Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Yalnız Değilsiniz

Yalnız Değilsiniz

Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrım güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Bu nedenle, sevgili kardeşlerim, putperestlikten kaçının. (1.Ko. 10:13-14)

Otuz bir günlük yolculuğumuza Tanrı’dan gelen dört güvenceyle başlı- yoruz. Bu güvencelere öfkeyle savaşınızda ihtiyaç duyacaksınız.

1. Bu yaşamda denemelerle ve sınavlarla yüzleşeceksiniz. İnsanlar ve koşullar, hayatı zorlaştırabilir ve sizi öfkeye doğru ayartabilir. Buna şaşır- mayın, nitekim Tanrı şaşırmıyor. O sizin mücadelelerinizi biliyor.

2. Mücadeleleriniz emsalsiz değildir. Bunlar çok yaygındır. Yalnız de- ğilsiniz. Bugün sizin yürüdüğünüz yolda başkalarının ayak izleri vardır. Sizden öncekiler de günahlı öfkeyle ayartılmışlardır. Kutsal Yazılar bu türden sayısız insana yer verir. Bazıları başarmış, bazıları başaramamış- tır. Etrafınızdaki bazı kişiler, hatta kilisenizdeki kardeşler dahi şu anda ayartılmaktadır. Otuz beş yılı aşkın danışmanlık yapmak, beni şöyle bir istatistiğe yönlendirdi: Yaklaşık olarak her bir insandan biri, öfkeyle mü- cadele etmektedir.

Üstelik ayartıyla mücadelenizde yalnızca sizden öncekiler ya da et- rafınızdakiler değil, sizin yukarınızdaki Tanrı-insan da size örnek oluş- turmaktadır. İsa bizler gibi oldu (bkz. İbr. 2:10-18) ve bizim gibi ayartıldı (bkz. İbr. 4:15-16). Tümüyle insan olan Kurtarıcınız sizin mücadelelerinizi anlıyor.

3. Bu ayartılar dayanamayacağınız kadar zor olmayacaktır. Sadık Tan- rınız gücünüzü aşacak bir şekilde denenmenize izin vermeyecektir. Sizi terk etmeyecek, ortada bırakmayacak ve sizden vazgeçmeyecektir. Pastör Warren Wiersbe’nin dediği gibi, “Tanrı kendi halkını fırına sokarsa, gö- zünü saatten ve elini de termostattan ayırmaz. O, süreyi ve ısıyı bilir.”1 Elbette bu söz, Tanrı’nın istediği şekilde, yani bu kitabın size göstereceği gibi bir hayat sürdüğünüzü varsaymaktadır.

4. Tanrı bu denenmelerin ortasında daima bir “çıkış yolu” sağlar. “Gü- zel” diyebilirsiniz, “Tam ihtiyacım olan şey işte bu. Bu kötü evlilikten, zor işten, artan borçlardan, kronik ağrılardan ya da falanca şeyden kurtulmak için bir çıkış yoluna ihtiyacım var.” Ama Tanrı size denenmeden bir kur- tuluş vaat etmiyor. Bunun yerine, denenmeye dayanabilmenizi sağlayaca- ğını vaat ediyor.

O halde Tanrı’nın vaat ettiği “çıkış yolu” nedir? Bugünkü metnimizin son ayeti bunu söylüyor. Tanrı putperestlikten, yani denenmeye tepki gös- terirken ayartıldığınız günahlı yollardan (örneğin, öfke de dahil olmak üzere) kaçınmanıza yardımcı olmayı vaat ediyor. Rab’bin yardımı olmak- sızın bu ayartılar ve günahlı tepkiler sizi alaşağı ederek, sonuçta Rab’den dönme noktasına getirebilir. Ama siz Rab’be odaklandıkça ve baskılarla O’nun isteğine uygun bir şekilde başa çıktıkça, O’nun dayanma yöntemine göre yaşamayı da öğrenebilirsiniz.

Düşünün: Bugünkü ayetlerin bağlamını görmek için 1. Korint- liler 10:1-14’ü okuyun. İsrail’in sahip olduğu ayrıcalıklara ama aynı zamanda karşılaştıkları çöl denenmelerine ve putperestliğe kapılma yollarına dikkat edin (ayrıca bkz. Say. 11). Tanrı’nın eski İsrail’e, Korintliler’e ve bize verdiği uyarılardan ve güvencelerden neler öğrenebileceğimizi düşünün.

Harekete Geçin: 1. Korintliler 10:13-14’ü bir karta yazın. Kartın arkasına şöyle yazın: “Öfke denenmeleri gelecek. Tanrı bunları biliyor. Ama ben yalnız değilim. Benden öncekiler, etrafımdaki- ler ve yukarımdaki Kurtarıcım bunlarla karşılaştı. Tanrı sadıktır. Kendi Sözü’ne güvenerek ve uyarak baskılara dayanmamı ve gü- naha direnmemi sağlayacaktır.” Kartı üzerinizde taşıyın, ezber- leyin ve ayartıldığınızda ezberden okuyun.