Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Öfkelenmeyin; Lütuf Gösterin!

Öfkelenmeyin; Lütuf Gösterin!

Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil, hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. … Öyleyse, Tanrı’nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab’bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. (Kol. 3:8, 12–14)

6. gün, Pavlus’un bize Efesliler 4:31’de öfkenin her türünü reddederek onun yerine bağışlayıcı lütuf koymakla ilgili çağrısını gördük. Bugünse Koloseliler 3’te yer alan paralel metne bakalım.

Pavlus bölüme başlarken imanlılara, egemenlik süren dirilmiş Me- sih’le özdeşleşmemizi hatırlatarak yüreklerimizi ve zihinlerimizi O’nunla birlikte gökte var olan değerlere odaklamaya çağırıyor (bkz. 1-4. ayetler). Diriltilmiş durumumuzun ve kavuştuğumuz yeni yaşamın ışığında (bkz. 10-11. ayetler) –gördüğünüz üzere burada kişinin kendi kendisine sundu- ğu bir yardım söz konusu değil– Pavlus, bizi 5-9 ayetlerinde eski benliği- mize ait oldukları ve Tanrı’nın yaklaşan yargısına davetiye çıkardıkları için kalan günahlarımızı öldürmemiz çağrısında bulunuyor.

Eski benliğimizin günahlı tutumları, 8. ayette Pavlus’un söz ettiği gibi çeşitli öfke türlerini içerir ve bunlar Efesliler 4:31’de ifade ettiği altı terime benzerdir. Listeler büyük ölçüde örtüştüğü halde (özellikle yakın zaman- da gördüğümüz Süleyman’ın Özdeyişleri’ni dikkate aldığımızda), tamı ta- mına aynı ya da kapsayıcı değildir.

Pavlus, Koloseliler 3:12-14’te yeni kimliğimizin kurtuluşa ait dört üs- tün gerçekliğini vurgular. Bizler seçildik; dünya yaratılmadan önce kur- taran sevgisini bize yönelten Üçlübirlik’teki Tanrımız’ın saf lütfuyla se- çildik. Bizler kutsalız; Mesih’e ait olmak ve O’na benzer olmak amacıyla Tanrı’nın saklı varlıkları olarak ayrıldık (kutsal sözcüğünün buradaki anlamı budur). Bizler derin bir sevgiyle seviliyoruz; Tanrı “bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardığı” za- man bize olan sevgisini muhteşem bir şekilde gösterdi (Kol. 1:13). Bizler bağışlandık; Tanrı’nın yaptıkları, bizim O’na olan borcumuzu feshetti. “Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı” (Kol. 2:13).

Şimdi Mesih’teki kimliğimiz bu olduğuna göre, bizler yeni kimliğe uy- gun bir hayat sürmeli, 12-14’te sözü geçen sekiz ilişkisel lütfu takip etme- liyiz. Çizelgeye dikkat edin:

Siz Kimsiniz

Seçilmiş, Kutsal, Sevilen, Bağışlanan

Nasıl Olmalısınız

Sevecen, Nazik,
Alçakgönüllü, Yumuşak Huylu, Sabırlı

Ne Yapmalısınız

Katlanmalı, Bağışlamalı, Sevmeli

Sizi tanımlayan öfkeniz değil, Mesih’teki kimliğinizdir. Bu gerçeği unutmamak için savaşın.

Düşünün: Eğer Tanrı bizim gibi günahkârlara bu kadar lütuf gösterdiyse, bizler bugün bize karşı suç işleyenlere nasıl lütuf göstermeyiz?
Düşünün: 8. ayetteki ilişkisel günahlarla 12-14. ayetlerdeki iliş- kisel lütufları karşılaştırın. Öfkenin yerine hangi nitelikleri ku- şanacaksınız?

Harekete Geçin: Öfkeyle ayartıldığınız zaman kendinize kim olduğunuzu ve kime ait olduğunuzu hatırlatın. Bu gerçekler ne yapmanız ve nasıl davranmanız gerektiğini belirlesin. Lütufla karşılık vermenize yardımcı olması için Tanrı’ya yakarın.