İçinizde öfkenin uyandığını hissettiğinizde, buna tepkiniz ne oluyor? Aklınız nereye gidiyor? Eğer birisiyle ko- nuşuyorsanız, o kişi kim? Yakup’un bize söylediği gibi, Tanrı’ya yaklaşmalıyız. Ancak çoğunlukla böyle yapmayız. O’nu ihmal ederiz, göz ardı ederiz ya da unuturuz. Ne var ki Tanrı, kendi- sine gelmemiz için bizi ısrarla davet eder. Bugünkü ayetimize ek olarak, aşağıdaki beş Mezmur metnini ve yardım için Tanrı’ya döndüğünüzde O’nun sizi işiteceğine dair vaatlerini düşünün: Mezmurlar 40:1; 50:15; 55:16-17; 62:8; 116:1-2.

Harekete Geçin: Kısaca söyleyecek olursak, dua edin! Tanrı’yla öfkeniz hakkında bugün konuşun. Öfkenizi dürüst bir şekilde O’na itiraf ederek başlayın. Ardından alçakgönüllülükle O’ndan yardım isteyin. “Ya Rab, bu savaşı tek başıma veremem. Sana ih- tiyacım var.” Sonra mücadelenizi olgun bir Hristiyan dostunuzla paylaşın. Öfkenizle savaşmanıza yardımcı olması için Mesih’in bedenine sığınma alışkanlığı edinin.