Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın Haklı Öfkesi

Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın Haklı Öfkesi

Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı’nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. (Rom. 1:18)

Bu kitap bir anlamda siz ve sizin öfkeniz hakkındadır. Ama oradan başlamamalıyız. Neden mi? Çünkü son derece gerçek bir anlamda evren- deki en öfkeli varlık siz, ben ya da herhangi bir kişi değil, Tanrı’dır.

Kutsal Yazılar’da Tanrı’nın kötülüğe karşı öfkesinden söz eden on iki- den fazla İbranice sözcük var. Eski ve Yeni Antlaşma terimlerini topladı- ğımızda, Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın öfkesinden söz eden yüzlerce ayet var. Bunlar, bütün insanların öfkesinin toplamını ifade eden ayetlerden çok daha fazladır. “Tanrı adil bir yargıçtır, öyle bir Tanrı ki, her gün öfke sa- çar” (Mez. 7:11).

Tanrı’nın öfkesi nedir? O’nun kötülüğe karşı tüm varlığıyla gösterdiği tepki, günaha karşı kusursuz, pak ve kararlı karşıtlığıdır. O’nun karakte- rini ihlal eden ya da isteğine uymayan her şeye karşı olan kutsal nefretidir. Tanrı’nın varlığının her yönü, yani zihni, iradesi, ilgisi, duyguları ve ey- lemleri, günahın her yönüne isyan eder.

Tanrı neye ya da kime öfkelenir? Basitçe ifade edecek olursak, günah- kârlara ve onların günahlarına. Yukarıdaki metnimizin de onayladığı gibi, Tanrı şu anda dahi kötülüğün bütün biçimlerine karşı haklı bir gazap beslemektedir.

Romalılar 1:16-17’de Elçi Pavlus, Müjde’nin İsa’ya iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı’nın gücü olduğunu söyler. Pavlus 18. ayetle birlikte, Tanrı’nın gerçeğini bastırdığımız, O’nu yüceltmediğimiz ve O’na şükret- mediğimiz, isyanımız, imansızlığımız ve putperestliğimizden dolayı bizi suçlu çıkaran (32. ayete kadar devam eden) bir kısma başlar. 18. ayet, Tan- rı’nın gazabının insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı açık- ça gösterildiğini belirtir.

Tanrı’nın günahımıza karşı muazzam öfkesinin ağırlığını bugün his- sedin. Bu sizi korkutuyor mu? Korkutmalı. Tanrı’nın Kutsal Kitap’ta ne kadar sık gazapla dolu olduğunu hatırlayın. O size ve günahınıza karşıdır. Kutsal Kitap’taki en büyük soru, günahlı insanların nasıl gazapla dolu bir Tanrı’yla olabileceğidir. (Bunu yarın yanıtlayacağız.)

Tanrı’nın gazabını düşünürken, sizin öfkeniz de dahil olmak üzere gü- nahın her türlüsüne karşı O’nun yargıyla yüklü tepkisini, kararlı karşıtlı- ğını ve kutsal nefretini size açıklamasını dileyin.

Düşünün: Tanrı’nın günahımıza karşı kutsal nefretinin ağırlı- ğını hissetmenize yardımcı olması için Romalılar 1:18-32’yi (za- man oldukça 2:1-3:20’yi de) okuyarak üzerinde düşünün. 18-23 ayetlerindeki genel günah tanımlarından, 29-30’da başkalarının günahlı eylemlerini onaylamamız (ayet 32) da dahil olmak üzere daha somut günahlı eylemlere doğru yapılan geçişe dikkat edin. Rab, bize merhamet et!

Düşünün: Ne mutlu ki, 8. günde göreceğimiz gibi, Tanrı günahı- mıza karşı kutsal gazabını devam ettirirken, aynı zamanda güna- hımızı bağışlayarak bizi kendi gözünde doğru ilan ettiği bir yol sunmuştur. Tanrı eş zamanlı olarak evrendeki hem en gazapla dolu hem de en sevgiyle dolu varlıktır.

Harekete Geçin: Eyleme döktüğünüz ya da aklınızda tuttuğunuz bilinen her günahı Tanrı’nın huzurunda acımasızca tanımlayın ve sahiplenin. O’nun günahın her türlüsüne yönelik kutsal nef- retini fark etmenizi sağlamasını isteyin. Sizi tekrar bağışlamasını ve bu günahlarla savaşmanıza yardımcı olmasını isteyin. Ruh’a yalvarın ve O’ndan, Tanrı’nın bütün varlığındaki, özellikle sizin- kiler de dahil olmak üzere Tanrı yoluna aykırılığın her türlüsüne yönelik tiksintiyi size de aktarmasını dileyin. Mücadelenizi ol- gun bir imanlı dostunuzla paylaşın.