Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Öfkelenmeyin; Sabredin!

Öfkelenmeyin; Sabredin!

Huysuz kişi çekişme yaratır; sabırlı kişi kavgayı yatıştırır. (Özd. 15:18)

Sağduyulu kişi sabırlıdır; kusurları hoş görmesi ona onur kazandırır. (Özd. 19:11)

“Sabır kadında az bulunan, erkekte hiç bulunmayan bir erdemdir. Ya- pabiliyorsanız, ona sahip olun.” Bu bariz cinsiyetçi deyişte gerçeklik payı olsa da, Kutsal Kitap cinsiyet açısından eşit bir yargı ve umut sağlar. Sabır- sızlık günahını bütün insanlara atfeder ama Galatyalılar 5:22’de, Ruh’un izinden giden her Hristiyan erkek ve kadının, Ruh’un ürünü olan sabrı gösterebileceğini vaat eder.

Bugün okuduğumuz Süleyman’ın Özdeyişleri’ndeki ayetler, öfkemizi sıyırıp atmanın ve sabrı kuşanmanın değerini ortaya koymaktadır.

Süleyman’ın Özdeyişleri 15:18 bilgece bir gözlem yapıyor: Öfkeye kapıl- dığınızda, başkalarının öfkesini kışkırtırsınız. Onların öfkesi sizin öfke- nize davetiye çıkarır ve bir döngü başlar. Sakinlik yatıştırır; çatışma kızış- tırır. Artık kavgayı kimin başlattığının bir önemi yoktur çünkü iki taraf da kazanarak bitirmeye çalışmaktadır.

Bununla birlikte aynı ayet, bize farklı bir bakış açısı sunuyor: Sabırlı karşılıklar vermek, yani “öfkelenmekte yavaş olmak” kavgayı yatıştırabi- lir. Sabır, gerilim dolu bir durumun kontağını devre dışı bırakıp gerginliği azaltır. Oradan uzaklaşmak, ona kadar (ya da iki yüze kadar) saymak veya başınızı on saniye derin dondurucuda tutmak yardımcı olabilir ama Kut- sal Ruh’tan hemen yardım istemek daha iyidir.

İkinci ayetimiz bizi daha da ileri götürüyor. Mesih’e yaraşır bir bilgelik bizi sabırlı kılar ve sabırlı insanlar bağışlayıcı insanlardır. Bilge ve sabırlı insanlar, sinirlenmek yerine başkalarının günahlarını hoş görürler.1

Günahı hoş görmek ne demektir? İbranice fiil, bir hareket içerir ve bir şeyi es geçmek ya da üzerinden atlamak anlamına gelir. Bu bağlamda, bağışlama anlamını taşımaktadır (ayrıca bkz. 2.Sa. 12:13; Mik. 7:18). Ben Ruh’un bilgeliğinin izinden giderken, sizin kusurlarınıza sabırla katlanı- yorumdur. Mesih’in benim kusurlarıma yaptığı gibi davranıyor, onları es geçiyor, üzerlerinden atlıyorumdur (bkz. Mez. 103:12). Onları hatırlama- mayı seçiyorumdur.2

Dahası, Süleyman’ın Özdeyişleri 19:11 bize günahları hoş görmenin yüce bir lütuf eylemi olduğunu söylüyor. Kendi günahlarımızı örtmek kötü bir eylem olduğu halde (bkz. Özd. 28:13), Tanrı’nın birisinin günah- larını hoş görmesi durumunda O’nun oğlu ya da kızı olarak sizin de O’nu örnek almanız onurlu bir eylemdir.

Düşünün: Kültürünüz öfkeyle baş etme konusunda nasıl bir öğüt veriyor? İnternette “Öfkeyle Başa Çıkmak” diye bir arama yaptı- ğımda, Mayo Clinic’ten “Öfkeyle Başa Çıkmak: Öfkenizi Yatıştır- mak İçin 10 İpucu” isimli3 ve Amerikan Psikoloji Derneği’nden “Öfkeniz Sizi Kontrol Etmeden Siz Onu Kontrol Edin” isimli4 bi- rer makale buldum. Ancak hiçbir dünyasal tavsiye, İsa Mesih’in lütfunun, Tanrı Sözü’nün gerçeğinin, Tanrı’nın Ruhu’nun gücü- nün ve yerel kilisenin canlı hizmetinin yerini alamaz. (Esprili bir not düşmek gerekirse, televizyon dizilerinde ve filmlerinde yatış- makla ilgili verilen en sevdiğim öğütler şunlardır: “Sakinliğinizi artırın!”5 “Şimdi yatışın!”6 ve “Kendimi Güzel Hissediyorum.”7)

Harekete Geçin: İlişkisel sabır, ilişkisel barışı geliştirir. Yüzleş- tiğiniz olası gergin durumları ve bu durumlarda fazladan sabır göstermeniz gereken kişileri düşünün. Rab’den size Ruhu ara- cılığıyla sabır vermesini dileyin. Bir pastörden ya da olgun bir Hristiyan dostunuzdan dua, öğüt ve gözetim isteyin.